DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 21     <-- 21 -->        PDF

ćele direkcije šum po stanju 1. julija 1930.


Površina po
taksacij


Šumske postaje Osebje kr. šumskih postaj Opomba


skem elaboratu
v ha


Notr. Bohinj ... .
Boh. Bistrica-Gorušje
Rotarca-Ribčeva . . .
7325
1828
3743
1 podšumar z 1 gozd.-lov. čuvajem
1 „ » 2 „ „ čuvajema
1372 1 „ „ 1 „ „ čuvajem
Mrzli studenec . . .
Rudno polje ... .
Radovna
Poljana in pod Zobom
2600
1790
3368
164
1 podšumar z 1 čuvajem
1 „ , 1
2 čuvaja vrši službo pis.
podšumar
Kranjska goraMežaklja
... . 2962
1477
1 čuvaj
1 gozdar z 1 čuvajem
vrši službo pis.
podšumar
Opatova goraMali boršt
... . 821
168
946
111
čuvaj
čuvaj
čuvaj
i vrši službo pis.
) podšumar ker
1 mesto nezased.
pri šumskih postajah 22 oseb Skupno je vseh
nameščencev 48


njim so podrejeni gozdni in lovski čuvaji, ki se izbirajo v prvi vrsti iz
vestnih in sposobnih gozdnih delavcev. Za te so se po vojni otvarjali trimesečni
tečaji pri šumski upravi v Kostanjevici.


C) Uravnava gozdnega obrata.


Smoter vsake gozdne uravnave mora biti, da se uredi gospodarjenje
z vsemi gozdovi z ozirom na njihovo izkoriščanje in obnavljanje ploskovno
in časovno, pri čemer se morajo upoštevati vse notranje in zunanje
gozdne prilike tako, da se pri tem najbolj varujejo in krepijo tla. Dalje se
mora uvesti sečni red. paziti na čimboljšo kakovost gozdnih sestojev ter
končno stremeti, da se doseže čim boljši financijelni uspeh.


Da se ta namen doseže, je treba iskati sredstev v prvi vrsti v racijonalni
razdelitvi gozdov in to v administrativnem kakor v gospodarsko
tehničnem smislu. Važna naloga gozdne uravnave je razdelitev varstvenih
okrajev. področij. dalje uvedba gospodarskih edinic (obratnih razredov),
sečnih redov in oddelkov s pododdelki po posameznih sestojinah.


Oddelitev sečnih redov in oddelkov je izvedena z glavnimi 6 m širokimi
in stranskimi 4 m širokimi presekami, kar tvori skupno tako zvano
prostorno razdelitev. Ta se mora v gorovju kolikor mogoče dobro prilagoditi
obstoječim naravnim terenskim crtam.


Vse pa je v detajle urejeno in opisano v gospodarskih osnovah, ki
so strogo obvezne za šumske uprave. S tem je dana garancija, da se vodi
gozdni obrat po pravilih gozdarske vede in v mejah stroge potrajnosti
s kolikor mogoče enakimi letnimi dohodki na množini, na enakih ploskvah
in trajno enako letno denarno vrednostjo.


Te gospodarske osnove se po predpisih vsakih deset let revidirajo
po taksacijskem odseku direkcije šum ter se znova predpiše gospodarstvo
za naslednje desetletje.


419