DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 40     <-- 40 -->        PDF

kome je reč«. Da ponovimo ovde još jednom u celini tu rečenicu iz knjige g. D. On
piše: »Biljno telo, pa dakle i drvo nije kompaktno, već je sagrađeno od sićušnih ćelijica,
a to su, kao što je poznato, šuplji prostori, koji su odvojeni jedan od drugoga
zajedničkim pregradama«. Zar se tu ne govori u prvom redu o biljnom telu kao
celini, gde spadaju i mnoga druga tkiva sem drveta (kao tkiva), a tek za tim o drvetu
(tkivu) kao delu te celine (biljnog tela)? Prema tome,, ta se rečenica (definicija ćelije)
odnosi na sva tkiva biljnog tela i na sve ćelije, a ne samo na drvo. To je pravi
smisao rečenice g. D. a ne onaj izvrnuti smisao u njegovom odgovoru. Nego da primimo
za moment i tumačenje g. D. Recimo, da je mislio samo na drvo. Ali tada nastaju
pitanja: zar je drvo sagrađeno samo iz mrtvih ćelija? Zar drveni parenhim,
zamenski konci i sržni zraci nisu sagrađeni od živih ćelija, a tako isto spadaju u elemente
drveta? I, najzad, ne znači li to, da g. D. na stare greške nagomilava nove i
teže??-.. To je samo dokaz, kako je teško i nemoguće braniti ono što ne valja.


2. Time, što su citati g. D. u tač. 5. i 6. iz 1923. god. on se u tač. 7. svoga odgovora
brani od zamerke da »g. D. još uvek živi u idejama pisaca pre 70 godina«. Ja u
svojoj kritici nisam rekao, da g. Đ. citira pisce od pre 70 godina, kako je to g. Đ. pogrešno
razumeo, već da g. Đ. živi u idejama pisaca od pre 70 godina. Jer Aristolochiatip
koji je do skorili vremena važio kao opšti tip u biljnoj Anatomiji zaista potiče
od pre 70 godina- On se mogao zadržati do poslednjih vremena samo pod velikim
uticajem autoriteta klasičnih botaničara (Sachs, de Bary. Nägeli, Strasburger, etc.).
A danas svaki botaničar koji prati naučnu literaturu i progres svoje nauke zna, da taj
tip Aristolochiae ne važi za drveće i šiblje (predmet knjige g. D.) kao opšti tip. I g. D.
je pored svega toga ipak uzeo za osnovu svoje Dendrologije Aristolochia-tip kao
jedini tip!!
Da je g. Đ. pažljivo čitao Fitinga na koga se poziva, pa makar i iz 1923 godine
(ma da je postojalo izdanje iz 1928 god.), tada bi, na svoju veliku žalost, saznao da
je Fitting savremcn u svojim izlaganjima, a da g. D. ipak živi u idejama pisaca pre 70
godina. Taj poznati i priznati botaničar ovako piše: »Meist sind es einjährige und
kletternde Pflanzen, die oft erst in ziemlich alten Internodien, lange nach Beendigung
der Erstarkung, sekundär in die Dicke zu wachsen beginnen. An den Zweigen der
Bäume fängt das sekundäre Dickenwachstum meist schon an, ehe die primären
Dauergewebe ausgebildet worden sind. — Nur der erstere Fall sei hier besprochen,
obwohl er keinenswegs häufig ist (vgl. Fig. 160, 161)«. Dakle, po Fitingu »der erstere
Fall« ( = Aristolochia-tip) nije ni čest uopšte, dok je on po g. Đ. jedini tip, i to još
u Dendrologiji! Tvrđenja g. Đ. samo su dokaz, da Fitinga nije pažljivo čitao, ili ako
je čitao, da ga nije ni malo razumeo. I poreg svega toga g. D. se usuđuje da kaže u
svom odgovoru kako Fitting »pogađa « mene ! !


3) U tač. 13. svoga odgovora g. D. me napada svom žestinom, tvrdeći da sam
izopačio njegovu misao i napao ono čega nema u njegovoj knjizi. U pitanju je primarno
drvo. Ja sam iz izlaganja u knjizi g. D. razumeo da on pod primarnim drvetom
podrazumeva ćeli mladi izdanak čija su tkiva još primarna. Međutim g. D. u svome
odgovoru kaže da je primarno drvo shvatio kao tkivo, a ne kao izdanak- Ja bih i sada
bio sklon, i posle objašnjena g. D., misliti, da je ipak tu u pitanju ceo mladi izdanak,
jer se iz knjige kao i citata u odbrani vidi, da je g. D. pobrojao sva tkiva koja se nalaze
na poprečnom preseku mladog izdanka čija su tkiva primarna.


G. Đ. pre svega napada me, da sam njegovoj »umetnutoj« rečenici: »a periferni
deo zove se drvo« dodao reci »osnovnog tkiva« kojih nije bilo u originalu, i da sam
na taj način sastavio svoju rečenicu »periferni deo osnovnog tkiva drvo«. Ali radi
boljeg razumevanja celog spornog pitanja, da ponovimo ovde ceo njegov tekst:
»Osnovno tkivo primarnog drveta četinara ili lišćara sastavljeno je u glavnome od parenhimskih
ćelijica. Središnji deo toga tkiva zove se sržnica, a periferni deo zove
38