DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Ob razmejitvi z Italijo sta nam ostala v občini Rateče dva manjša
kompleksa, državna gozda Mecesnovec na severnem obronku Ponce
(2272 m) in v Karavankah Kališe na južnem pobočju vrhunca Peč (1509
m), ki je obenem razmejišče med Jugoslaviju, Italijo in Avstrijo.


Na Dolenjskem je pri mestu Kostanjevici posestvo precej raztreseno,
vendar so važni trije kompleksi v neposredni blizini mesta, v nizini
Krakovo, v gričevju Mali boršt in v gorjanskem hribovju Opatova gora
s povprečno nadmorsko visino 600—800 m. V zadnjih dveh kompleksih
ni najti nikakih potokov, Krakovo pa je zelo močvirnato, edino potok
Senuša — pritok Krke — odvaja vodo na severnem delu, dočim se na
jugovzhodnem razprostira precej obširno, pogozdeno močvirje. V geo-


Oplodnja sečnja (sek v luknjak) Svetlosek v odd. 6 b Mežaklja
v odd. 131 b Martuljek Šumska uprava Kranjska gora
Šumska uprava Kranjska gora


loškem oziru prevladuje v Julijskih alpah geološki srednji vek s svojima
dvema tvorbama : jursko in triasno, a v Karavankah se vidi starejša paleozojska
doba z diasno in premogovno tvorbo. Na Dolenjskem ima Opatova
gora trias tvorbo, Mali boršt kaže neocen, a Krakovo izrazito neprepustljiva
aluvijalna, zelo ilovnata tla. Prevladajoči kamen je apnenec
razne boje, k temu priđe še škriljavec. Tlo je na površju peščeno, apnenasto,
dosti humozno. Na Pokljuki je še posebej omeniti obširna močvirja.
ki kažejo na morenski postanek iz dobe triglavskih ledenikov, ki so na tej
planoti nanesli in odložili precej grušča in zajezeni v dolinah napravili
ta močvirja.


415