DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Inç. ZLA TKO VAJDA (OGULIN):


DENDROGEOGRAFSKA ISTRAŽIVANJA


(SUR LES RECHERCHES DENDROGÉOGRAPHIQUES)


Podatke o prirodnom rasprostranjenju pojedinih vrsta drveća nalazimo
u mnogim fitogeografskim djelima, te u svim važnijim djelima iz
nauke o uzgajanju šuma. Napredovanjem šumarske nauke, a specijalno
nauke o uzgajanju šuma, osjećala se sve veća potreba za sistematskim
proučavanjem prirodnog rasprostranjenja pojedinih vrsta drveća. Tako
nakon poznatih čistih fitogeografskih djela Englera , Bečka , Degen
a i dr. izdaje R u b n e r djelo pod naslovom: »Die pflanzengeographischen
Grundlagen des Waldbaues«, u kojemu
je za temelje uzgajanja šuma uzeo prirodno rasprostranjenje pojedinih
vrsta drveća i faktore, koji na to rasprostranjenje odlučno uplivišu. D e n-
g 1 e r pak smatra ustanovljenje granica prirodnog područja rasprostranjenja
pojedinih vrsta drveta temeljnom zadaćom nauke o uzgajanju
šuma i šumarske prakse.1 Međutim i ako je ustanovljenje prirodnog rasprostranjenja
pojedinih vrsta drveća temelj nauke o uzgajanju šuma, ipak
nije zadaća nauke o uzgajanju šuma, da istražuje prirodno rasprostranjenje
vrsta. Zadaća je te nauke, da se bavi podizanjem i njegovanjem sastojina
i ona se ima tek da koristi rezultatima postignutim
na polju istraživanja prirodnog rasprostranjenja
pojedinih vrsta drveća i njihovih asocijacija. Takova
se istraživanja mogu nazvati kraćim imenom dendro geografska
istraživanja , pa kao što nazivamo onu nauku, koja se bavi proučavanjem
vrsta šumskog drveća i njihovih morfoloških oblika, dendro 1
o g i j o m, a nauku o mjerenju drvne mase, o procjeni i izračunavanju
prirasta dendrometrijom , tako možemo nauku, koja istražuje prirodno
rasprostranjenje pojedinih vrsta drveća, da nazovemo dendro geografijom.


U pojam dendrogeografije spadao bi prema tome onaj dio fitogeografije,
koji se bavi isključivo prirodnim rasprostranjenjem pojedinih vrsta
drveća i njihovih asocijacija. Dok fitogeografija ima općeniti karakter, to
je dendrogeografija specijalnog značenja. Dendrogeografija je za nauku


o uzgajanju šuma i podizanju sastojina od naročite važnosti, tako da se
ne može ni zamisliti uspješno podizanje novih sastojina, izmjena vrste
drveta, te pošumljenje krša i golijeti bez poznavanja nauke o prirodnom
rasprostranjenju pojedinih vrsta drveća, t. j. dendrogeografije. Općenita
je zadaća dendrogeografije, da što točnije ustanovi područja prirodnog
rasprostranjenja pojedinih vrsta drveća i to u horizontalnom smjeru od
ekvatora prema sjevernom odnosno južnom polu, te u vertikalnom smjeru
od razine morske na vrhunce brda, dok je njena specijalna i po uzgajanje
šuma najvažnija zadaća točno ustanovljenje prirodnog rasprostranjenja
tih vrsta na manjim područjima, jer je dokazano, da se to pitanje ne može
riješiti nekim generalnim pravilima i zakonitostima, kao što se to u više
1 Dr. A. Dengler: Waldbau auf ökologischer Grundlage 1930 S. 50.


404