DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1931 str. 17     <-- 17 -->        PDF

DRAGOLJUB S. PETROVIĆ (BEOGRAD):


O PROCENTU POKAZIVAČU


(SUR LE POURCENT-INDICATEUR)


Zrelost jedne sastojine jeste jedan potpuno ekonomski pojam. Prosudjivanjc
o tome može se vršiti sa različitih stanovišta, već prema tome, sa kakovim
se ciljem u sastojini gazduje. Najobičajniji je način, da se zrelost ceni po
mogućnosti sastojine da svojim priraštajem po masi odnosno po vrednosti
ukamaćuje sav kapital, koji u njoj leži, po jednom procentu, koji se s pogledom
na rentabilnost može još smatrati kao povoljan. Za iznalaženje toga
procenta obično služi Presslerov obrazac o „procentu pokazivaču" (Weiserprozent).
U istu svrhu upotrebljava se i obrazac od Kraîta, koji je sličan
Presslerovom, a i još neki drugi. I jedan i drugi obrazac prilično je lagan
za rad, ali im je nezgoda, što se mora točno znati vrednost zemljišta, jedan
zahtev, koji nije tako naivan. Za tačno odredjivanje ove vrednosti potrebno je
jedno od dužeg vremena već uredjeno gazdovanje, uslov, koji se naročito kod
nas može teško ispuniti. Zato mi se pokazalo od interesa i vrednosti iznaći
jedan obrazac, koji će nas osloboditi od toga uslova.


Kao što je poznato, Presslerov obrazac za pokazivač glasi :


TT


a Kraftov :


U ovim obrascima označava H vrednost drvne mase sastojine u izvesnoj
starosti, G t. zv. osnovni kapital, a maseni priraštajni procenat, b priraštajni
procenat po kakvoći, c priraštajni procenat po poskupljavanju, a p uzeti procenat
ukamaćivanja vrednosti zemljišta i kapitala za upravljanje. Procenti a, b
i c sabrani daju priraštajni procenat sastojine po vrednosti, koji ću, kako je
to uobičajeno, označiti kratkoće radi sa z. Osnovni kapital G sastoji se iz
vrednosti zemljišta . i kapitala za upravljanje V, dakle : G = B -f-V.


Obrasci od Presslera i od Kraîta ne daju potpuno iste rezultate. Procenti
po njima izračunati razlikuju se za nešto. No ta razlika nije tako velika, da
bi uskratila svaku mogućnost izjednačenja ovih dvaju obrazaca. Zato mislim,
tla će mi se dopustiti ta mogućnost, pa to odmah i iskorišćavam, dakle :


_H _ G
ZH+G~Z HP
463