DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 18     <-- 18 -->        PDF

V klimatičnem oziru imamo v gorenjskih gozdovih visoko-gorsko
klimo s hudimi zimami, z dolgo ležečim snegom, kar favorizira zimsko
vožnjo, a na Dolenjskem vlada v teh vinorodnih krajih milejše podnebje
z malo vetrovi. Pod Triglavom je važno omeniti jugozahodne vetrove,
ki zbog svoje silovitosti včasih zelo neugodno zagospodarijo v teh gozdovih;
tako so v letih 1919., 1923 in 1926. podrli iz te smeri prihajajoči pravcati
orkani v tem kotu čez 150.000 plin. lesa, po največ smrekovine.


Tabela B. Pregledni izkaz drevesnih vrst po šumskih upravah.


Tekoča


Šumska uprava
Iglavci Listovci


štev.


68% 32„/„


1 Bohinjska Bistrica smreka . . 59% bukev 31%
a) versko-zakladni gozdovi ... . jelka . . 8% jasen, javor,
macesen 1% gaber . 1%


97%
smreka . . 83% 3%
jelka 12% bukev . - 3%


macesen 2%


87 %
2 Bled smreka . . 83% 13%
versko-zakladni gozdovi .. . jelka . . . 1 /„


bukev . . 13%


macesen 3%


80%
smreka . . 64%


3 Kranjska gora
20%


jelka . . 1%


a) versko-zakladni gozdovi - . . .
bukev . . 20"/„


macesen 13 /0
bor . 2%


92 °/
smreka . . 68% 8%
jelka . . . 6% bukev . . 8%
macesan 18%


82 /
hrast . /0
18 % bukev . ..%


4 Kostanjevica
smreka . . 11% kostanj 31%
jelka . . . 2% jelša . .»/„
macesen . 2 /„ gaber . . 6%
bor ... . 3% jesen 2%


brest . 1%
eksote 1%


5%
Radi teh stališčnih faktorjev imamo tuđi različno sliko gozdov. Na
Dolenjskem prevladujejo listovci, v močvirnatem Krakovu hrastovina, v
Malem borštu hrast, gaber z umetno primesjo iglavcev, a na Opatovi gori
je optimum bukve. Na Gorenjskem prevladujejo iglavci: smreka, jelka in
mecesen, a stališče prija tako tuđi bukvi, ki v naravnem boju z ilgavci
pokaže večjo življensko energijo in sposobnost. Zato se v tem boju
krepko podpira bolj dragocena smreka napram bukvi. Ostalo listnato
drevje je zelo podrejenega pomena. V višjih legah prevladuje mecesen
in rušje.


416