DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 15     <-- 15 -->        PDF

odkupovati v denarju ali naravi. Do leta 1892. je bilo to delo kolikor toliko
dovršeno. Pa tuđi s tako urejenimi servitutami so bili servitutni upravičenci
na Qorenjskem bolj ali manj nezadovoljni, zlasti so se pritoževali,
da jim paše primanjkuje. Radi tega so izšli 1. 1911. in 1912. deželni zakoni


o novi uredbi in odkupu urejenih pravic drvarenja, paše, dobivanja gozdnih
pridelkov ter o zavarovanju pravic gozdnih upravičencev. Na temelju
teh zakonskih predpisov so se po vojni po obstoječih listinah urejene
pašne pravice pregledale. Kjer se je izkazalo, da jim paše res nedostaja,
se je sporazumno našel način kritja tega primanjkljaja ter se je določil
način gospodarstva v obremenjenih gozdovih.
V tem vprašanju vodi državno gozdno upravo glavno načelo, da
mora vse obveznosti točno spolnjevati, svoje pravice čuvati in vedno
iskati sporazumne rešitve med postulati umnega gozdnega gospodarstva
in v teh planinskih krajih tako važnega planinskega gospodarstva, na
drugi strani pa z vsemi danimi sredstvi s poukom, osebnim stikom vplivati,
da se tuđi s planinami umno in intezivno gospodari. Radi tega tuđi
državna gozdna uprava vsako leto z gotovim zneskom prispeva k melioraciji
in čišćenju planin.


Ćelo posestno stanje predoča t a b e 1 a A po kulturnih vrstah in po
šumskih upravan. Po Šivičevi statistiki iz leta 1929. znašajo vsi ti gozdovi
pod državno upravo skupno do .% v primeri z drugimi lastniki gozdov.


upravah na področju kr. direkcije šum v Ljubljani.


produktivno neproduktivno zemljišče


..


ostali neproduktivni
svet


vsota ne
produkfivnega
sveta


#1; 3--S


(0

CO
C


CO


a, c


Su


Vsota produktivne
zemlje


>


CO


-o


..


to o


O


T3


o.
I


X


S


>


S


"33


o


CO ..


s «


>


o s»
&


L:5 > "3 Q.


Din ha ha
2066-78 1386-1220 99-98


1-3988


0-0273 0-0273 0-02 1386-1493
0-1597 3256-7450 3258-2404 25-30,


8651-72 9605-3481 74-70 0-9216 0-4141


12863-5885


0-1870 3256-7450 3258-2677 22-87 14249-73781379-2901 1380-1302 17-40 7930-8712
— 1379-2901 1380.1302 17-40 7930-8712
— 35-60 35-60 2903 122-62
1087-2251 1088-3858 2519 4320-0124
— 1122-8051 11123-9858 25-30 4442-6324


0-0755 | 2-7529 0-14 1927-2024
0-0755 27529 0-14 1927-2024
0-2625 5758-8402 5765-1366 20-19 28550-4438
001 20-19 — — 100 »/o


1-3988


—.

1-3988
o-oi


10718-50


625852
6258-52


2796-50
2796-50


11619-92
11619-92
31393-4410991-4701


6550-7410
6350-7410
87-02
3231-6266
3318-6466


1924-4495
1924-4495
22785-307277-13


82-60
82-60
70-97


74-81
74-70


99-86
9986
79-810-9216


0-8401
0-8401


0-1270
0-1270


1-0981
1-0981
2-9868
o-oi


0-4141
1-0337
1-0337


1-5793
1-5793
3-0271
o-oi


413