DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Članovi pomagači: Slade Vicko, Trogir Din. 30.— za polg. 1931.; Chylak Roman,
Zagreb Din. 20-— za 1931. god.; Kasumović Branimir, Zagreb Din. 10.— upisnina za
god. 1931.


Pretplatnici: Drach industrija drva Caprag Din. 50.— za II. polg. 1931.; Destilacija
drva d. d. Teslić Din. 50.— za II. polg. 1931.


LIČNE VIJESTI


t IVAN DRAŽENOVIĆ


šumarski savjetnik.


Dne 1. augusta o. g. umro je naprasnom smrću u Vinkovcima u najljepšoj muževnoj
dobi, u 45 godini svoga života, Ivan Draženović, šumarski savjetnik brodske
imovne općine.


Pokojni Draženović rodio se 23. februara 1886. u Oriovcu u Slavoniji od seljačkih
roditelja. Kako je bio vrlo dobar đak, bistre naravi i nadaren, dali su ga roditelji nakon
svršene pučke škole u gimnaziju u Požegi, gdje je god. 1905. maturirao.


Ljubav za prirodu ponuka ga, da se posveti šumarskoj struci, te je nakon svršene
mature pošao na šumarsku akademiju u Zagrebu, koju je god. 1910. svršio s dobrim
uspjehom. i


Odmah nakon svršenih studija imenovan je šumarskim vježbenikom kod gradiške
imovne općine, a god. 1913. nakon položenog državnog ispita za samostalno vođenje
šumskog gospodarstva imenovan je šumarskim pristavom. Kasnije je imenovan šumarom
i nadšumarom, te je ostao kod gradiške imovne općine do god. 1928. služeći na
šumarijama Novska, Okučani i Oriovac, a dijelom i kod gospodarstvenog ureda u Novoj
Gradiški.


Koncem god. 1928. premješten je u Krasno za šefa šum. uprave otočke imovne
općine, a slijedeće godine premješten je kao šumarski savjetnik Direkciji šuma brodske
imovne općine u Vinkovcima, gdje je bio dodijeljen taksaciji, u kojem je svojstvu ostao
sve do smrti.


Pokojni Draženović bio je vrlo spreman šumar, dobar radnik, vrlo iskren drug
i prijatelj. Za vrijeme svjetskog rata morao je i on u vojsku i baš je to bilo sudbonosno
za njegov cijeli daljnji život. Velik fizički napor i trajna napetost rastrojiše mu živce,
da katkad nije bio kadar raspolagati svojom voljom i kroz to je zapao mnogo puta u
nepriliku, koja ga je i dovela do prerane smrti.


Pokojnik je bio oženjen sa suprugom Helenom, te ostavlja dvoje neopskrbljene
djece.


Sahranjen je dne 2. augusta o. g. na rimokatoličkom groblju u Vinkovcima uz
mnogobrojno učešće znanaca i prijatelja, a i kolega Brodske imovne općine i Kr. direkcije
šuma u Vinkovcima.


Vječni pokoj njegovoj duši. D. Hradil.


........ . .......


..... ........ .... . ....... ....... ...... .. 13. .... 1931. .... 17019 y
........... .. ..... ............ ............ ...... ......... je:


.. ......... y .... .......... ..... ... ............. ......... ..... y
...... .......... ...., ........ ......... y ....... ........... ..... ... .....
............;


441
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 44     <-- 44 -->        PDF

.. ......... ......... ........... y .... .......... ..... ... ....... ..
......... ............ .... . ....... ........ ......., ......... ......... y
....... ........... ..... ... ..... .......;


.. ......... y ...... .......... ..... ... ...... ...... y ......... ......
....... ......, ......... . ..... y ....... ........... ..... ... .....
.........; .


.. ........ ......... ........... y ...... .......... ..... ... .......
.. ......... ............ .... . ....... ...... ........, ......... .........
y ....... ........... ..... ... ..... ........


