DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 28     <-- 28 -->        PDF

IZVJEŠTAJI


......... ............ ......... ......... .........
........ . .......


Beh je .... ...... ......, .... ce ...... .. ......... . .............
......... y ...... ......... .... ......, ... ...., .... je ...... .. .... ....,
.... ... ...... .......... .... ..... ......., .. ...... .......... ..........
........ . .......... ........., ..... .. .. .......... ...... .. .... .........,
.. ..... .. ......... ........... ..., .... .... ........... ...., ..........,
........ . .......... ...... je ...... .... y ...., ... ce ... ........
.... ...... .. .... ........., a .. je .. ........... ......, ...... ... .......,
... .......... .......... ....... . ....... ........ ... .......... ......,
..... ... . ....... ........... .... ..... ........ ......... ...... ...
....... ...... ............ ......... ...... . ......... ......... .... ....
......, .... je ...... ....... ....... .... y ........ .........., ..... ce ......
......... ......... ........ ............ ....... ......... .........., ... ce
......... ...... ...... . ........ y ...., .. ......... ...... ....... .. .....
...., ....... . .........


..... ............ no .... ....... je ... ...... 8. . 9. ....... y ..........
.... ... .............. .......... ...... .. ......... ......... ........
..... ........ ......, y ......... ......... .... ........ ........ .........
.... ...... . .......... ............ .... . ....... ......... ....... ..
......... ..... .... ......... ............ je ....... ..... ......... .......
...... .......... ......., .... je ... ...... ......... ......... . ....... ..........,
... je .... ........ .... ..... . ..... ......, .. ......., .. ........
...... .. ...... ....... ......... .......... .... ... ....... ........ .. .......
........, . .... .. he ce ..... .... ..... y ....... ..., ....... . ........
. .. ...... ..... .... ........ ......... ........ .. .... ... na ...........
....... ....... ........ ........ .. ....... ......... je .. ......., .. .......
...... ........ ............, .. ... .... ......... y ......... ........... ......
.. ........... ...... y ...... 1931/32.


... ... .. ...... ........ ........ ...... ......... cnoje ....... .........
. ........ y ....... ........., ..... je .. ............ ... .........
........ ........ .... ....., .... je ... .......... ..... .. ...... .........
.......... ........ ...... . .... ......... ......... .......... ........ ...
..... je .... ..... .. ............ . ...... ... ....... .. .... ..........
........ ...... y .......... ........, ....... ...... y ......... ..........
.... . ........ ..... ...., .......... . ........... ......., y ...... ce .....
......, ... .... .. na .... ..... .... . .... ......... ..... ....... .........
.... je ..... .. ....... ....... ...., .... .. .. .... ........ .. ....., a .....
je ..... ....., .. .. .. ..... ...... .......... . .. .. ... ...... .. ..... ........
je ...... .. ..... ....... .. ............, ........., ........ . .. ..,
...... ..... .. ..... ...... ....... . ......... . ....... ......... y ......
...... .. ....., .. ce y ...... ..... .>.... ..... .......... ...... . ...........
........ .......... ....... ..... ce ........ ... . .......... ..... ........
. ............ ........ ....... y ......... ........ .. ....... ...... —
....... ......... ......... ........ . ...... ...., ..... ...... ..... .......
.... . ........ y .... ..... ..... ......... ........ ...>... y ......, ..........
.. ........... . ......... ..... . ...... y ..... ..... ........ ...... .......


.. ......... ...... ........ ... ........ je ....... .. ......... ......
........, a ............ je ......... ... .... ........ ... .... . .... .........


26
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 29     <-- 29 -->        PDF

............... .. .... ......... .... y ...... .......... ........ ce, .. je
..... ......... ....... ......... .......... y .... ...... ..... . .. ce y ....
........ ...... .. ..... . ........., .. ....., .. ......... ... ..... ...........
........... ......., .... .. ce .......... .. ........... y ...... . ..
......... ........ ...... .... ............ Ca ............ je ............, ..
........ .......... y ........... no ...... . ........ ..... eue ..... .... .
........ .... ..... ..........


..... je ...... .... ... ........... ...... .... .. .... ...... (70%), ..
ce ........ ....., .. .. he ce .. . .... ........ y ..... ....... ... .« ce ........
...... ...... ....... .... ce y .... ...... ..... ...... ............ ...........
...... .. ......, .......... . ....... ........ y ....... ...........
. ........ ........, .. je ........... ..... .. ........, .... ...........
........ ............. ...... ...... ...... ........ ....... ....... . ........
y ..... ........ ....... ....... ...., ..... . ...... .............. ... ..... ce
... ........... .... .......... ....... ...., .. ...... ce ........ ......
. ........ ......... ..... ...... ... . ...... . ....... ...., .. je ...... ......,
.. y ...... ....... ..... ..... ....... ...... ..... ......., ...... .. ........
....... . ... ......, ... he .. ........ ..... ...... ....... .. 30% ... ...........
....... .... .......: a) .... . .... ..... 10%, .) ......, .... . .......
10% . .) ....... 10% .. ...... ....., ..... ......., ......... (.. .... ......),
......, ...., ... . ..... ........


... ...... ........ ce ........ .......... ....... ..... . ......., .... ..
ce ........ y ....... ............. ...... je ... ........ ........... ..........
.. ...., ........... ........., .........., ............ . .. .. ........
... ce ....... ........ ... ........, a ..... ... ..... .. .... .. ... .......
.........-............ ..........


