DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 4     <-- 4 -->        PDF

dozvole zaci pod bukvić ili jelić i prebrojiti mu godove. Kudagod idu,
uvijek je sjekira uza njih, »da se brane od vukova«.


Narod nema smisla za komunalno, a slabo i za individualno gospodarstvo.
Lozinka mu je »od danas do sutra«. On ratuje sa imovnom općinom
za zemljište, koje mu je tobože ona otela, a na svom uzgaja parazite
— uzurpatore. To je razumljivo, jer je mnogo lakše i unosnije zaci u
šumu, pa sjeći i prodavati stabla, ne.go ono svoga zemljišta obrađivati,
plaćati od njega porez i još sumnjati u uspjeh. On je za komunu, kada
treba što trpiti, a za individualizam, kada se crpe kakova korist. Lakše
će podnijeti svi za jednoga, nego jedan za sve. Kada treba što platiti, onda
moraju platiti svi jednako, a kada treba što užiti, onda će užiti brži i
drskiji.


Zemljišne su zajednice tu utočište grješnika. Uzurpatori su zauzeli
najbolje zemljište, nekadašnje zajedničke pašnjake, na koje sada nesmije
nitko stupiti osim njih. Oni to uživaju bez ikakove smetnje, a porez i drugo
ne plaćaju, jer zemljište nije na njih u gruntovnici provedeno. U jednoj je
upravnoj općini prije par godina pao jedan prijedlog, da se uzurpirano
zemljište prepiše na uzurpatore. Na taj bi način oni bili obvezani plaćati
porez i općinski namet, čime bi se znatno smanjio namet kod onih, koji ga
do sada plaćaju. Taj je prijedlog ostao samo prijedlog, jer nije nitko, osim
predlagača, htio o tom ni da čuje. Tko je do sada plaćao, neka plaća i dalje,
a tko ie do sada uživao, neka uživa također dalje. Velika većina ovlaštenika
nezna procijeniti veličinu oštećenja, koje mu je na taj način naneseno.
Neki nešto slute, ali su u velikoj manjini, a uzurpatori među prvima agituju,
da nikako ne pristanu na kakovu promjenu, jer će se inače zemljišna
zajednica narodu oteti.


Upravne su vlasti trebale odmah od postanka zemljišnih zajednica
odgajati narod. Preko općinskih činovnika, učitelja, liječnika i drugih dalo
bi se mnogo učiniti. Najprije mu je trebalo urediti kuću, staju, druge potrebne
zgrade, dvorište, vrt, polje, a tek na kraju zemlj. zajednice. Međutim
od toga mu nije baš ništa uređeno. Kako se onda može od njega
zahtijevati, da on zna cijeniti tuđu, a kamo li svoju šumu. Što vrijedi obući
ga u salonsko odijelo, a ne reći mu, da si mora nos brisati u maramu, a
ne u rukav?


Žalosna je pojava, da se školski vrtovi pretvaraju u učiteljske
vrtove, šta više u oranice. Trebalo je paziti, da li službenici vrše i drugu
dužnost, a ne samo onu, za koju su plaćeni, t. j . da li i koliko rade u narodu
za njegov napredak.


Da je narod bio prosvjećeniji, bio bi i u gospodarstvu napredniji.
Tada bi znao cijeniti svoje, a i zajedničko gospodarstvo. Ne bi dozvoljavao,
da se zajedničko dobro neravnopravno uživa. Tražio bi, da se uredi
i utvrdi, tko i kakovo ima pravo na to zajedničko dobro i kakove ga
dužnosti vežu za to dobro.


Drugi tip, kojim se gospodari u Međimurju (a sigurno i u drugim
krajevima), gotovo je uzoran. Zemljište zemljišnih zajednica sastoji se
također od pašnjaka, šume i neplodna tla. Samo je velika razlika između
ovih i onih prijašnjih. Međe su vidljive — jarak i živica. Pašnjaci su uređeni
tako, da nikad nijesu ugroženi prevelikom navalom blaga. Od napasivanja
plaća se t. zv. glavarina. Šuma je također uređena. Godišnji se
etat iznosi u malim skupinama na dražbu. Dražbi može prisustvovati i
neovlaštenik. Prihod od pašnjaka i šume upotrebljava se za podmirenje


402