DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 35     <-- 35 -->        PDF

.... .... ... y ...... ........ ....... . ...... ..... ... .... ..... ce . ..
... ... ........ .... .... ..... ....... y ...... ..... ... ..., .... .. .......,
.. .. .. ce ... ...... ..... .........., ........ ..: „......... je, ... ce
..... ........., ... ..... .. ce ....... . ....... ...., y ...... .... .. ....
... ...... .........?" Ha ..... ........ ........ je ..........: ..... ... ......
...., ...... .... . .. .. ..... ...... ......... ... ...... ......... .......
... .. ... y ...... ...... ..... .... ...... .... . ....... .. .. ...... ....
........ .. .... .. ........... .. ...... ...... ... .... ..... .... je ........ .
..... .... ......... .. ...... ......... ... . ...... ...., .... ce ... .... ..
.... .... .... .............. ..... .. .. ... ...... .. ....... y .........., .......
.. . .... ... .... ....... y .......... .. ... .... ....... .... ...... ...
.... ...... ...... .. .... y ..... . ..... .... ............. ...........
..... je . y ...... ...... .... ..... ...... y ......, .. . y ...... ....


..... ..... ... ...... . ..... ...... ............ ..........., a .. ....... ..
....... . y ... .... ...... .... .....


.... .. ce .. ......... . ..... ........., .. je ..... ....... y .........
......... ..... ....... ... ....... y ........ ...... .. ...... ....... je .....
......... .. ..... .... y ...... ......, .... ... 300 .... . .... je ...... ........
........., a .. .... .........


.......... .. .. ....... ......... .... .. ..... .... .. ............


...... no ........... ......, ... ... ... .... ... ........ ........ .........


....... ... ........ .. ........... ....... ......... je .... .. ..... ..........


....., .... .. .... ........: .... je, ............ ............


. a ib . . y . a y . a c, y j e . . o . o r y h e . . p . aa> e . o . a no . o c a . a . . e .


...... ? ... je ....... ....... ..... .. ....... .. 17. ..... . ..., .. ce ..


...... .... ....... .. .......... . ............. . ....... ..


. y . a . . . . . . . . .. A ... he ce ... ... ....... .... .... ....... . .... .......


y ......... ......., ..... je ....... ..... Ha .. ce .... .....


........ ... ... .... ..... . ........ ......., . ..... ce . .... ..


...... ...... y ........ ....... ... ....... .. ......... .. ...., .. .......


... .. ..... ........ . ...... .... y .... .. ........... ....


. . . . y . a .... ..... .. je ........ ....... . ...... . .......!, .... je ......


y .... VII. ........, .... je ........ ....... .. ......... z ... y ....


.......... ........ ......, .. ..... ..... .. .......... ...., .. je ........


........ ........., ... je ...... ..... ..... ....... y ..... ..............


........ . ......... ... y ...... ............ ....., ... ... je ...., ......


...... ....... .... .. .... ce ........... .. .. ............. ............,


... ... .. .... ...... ......, y ........ ......, ........ ........ je .. ......


. .. ..... ......., .. .... ce ...... .. ............ . .... ...... .... .....


..... je ......, ... .. je ..... ...... .... „.... .........", a .... je ..... .


.. ......... ....... ... ............. .. § 132. .... .. ......


KNJIŽEVNOST


KAKO I ČIME SE BRANI G. PROF. D-r. PETAR ĐORĐEVIĆ?


Na moju kritiku objavljenu u »Šumarskom Listu« za prošli oktobar g. proi. Dr.
Putar Dordević dao je odgovor u istom listu za novembar. Na taj njegov odgovor
evo moga protuodgovora:


33