DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 38     <-- 38 -->        PDF

periodu na idućoj str. 200. našao ovo objašnjenje njihove sheme: »Le fonctionnement
d´une assise génératrice, tel qu´il vient d´etre décrit, est un peu théorique- En réalité
le cellule génératrice est souvent difficile a distinguer des cellules l1, l2 et b\ b2;
de nouvelles cloisons continuant quelquefois a se former parallelement aux premieres
dans ces dernieres cellules«.


Kao što se vidi iz toga citata, francuski botaničari ne misle kao g- D., t. j . da
posle tangencijalne deobe kambijalne ćelije jedna prelazi u svršeno tkivo, a druga
ostaje meristematična. Već tvrde, da se kambijalna ćelija (t. j . inicijala) teško razlikuje
od njenih segmenata l1, .´, b1, b2 i da se i ti segmenti dele. A treba znati: ćelije
koje se u kambijalnoj zoni još dele ne pripadaju svršenom tkivu već meristemu.
Kada g. D. i pored toga piše u svom odgovoru, da »ipak tvrde ne jedan no više botaničara
« da je diferenciranje segmenta neposredno, onda on tvrdi neistinu. Tako ne
tvrdi nijedan viđeni botaničar, pa ni francuski botaničari koje neverno citira, jer ne
prati njihovu ideju do kraja. Kad g, D. već ne poznaje botanička fakta, onda treba
´barem da ima dovoljno respekta prema viđenim svetskim botaničarima na koje se
poziva: treba da ih pažljivo pročita i razume, pa onda da tvrdi! Zamerku g. D.: »A
valjda neće ni g. V. ubrojati francuske botaničare u neozbiljne botaničare?«, odbijam
od sebe kao vrlo proizvoljnu- Q. D. je time samo ozbiljno potvrdio svoje nerazumevanje
tih botaničara.


3) U tač. 17- svoga odgovora g. D. se usuđuje da svoju grešku pokrije jednim
citatom iz Fittinga: Lehrbuch der Botanik. Ali g. D., na naše veliko zaprepašćenje.
ni tu ne uviđa da taj citat (kao i mnogi drugi u njegovoj odbrani) nema apsolutno
nikakve veze sa onim što je g. D. tvrdio u svojoj knjizi i što potvrđuje u svojoj odbrani.
I ne samo, da taj citat nema veze sa tvrđenjem g. Đ., već je u izvesnim svojim
delovima katastrofalan po g. Đ. Fittingov tekst odnosi se na primarno debljanje ili
ojačavanje (»primäres Dickenwachstum oder Erstarkung«) stabla ili korena (»der
Spross- und Wurzelteile«), a koje se dešava odmah ispod vegetacione kupe u zoni
izduživanja tih organa i prelaska meristemskih ćelija u trajne (diferencirane) ćelije.
Evo u celini tog teksta, pošto se iz fragmentarnog i nepotpunog citiranja g. Đ. ne može
dovoljno zapaziti misao stranog autora: »Wir sahen, dass die Spross- und Wurzelteile,
die in den Vegetationspunkten durch Vermehurng der embryonalen Zellen neu angelegt
worden sind, durch Streckung fertig ausgebildet werden. Mit diesem Längenwachstum
ist meist auch ein gewisses Dickenwachstum der Teile verbunden, das wie
das Längenwachstum lediglich auf der bedeutenden Vergrösserung der meristematischen
Zellen während ihrer Umbildung zu Dauerzellen, aber nicht auf Zellvermehrung
beruht (primäres Dickenwachstum oder Erstarkung)«.


Dok Fitting govori o debljanju stabla ili korena koje se isključivo vrši u blizini
vegetacione kupe, a zasniva se na »Vergrösserung« (povećavanje, a ne debljanje!)
meristemskih ćelija za vreme njihovog diferenciranja u trajne ćelije, i takvo debljanje
stabla ili korena (Fitting kaže »Spross- und Wurzelteile« ili docnije samo »der Teile«)
naziva primarnim debljanjem ili ojačavanjem (»primäres Dickenwachstum oder Erstarkung
«), dotle g. Đ. to tvrdi za meristemske ćelije kambijuma. Prema tome navedeni
citat iz Fitinga ne može ni u kom slučaju ići u prilog tvrđenja g. D.


Sem toga g. Đ. ne zapaža, da citiranjem Fitinga ne samo što ne uklanja svoju
grešku, već i svoje ranije tvrđenje da su ćelije kambijuma meristemske — upropašćuje.
Jer ono »während ihrer Umbildung zu Daurzellen« ne može se ni na koji način dovesti
u vezu sa kambijalnim ćelijama za vreme proširivanja kambijalnog prstena na veći
obim. Može biti govora o mirovanju i periodicitetu u radu kambijuma, mogu inicijale
sržnih zrakova biti u trajnom stanju od jeseni do proleća (promena funkcije), ali da se
to proširivanje kambijalnog prstena (što znači u doba najintenzivnijeg aktiviteta
kambijuma) vrši (kako to g. D. zamišlja) istovremeno sa prelaskom kambijalnih ćelija


36