DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Tabela C. Pregledni izkaz službenega osebja


Površina po
Površina po


Osebje kr. direkcije šum taksacij-Šumska uprava iaksacij-Osebje kr. šumv
Ljubljani skem elabos
sedežem v skem elabo-skih uprav


ratu v ha
ralu v ha


1 šet


1. Direktor : kot šef di1
asistent


rekcije
Bohinjski Bistrici 14268


1 podšumar


2 Sumsko-tehn. osebje: 2 vajenca
2 inženerja kot inšpek.administr.
referenta


c


2 inženerja taksacijsk. _c 1 šef
odseka — eden kot šet * na Bledu . . . 7922


2 podšumarja


odseka, drugi dodeljen VO


3.
Račusko osebje: 00
4 strok rač. uradniki 1 šef
Kranjski gori . . 4439


4. Pisarn. manipul. osebje: 1 podšumar
1 uradnik kot vodja pisarne,
1 dodeljen, 2 tip-1 šef
karci, 1 sluga
Kostanjevici . . . 1935


1 podšumar


Skupno je nameščeno pri pri upravah
direkciji 14 oseb 12 oseb


3. za direkcijo šum: a) za administracijo: Dienstinstruktion und
Wirkungskreis für die k. k. Forst- und Domänendirektionen iz leta 1907.;
b) za taksacijo: Instruktion für die Begrenzung und Betriebseinrichtung
der österreichischen Staats- und Fondsforste iz 1. 1903. odnosno v predelani
izdaji 1. 1910,; c) za gradbeni odsek: Bauinstruktion für die Organe
der k. k. Staats- und Fondsforste und Domänenverwaltung iz leta 1887.,
ki je pa že zastarela; d) za računovodstvo: Dienstinstruktion für die
Rechnungsdepartements der k. k. Forst- und Domänendirektionen. V službeni
instrukciji za šumske direkcije je točno ocrtan delokrog direkcije
šum in pristojnega ministrstva.
Seveda so vse te službene instrukcije deloma izmenjane po novih
predpisih; tako ima računovodstvo v organizaciji samostojnega oddelka
za računovodstvo in finance pri ministrstvu za šume in rudnike svoj pravilnik
iz leta 1928., ki urejuje šumske posle tuđi pri direkciji šum in šumskih
upravah.


Z uvedbo novega zakona o šumah od 21. decembra 1929., ki je stopil
krajem junija tekočega leta v veljavo, je ministrstvo že sestavilo vse tozadevne
pravilnike, ki bodo v najkrajšem času objavljeni.


Pripomniti je tuđi treba, da vrši računovodstvo pri direkciji šum
tuđi vse računske posle za politično šumarstvo obče upravne oblasti za
odsek za zagradbo hudournikov in za rudarstvo.


Vse nameščeno upravno osebje ima visokošolsko izobrazbo s praktičnim
izpitom za samostojno vodstvo gozdnega gospodarstva po starih
avstr. predpisih odnosno že po novih iz leta 1926. za šumarsko tehnično
in administrativno službo šumarskih uradnikov I. kategorije. En šumar


II. kategorije ima srednjo šumarsko solo isto s praktičnim izpitom, a vrši
posle revirnega gozdarja. Podšumarji (III. kategorija) imajo srednjo nižjo
odnosno meščansko in enoletno gozdarsko solo s predpisano prakso in
praktičnim izpitom za gozdno-varstveno in tehn. pomožno službo. Sled418