DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 34     <-- 34 -->        PDF

strukturu sastojina i modalitete u podmlađivanju i njegovanju upozoravajući i na važnost


tipologije u šumskom gospodarstvu uopće a napose u uzgajanju šuma.


U tekstu citirana a i specijalno navedena obilna literatura i velik broj slika daje


knjizi još veću vrijednost. Zainteresovani može za svako pitanje naći detaljnih navoda,


uputa i putokaza za dalnje samostalno posmatranje i ispitivanje određenoga pitanja.


Universitetska nastava dobila je u Uzgajanju šuma prof. Petračića siguran i dobar


putokaz a praksa valjanog i sigurnog savjetnika.


Naša stručna literatura dobila je dobro, kompletno i opsežno djelo o uzgajanja


šuma. Dr. Baien.


BEISSNER-FITSCHEN: HANDBUCH DER NADELHOLZKUNDE, Berlin 1930


Djelo gornjeg naslova sadrži sistematiku, opis, te važnije zasade o uzgajanju
i njegovanju Gingkoacea, Konifera i Gnetacea. Djelo je izdao J. Fitsche n kao treće
posve prerađeno izdanje poznatog Beissnerovo g djela istoimenog naslova. Ono
obuhvata 765 str. formata velikog oktava i 204 slike u tekstu. Izašlo je u nakladi P.
Parey-a u Berlinu


Čuveno Beissnerovo djelo »Handbuch der Nadelholzkunde« predstavljalo je kroz
dugi niz godina po svojoj cjelokupnosti i načinu obrade jedno od najprikladnijih evropskih
botaničkih odnosno dendroloških djela o četinjarima. Ono je služilo kao na.jpodesni.ii
priručnik kod prepoznavanja pojedinih vrsta četinjavog drveća. Od posljednjeg izdanja
toga djela proteklo je međutim preko 20 godina, a kroz to je vrijeme iznašla nauka
mnoge vrste drveća, koje do tada nisu bile pravo poznate, te pronašla razne druge
promjene. Progres nauke tražio je, da se obavi prerada toga djela i da se ono saobrazi
sa sadanjim stanjem nauke ove vrste. Tome je eto udovoljio J. Fitschen.


Djelo se u znatnoj mjeri razlikuje od Bcissnerova djela. Zaseban način obrade
materije, te obavljene izmjene i dopune zapažaju se već na prvi pogled. Tek je glavna
razdioba materijala ostala ista. Listajući knjigu već se na prvi pogled zapažaju za razliku
prema Beissnerovom izdanju novo donesene tabele o određivanju drveća. Te tabele
znatno upotpunjuju tekst, jer je njima pružena mogućnost prepoznavanja četinjavog
drveća već po samim grančicama (sa iglicama), dakle i bez cvjetova i češera. Važnija
mjesta u tim tabelama objašnjena su prikladnim crtežima.


Djelo je prošireno velikim brojem onih vrsta drveća, koje su iznađene posljednjih
20 godina, te donošenjem i onih vrsta drveća, koje ne dolaze samo u Njemačkoj, već
i u drugim evropskim zemljama, a u prvom redu u zemljama na području mediterana.


Slike su znatno izmijenjene. Stare, rukom crtane slike, koje su predočavale habituse
pojedinog drveća, izmijenjene su u ovom izdanju fotografijama. Slike o grančicama,
iglicama, cvijetovima, češerima i dr. ostavljene su nepromijenjene.


Djelo se sastoji iz 4 dijela. Beissncrovoj razdiobi, koja je imala 3 dijela, dodan´
je u ovom izdanju 4. dio, koji govori o bolestima četinjavog drveća-


U 1. dijelu opisana je sistematika svih poznatih Gingkoacea, Konifera i Gnetacea.
Tu je prikazan opći pregled njihovih familija i rodova. Sistem ovog prikaza znatno je
izmijenjen spram toga prikaza u Beissnerovom izdanju. Na kraju ovog dijela donesena
je skupna tabela, u kojoj su istaknute razlike između pojedinih rodova.


U 2. dijelu nalazi se opis Gingkoacea, Konifera i Ephedra-vrsta (Gnetales). Ovaj
je dio najopsežniji i sadrži 618 stranica. Pretežan dio (590 str.) otpada na opis Konifera.
Kod pojedinih vrsta navedeno je u prvom redu glavno ime, a ispod njega doneseni sic
sinonimi, kod nekih vrsta i nazivi u stranim jezicima. Zatim su ukratko opisane bitne
osobine dotične vrste, navedeno je njezino prirodno pridolaženje, osobine raspoznavanja
od bližih suvrsta, te važnije pripomene o uspijevanju i upotrebi, zahtjevima na.
stojbinu, o kvaliteti drva i t. d. Razne odlike u okviru pojedinog botaničkog tipa, koje
su se dosad obilježavale kao forma, var., subvar., lusus i dr., zamijenjene su u ovom
izdanju jedino oznakom var .


432