DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Toč. 17. Molbe za potporu. Zamjenik tajnika Hradil čita molbu Ljubice Jozić,
manipulantice Udruženja, kojom moli za podjeljenje novčane potpore.
Odbor stvara zaključak, da se moliteljici podijeli novčana pripomoć u iznosu
od 1.000 Din.
Tajnik čita molbu Oblasnog odbora Društva crvenog križa u Zagrebu, kojom
moli potporu za tučom postradale u Zagorju.
Odbor stvara zaključak molbu odbiti.


Zamjenik tajnika čita nadalje molbu Podružnice J. Š. U. u Ljubljani broj 20.,
kojom ista Podružnica moli, da im se ostatak od 7.136 Din. i 85 para preostalih od
izložbe u Ljubljani prepusti kao vrlo potreban.


Odbor stvara zaključak, da se molba ne uvažuje i da treba pozvati Podružnicu
u Ljubljani, da taj iznos od 7.136 Din i 85 para povrati Udruženju koji se iznos imade
ulagati u uložnicu »Deposit za šumarske skupštine«.


Toč. 18. Odbornik g. Pahernik stavlja slijedeći prijedlog:


Zakon o likvidaciji agrarne reforme u svom § 24. govori o eksproprijaciji šuma
naročito u Gorskom Kotaru i Dravskoj banovini.


Isti odbornik predlaže da se Jugoslovcnsko šumarsko udruženje zauzme, da šume
i s njima vezane šumske industrije ostanu sačuvane od eksproprijacije kako ti objekti
ne bi došli u spekulativne ruke.


Odbor stvara zaključak: da se predmet ustupi ljubljanskoj Podružnici .lugoslovenskog
šumarskog udruženja na brzi izvještaj i mišljenje a nakon toga će Jugoslovensko
šumarsko udruženje u tom predmetu intervenirati.


Time je dnevni red sjednice iscrpljen te predsjednik M. Čirković zaključuje sjed


nic u 2 sata poslije podne.
Zaključeno i potpisano:
Zamjenik tajnika: Predsjednik:
Dragutin Hradil v. r. Miloš P. Ćirković vr.
Ovjerovljuju:
Drag. Petrović v. r.
Ing. Rohr v. r.


UPLATA ČLANARINE U MJESECU JULU GOD. 1931.


Redoviti članovi: Ing. Budiselić Mijo, Sv. Ivan Žabno Din. 100.— za god. 1931.;
Ing. Ćivša Dušan, Foča Din. 100.— za god. 1931. ; Ing. Dobrić Ante, Rogatec Din. 100.—
za god. 1931.; Djergović Milan, Čačak Din. 120.— za god. 1931. i upisninu; Ing. Filipović
Slavko, Ilok Din. 100.— za god. 1932.; Filipović Mato, Podrav. Moslavina Din. 50.—
za II. polg. 1931-; Ing. Juvančić Ivan, Našice Din. 100.— za god. 1931.; Jelenčić Leopold,
Kostanjeviea Din. 100.— za god. 1931.; Koužek Većeslav, Bileća Din. 50.— za I. polg.
1930.; Ljubisavljević Sima Jagodina, Din. 100.— za god. 1930.; Majnarić Marjan, Zagreb
Din. 100.— za god. 1932-; Munich Franjo, Ljubljana Din. 200.— za god. 1930. i 1931.;
Ing. Ostojić Petar, Beograd Din. 300.— za god. 1930., 1931. i 1932.; Radančević Mladen,
Sarajevo Din. 200.— za god. 1930. i 1931.; Surutšek Vjenceslav, Nuštar Din 100.— za
god. 1931. Ing- Smiljanić Konstantin, Bajina-Bašta Din. 20.— upisnina; Ing. Slanina
Franjo, Bjelovar Din. 100.— za god. 1931.; Schmidt Franjo, Kladanj Din. 150.— za god.
1930. i 1931.; Ing. Šolaja Milan, Zagreb Din 100.— za god. 1931.; Ing. Torlić Ivan, Beograd
Din. 300.— za god- 1929., 1930. i 1931.; Ing. Vučković Blažimir, Han-Pijesak Din.
120.— za god. 1931. i upisnina; Drnić Milan, Zagreb Din. 100.— za god. 1931.; Jasarevski
Pavle, Kruševac Din. 100.— za god. 1931.


440