DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Članovi pomagači: Slade Vicko, Trogir Din. 30.— za polg. 1931.; Chylak Roman,
Zagreb Din. 20-— za 1931. god.; Kasumović Branimir, Zagreb Din. 10.— upisnina za
god. 1931.


Pretplatnici: Drach industrija drva Caprag Din. 50.— za II. polg. 1931.; Destilacija
drva d. d. Teslić Din. 50.— za II. polg. 1931.


LIČNE VIJESTI


t IVAN DRAŽENOVIĆ


šumarski savjetnik.


Dne 1. augusta o. g. umro je naprasnom smrću u Vinkovcima u najljepšoj muževnoj
dobi, u 45 godini svoga života, Ivan Draženović, šumarski savjetnik brodske
imovne općine.


Pokojni Draženović rodio se 23. februara 1886. u Oriovcu u Slavoniji od seljačkih
roditelja. Kako je bio vrlo dobar đak, bistre naravi i nadaren, dali su ga roditelji nakon
svršene pučke škole u gimnaziju u Požegi, gdje je god. 1905. maturirao.


Ljubav za prirodu ponuka ga, da se posveti šumarskoj struci, te je nakon svršene
mature pošao na šumarsku akademiju u Zagrebu, koju je god. 1910. svršio s dobrim
uspjehom. i


Odmah nakon svršenih studija imenovan je šumarskim vježbenikom kod gradiške
imovne općine, a god. 1913. nakon položenog državnog ispita za samostalno vođenje
šumskog gospodarstva imenovan je šumarskim pristavom. Kasnije je imenovan šumarom
i nadšumarom, te je ostao kod gradiške imovne općine do god. 1928. služeći na
šumarijama Novska, Okučani i Oriovac, a dijelom i kod gospodarstvenog ureda u Novoj
Gradiški.


Koncem god. 1928. premješten je u Krasno za šefa šum. uprave otočke imovne
općine, a slijedeće godine premješten je kao šumarski savjetnik Direkciji šuma brodske
imovne općine u Vinkovcima, gdje je bio dodijeljen taksaciji, u kojem je svojstvu ostao
sve do smrti.


Pokojni Draženović bio je vrlo spreman šumar, dobar radnik, vrlo iskren drug
i prijatelj. Za vrijeme svjetskog rata morao je i on u vojsku i baš je to bilo sudbonosno
za njegov cijeli daljnji život. Velik fizički napor i trajna napetost rastrojiše mu živce,
da katkad nije bio kadar raspolagati svojom voljom i kroz to je zapao mnogo puta u
nepriliku, koja ga je i dovela do prerane smrti.


Pokojnik je bio oženjen sa suprugom Helenom, te ostavlja dvoje neopskrbljene
djece.


Sahranjen je dne 2. augusta o. g. na rimokatoličkom groblju u Vinkovcima uz
mnogobrojno učešće znanaca i prijatelja, a i kolega Brodske imovne općine i Kr. direkcije
šuma u Vinkovcima.


Vječni pokoj njegovoj duši. D. Hradil.


........ . .......


..... ........ .... . ....... ....... ...... .. 13. .... 1931. .... 17019 y
........... .. ..... ............ ............ ...... ......... je:


.. ......... y .... .......... ..... ... ............. ......... ..... y
...... .......... ...., ........ ......... y ....... ........... ..... ... .....
............;


441