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 13. .... 1931. ... 1701S,
y ........... .. .......... ............ ............ ...... ........ je: :
.. ......... .. ..... y ...... .......... ..... ... ....... ......... y .......
......... ........., ........... ........... ... ..... .........;
.. ......... III ..... y ...... .......... ..... ... ....... ......... y
...... ........ ....., ........... ........... ... ..... .........;
.. ......... . ..... y ...... .......... ..... ... ....... ......... y ....
........... ....., ........... ........... ... ..... .........;
.. ......... III ..... y ...... .......... ..... ... ....... .........
.. ..... ....... ........, ........... ........... ... ..... .........;
.. ......... . ..... y ...... .......... ..... ... ....... ......... y ........
..... ........ ......, ........... ........... ... ..... .........;
.. ......... III ..... y ...... .......... ..... ... ...... ...... y ...........
...... ...., ........... ........... ... .... ......;
.. ........ ......... ........... y ...... .......... ..... ... ......
...... y ...... ...... ...., ........... ........... ... .... ......;


.. ........ ......... ........... y ...... .......... ..... ... ......
...... ..... y .......... ...... ....., ........... ........... .. 1250.— ......
....... ..... ... .... ...... ......;


.. ........ ......... ........... y ...... .......... ..... ... .......
...... y ...... ...... ......, ........... ........... ... .... ......;


.. ........ ......... ........... y ...... .......... ..... ... .........
.... .......... ...... ....... y ......... ..... ......, ........... ...........
... .... .........;


.. ........ ......... ........... y ...... .......... ..... ... .........
.... y ....... ........ ........, ........... ........... ... .... .........;


.. ........ ......... ........... y ...... .......... ..... ... ....... .........
y ..... ..... ........, ........... ........... ... ..... .........;


.. ........ ......... ........... y ...... .......... ..... ... ....... ..
......... ............ .... . ....... ........ ......, ........... ...........
... ..... ......., .


.. ........ ......... ........... y ...... .......... ..... ... .........
.... y ....... ...... ......., ........... ........... ... .... ..........


...... .. .. ..... .. 2. ....... 1931. ... 22.188 y ........... .. ............
............ ...... — no ....... ...... ......... je .. ..... ......... .........
y IV—2 ........... ..... ... ......... ...... ... ...... ...... y ........
....... ....., ........ .... y ..... ........... ..... ... ......... ....
....... ...... ....... y ...........


...... .. .. ..... .. 23. .... 1931. ... 21.776. .. ...... ....... .......
........ ...... .. 14. .... 1931. ... 16.851 ....... je ... ..... .... .. 18. ....
1929. ... 23.7S0 ...... je ......... .. .......... ......... .... .......... .....


.2
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 45     <-- 45 -->        PDF

..... ... ....... ...... y ..... ..... ........ .. ......, ........ ..........
.... .......... ..... ..... .... .......


...... .. .. ..... .. 23. .... 1931. ... 21.776 a .. ...... ....... .......
........ ...... .. 18. .....1 1931. ... 34.968/30. ....... je ... ..... .... .. 20.
....... 1927. ... 33.054 ..... je ......... . ......... .. .......... .... ..........
..... ..... .. ...... ... ....... ...... ....... ....... ...... .. .......,
........ ......... .... .. .......


...... .. .. ..... .. 23. .... 1931. ... 21.780 a .. ...... ....... .......
........ .... .. 9. .... 1931. ... 16.948 ....... je y ..... ...... ....... ......,
........ ........... .... .......... ....... ..... .. ...... ... ....... ......
.......... ......., . ...... .. ......., .... .. ..... ........ ...... ........


...... .. .. ..... .. 23. .... 1931. ... 21.777 a .. ...... ....... .......
........ ...... .. 9. .... 1931. ... 20.921 ....... je ... ..... .... .. 30. .......
1930. ... 3638 ..... je ......... .. ......... ............ .... .......... ....
..... ... ......... .... y .......... ...... ., ......, ........ ........ ....
.......... ..... ..... ... .... ..........


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 4. ....... 1931. ...


22.083 y ........... .. ............ ............ ...... ........ je .. ..............
......... ... ............ ........ ....... y ............ ....... ..
........ ........ .. 3000 ...... ........ ......., ........ ......., . ...... ..
.............. .. .... ....... .. ........
........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 17. .... 1931. ... 20.461
.. ...... ... 52. .... . .... . ........ ....... ........ ...... .. 14. .... 1931.
... 14.851 ...... je ... ..... ...... .. 23. .... 1927. ... 28.324 ..... je .......>..
.. ................ ......... ..... .......... ....... ..... .. ..... ........
....... ..... .. ...... ... ...... ...... y ...... ....... ......., .........
..... ..... ..... ....... ....... ..... .... .......


........... ...... ce ... ..... . ...... .. 8. ........ 1928. ... 5569 .....
je ... ........ ipehe .......... ....... ..... ......... ... ....... ......... y
.........; .. 1. ...... 1928. ... 14.162 ..... je ......... .. ................ .........
..... .......... ....... ..... ... ...... ...... y ......; ...... .. 24.
....... 1928. ... 41.844, ..... je ......... .. ............... ......... .....
.......... ....... ..... ... ...... ...... y ......... . ...... ... 42.881 ..