..... .......... .. ...... ....... ......... .......... . ........ . .....
........... y ........ ........., .. ..... ......... ............ ....... ce
..... ........ ... . ...... ....... .. ...... ..... ......, . ........ . .........
......., . ........ ..... ....... ............ ....... .... ..........
.......... .......... ....... . .. .. .. .. ce .......... ... ........ .. ......
......... .......... .. ..... ...... ....... ........, ...... . ....... .........
........, ..... ... ........ .. ........... ... ......... ...... ........ ........
....... ........, .... ..... ...... . ........ ... ...... ....... y .......
.... .. ........... ......, .......... ....... . .......>... ........ .....
...... .. ....... ...:


..... ...... ........ .. ........ .... ......... ... ..... ....... (a ..
...... ..........), .. ce ...... .. ..... ..... ...... ....>.... y .......... .
........... ...... ........ ....... ...... ......... .... .. 3 .... (...... 2 ....
... .............. .....) ...., ... ce ... .. ..... .. ......... ......... ...>
hapa. ...... ........ y ......., ... ......, . ....... ........ ....., ... .. ........
....... y ......... y .......... ....... ... ..... ...... na ......
............, a .... ... ..... ...... ........ . ... .... ....... ..... ..
... ........... .... ........, .. ..... ... .......... .. ........., ...
......... ........ ..... .. ...... (.. ..... ........) .. ..... ... y
........... ....... ......., .... je ......... .. ............ ............
....... ....... .. ..... .......... ........ . ........ ........... ........
...... ... .... ...... .. ...... ..... (.....), ... ... ..... (.......) ....... ...
y ........., ... ce ....... .. 5—7 ... .. ...... ... .. ........ ...... .....
......... . ...... ......... .... ...., .... .. .. ..... ..... ... .... . .......
.... ....... .... .. ........... ...... .. ......... ....... ........


27
ŠUMARSKI LIST 1/1932 str. 30     <-- 30 -->        PDF

..... ....... .......... ...... . ........... ...... ........... ........
....... ...... ........, .. ........ ......... .... .... .... .. ....., .. .........
. .... ....... .......... ..... ... ...... .... ... .... ...... ........
. .. .. .... .... .... ..... .......... ........ . ..... ......>., ..........,
......... . .. .. Ha ......... ............ ........ ........ ....... ........
..... ........... .. ......... .... .........., ........... ... ...........
............ ..., a .. ............. . ......., .. he ..... ........ ...... ..........
y ....... ...... .... ......... ..... ....... . ........ .. ....


.... ce ........ ............ y .......... ...., a ....... ... ....... je
.. ....... ......... . .......... ..... y ....... ....... ......... je ..........
...... ........ .. ....>.... ........... ...... y ......, .... je .. ....
...... ..... .. ........... ........ ....... y .......... .. ......... .......
..... 2,500.000 ......., .. ........ .. 10 ........ .... .... ......... .. ..........
......... ........ ....... ... 14 ........., .. ....... ......... .. 18
......., .... ce ...... ... ........ ....... ......... .......... . ..... .. ...........
........ ........ ...... ....... .......... ....... 3,000.000 .......
......... .. ....


. ........... ......... ...... je ........ ..... ....... ........ .....
....... ......... . ...... ...... . ....... ........, . ...... ....., .......
......., ........, ........... . .. .., ... je ..... ...... ... ......... .....
........ ....... ....... . .... y ........... . .. ............ ....... je
....... .......(! ..... .... y ......... . .... ......., ... je ...... .... ........
..... .... .......... je ........... „.......... ...." . ..... ......
„...... ....", ... ... ... .............. ........ .........., ........., ...........,
....... . ... ......, a ... je ... ..... ......... .. 90—100%.


..... ..... je ......... a ....... -,... .......... ......", ...... .....
........... . ........ ....... ..... ........... ........ ... ..... . ..... .
........ ....... ..... . ..... ............ je .... ...... .......... .... .....
. .... ..... ... ......, ..... je ....... ... .. ........... ........ .....
...... ......, .......... .. .... ........., .... .. ... ... ........ ....... ..
.......... ...... ....... ..... ........, .... ......... . ......... ......,
..... . ....... .. ...... .......... ..... ....... ......... ..... ... „.......
....", ... je ..... .. ........... ....... ....... ... ......., ....... je .......
.... .............


..... ..... ...... ............ ...... .... .......... .. ..... ........
........., .. ... y .... ... ... ....., .. ...... . ....., ....... ... ........
....... ......, ........ .. ..... ......, .... ......... ...... ...... ..... .....
y ........ ........., .... ... . ..........


A ... .......... .... ........ . ....... ....... ........... ............
. . .... ...... .. ..........., .... je ........... .. ......, ne .... .. ........
. .. .. ........ y ... ...... ......, .... .. ...... .. ........... ......,
..........., .... .. ... ........ ........ y .... ...... ........ ........ z
....... . .... .... ....... ....... y .... ...... ........ ........... ......,
......... .. ....... ........ . ............ ............. ...... ..... ....
...... .. ......... .......... ..... ........ ......, ......... .. ...........
na, .......... ......... ........ ......... ..... ........ ........., ... . .........
....... .. ........... ...... ..... .... ........, .... je .. .... cne.....
. ........ ....... ... na ........ ......... ...... .....


.... ...... .........


28