DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1931 str. 14     <-- 14 -->        PDF

cijancem pri Celovcu, da si zgrade v Toplicah pri Kostanjevici samostantrdnjavo
ter jim dodelil tuđi obširno posestvo.


V novem samostanu, ki je b´il utrjen in je v 17. in 18. stoletju dobil
sedanjo arhitektonsko učinkovito sliko, so menihi kljub temu mnogo trpeli,
zlasti pred vpadi Turkov in Uskokov. V takih razmerah so živeli tja do
konca 18. stoletja, ko se je na povelje Jožefa II. dne 3. januarja 1786. razpustil
samostan in je posestvo prešlo v državno upravo. Takrat se je
cenilo premoženje na ca. 200.000 goldinarjev. Posestvo je moralo na
podlagi starih kart obstojati iz večjega celotnega kompleksa in to vse do
leta 1876. odn. 1878., ko so se uredile oziroma odkupile servitutne pravice
ter se je velik del zemljišča pridelil posameznim upravičencem kot servitutni
ekvivalent. Tako je nastalo posestvo v sedanjem obsegu brez kakih
servitutnih bremen ali obveznosti, obstoječe iz treh večjih kompleksov in
iz več posamezno ležečih precej raztresenih parcel. V letu 1892. je bilo
nakupljenega še nekaj gozdnega zemljišča. Pod kostanjeviško gozdno
upravo je spadalo še posestvo v Stični v izmeri 140*45 ha, katero je pa
cistercijanski red v letu 1898. zopet odkupil. Kasneje je bilo prostoročno
odprodano v letu 1903. več zase ležečih parcel.


Vsi ti gozdovi, državni in verskozakladni, so bili obremenjeni s pašo,
pridobivanjem lesa, drv. Na temelju cesarskega patenta iz leta 1853. za
odvezo zemljiških bremen so se začeli kmalu ti servituti urejevati, odn.


Tabela A. Pregledni izkaz posesinega stanja po šumskih


Lastnik Katastralni podatki za


o


>


"3 S Ž—


Šumska >o državni e S a cri*


to


o — O) ´.S 3


G "S "S. c


uprava T3 « s _o > ´c ´S ai Oja


Ö >

M versk. N a CD UJ c w


> L


.. O .


0) zaklada O) Si "a,


t* gozdovi


ha


državni 1373-5765 11-1467 —


Boh. Bistrica


ver. zakl. 7233-2459 5-0489 1-2527 47-3156 32-4281 2280-0569


Skupno 8606-8224 5.0489 1-2527 47-3156 32.4281 2291-2036 —


o


državni —


Bled ....


~


o ver. zakl. 6501-5667 7-6895 0-7382 14-0866 2-6265 24-0335
-a
Skupno . . aica
6501-5667 76895 0-7382 14-0866 2-6265 24-0335 —


državni 87-02 —


Krajnska gora

ver. zakl. 3091-8377 0-1460 1-8846 3-5481 134-2102


Skupno . . 3178-8577 — 0-1460 1-8846 3-5481 134-2102 —


državni —


Kostanjevica . o


M ver. zakl. 1392-9312 86-7622 5-3472 425-1011 14-4078


b-


Skupno . . . 1392-9312 86-7632 5.3472 425-1011 14-4078 — —


Vse ukupno 19680-1780 99-5006 7-4841 488-3879 530105 2438-3006 —


V % celokupne površine 68-96 0-35 0-02 1-72 0-18 854


412