30. ......... 1929. ..... je ......... .. ................ ......... ..... ..........
....... ..... ......... .... y ....... . .. .... y ...... ce .......... .
..... .....
...... .. .. ..... .. 2. ....... 1931. ... 22.191 .. ...... ........ ......
........... ............ ......, no ....... ...... .......... ..:


.. ..... ......... ......... y IV—2 .......... ..... . ......... ... .........
.... y .......... ....... ....., ........ ........ y ..... ...........
..... ... ......... ...... ... ...... ...... y ....-...., .


.. ..... ......... ......... y IV—2 .......... ..... ... ......... ....
.. ...... ........ ........, ........ y ..... ........... ..... ... ......... ....
....... ...... ....... y .........


...... .. .. ..... .. 2. ....... 1931. ... 22.190 y ........... .. ............
............ ...... ......... je .. ......... .......... y ...... ...........
..... ... ....... .. ............. . ......... ............ .... . .......
..... ....., ............. ...... ........ y ..... ........... ......


...... .. .. ..... .. 2. ....... 1931. ... 22.1S9 y ........... .. ............
............ ...... no ....... ...... .......... ..:


443
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 46     <-- 46 -->        PDF

.. ......... ......... y ...... ........... ..... . .... ...... ...... y
...... ........ ......., ........ ........ y ..... ........... ..... . ...
...... ...... y ....., .


.. ......... ..... ........ y ...... ........... ..... ... ...... ...... .
..... ....-....... ......, ........ .... ....... y iicioj ........... .....
... ...... ...... y ........ — ............... ...... ........


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 17. .... 1931. ...


20.462 a .. ...... ....... ....... ........ ...... .. 29. .... 1931. ... 1S.S15
...-... je ... ..... ...... .. 2. ........ 1930. ... 21.993 ..... je ...... .. .....
y ..... .......... ......... .............. ........., ......... .......... ........
... ......... .... y ........, . ... .. ...... .. ..... ...... ...... ..
27. ...... 1928. ... 17.059, Kojira je ......... ......... .. ........-...........
......... ..... ..........
..... ......
........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 7. ....... 1931. ...


22.762 y ........... .. ............ ............ ...... . .......... .......
... 22.761 ........ je .. .............. ......... ... ...... ........ .....
........ .. ........ ........ .. 2000 ...... ............. ......, .......... ...
.... ......, . ...... .. .............. .. .... ....... .. ........
........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 13. .... 1931. ...


17.024 y
........... .. .......... ............ ............ ...... ........ je:
.. ......... ........ y .... .......... ..... ... ......... .... y ........
........ ......., ........... ........... ... .... .........;
.. ......... ........ y .... .......... ..... ... ...... ...... .. ......
...... ....., ........... ........... ... .... ......;
.. ......... ........ y .... .......... ..... ... ...... ...... y ........
.......... ........, ........... ........... ... .... ......;
.. ......... ........ y .... .......... ..... ... ...... ...... y ........
......... ........, ........... ........... ... .... ......;
.. ......... ........ y .... .......... ..... ... ...... ...... y ...........
........ .........., ........... ........... ... .... ......;
.. ......... ........ y .... .......... ..... ... ...... ...... y ......
........ ........, ........... ........... ... .... ......;
.. ......... ........ y .... .......... ..... ... ....... ...... y ........
........ .........., ........... ........... ... .... ......;
.. ......... ........ y .... .......... ..... ... ...... ...... y .....
..... — .......... ...... ....... — ....... ........, ........... ...........
... .... ......;


.. ......... ........ y .... .......... ..... ... ...... ...... y .....
....... ........... ....., ........... ........... .. 1650 ...... ....... .....
... ..... ......;


.. ......... ........ y .... .......... ..... ... ....... ...... y ..........
.......... ....., ........... ........... .. 1650 ...... ....... .....
... .... ......;


.. ......... ........ y .... .......... ..... ... ...... ...... ......
y ..... ...... ........... ......., ........... ........... .. 1650 ...... .......
..... ... .... ......, .


.. ......... ........ y .... .......... ..... ... ...... ...... y .....


— ....... ...... ....... ...... ........, ........... ........... .. 1650 ......
....... ..... ... .... .......
........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 28. .... 1931. ...


21.509 y ........... .. .......... ............ ............ ...... ........ je:
4M