DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1931 str. 25     <-- 25 -->        PDF

zaštite, nego samo zasjenjuju pomladak. Da ta stabla nijesu već izvađena, obrazlaže
se time, što ona ne bi mogla namiriti potrebe okolišnog pučanstva na drvu, pa bi si
onaj dio općinara, koji nije namiren, prisvajao drvo krađom, a na taj bi način pomalo
nestajalo šume. I danas se vrše šumske štete u tim sastojinama, u glavnom kresanjem
grana, koje služe za vinogradsko kolje. Tome je stanju svakako krivo slabo čuvarsko
osoblje, koje uz neznatnu plaću ne posvećuje dovoljno pažnje čuvanju šuma. Prije rata
su vrijedni lugari dobivali ovdje osim plaće i kvartalne nagrade kao poticaj za daljnje
revnosno službovanje. Pošumljavanje golih površina vrši se sjetvom sjemena na tri
načina: omaške, sjetvom u rupe i sjetvom na male obrađene površine (krpe). Površina,
koja se kani zasijati, ogradi se niskom ogradom od kamena, a zasijano se sjeme pokrije
slojem zemlje, debelim .—1 cm. Drži se, da je sjetva u rupe povoljnija, jer je tako
sjeme bolje zaštićeno od ptica. Sjetva se obavlja početkom septembra, prije jesenjih
kiša. Radi ranog nastupa vegetacije ta je sjetva bolja od proljetne.


Razgledali smo nadalje branjevinu Savaru, nazvanu po istoimenoj, sada već smirenoj
bujici. Kulturne radnje u vezi s tehničkim radnjama dobro su uspjele. Bujično je
područje pošumljeno s 10—15-godišnjim kulturama bora, bagrema, jasena i tamariksa.
I ove su kulture također ograđene suhozidom,


Branjevinom Rupatinom, koja je vlasništvo splitske općine, takode je prolazila
bujica. Sada je i ova potpuno smirena. Glavne su pregrade sagrađene od suhozida, a
sekundarne od pletera. Donje su partije Rupatine pošumljene alepskim i primorskim
borom, a gornje crnim borom. Sastojina je stara 45 godina, oko 16 m visoka, a stabla
su oko 25 cm debela. Trebalo bi je oprezno prorijediti. Pošumljena površina te branjevine
iznosi 41 ha. Radovi oko pošumljavanja vršeni su od 1886—1914. godine.


Prije nego smo krenuli autobusom u Split, razgledali smo još razvaline staroga
rimskog grada Solina. Drugi dan nastavili smo vlakom put prema Plitvičkim jezerima.


Slika prelaza iz Bosne u Dalmaciju ponavlja se i kod prelaza iz Dalmacije u Liku.
Iza golog Krša slijede šikare, koje postepeno prelaze u visoke šume. Posebnu sliku
pružaju veliki kompleksi ličkih vriština, od kojih su neki pošumljeni crnim borom. Tako
se na ličkom polju u daljoj okolini Gospića nalaze Budačka, Smiljanska i Bilajska
plantaža, stare oko 30 godina. Kraj Gospića zasadila je negdanja vojna uprava hrastove,
koji su danas oko 80 godina stari.


Na željezničkoj stanici Rudopolje izašli smo iz vlaka i pošli planinarskim putem
preko Borić-selišta na put Babin potok—Ljeskovac. Taj je put građen 1929. godine po
šumarskim stručnjacima. Prolazeći starim sastojinama smreke, jele, običnog bora i
bukve divili smo se njihovom uzrastu. Iz tih su sastojina vađena samo suha stabla i
stabla napadnuta po kukcima. Kraj toga puta nalazi se i neka stara paljevina. Danas
je posve obrasla bazgom (Sambucus Ebulus), iz koje proviruju vrhovi mladih jela. U
blizini naselja bukva je posve isječena radi ogrijevnog drva, a i jele je ponestalo radi
jakih progala. Tako je preostala samo smreka i bor. Sastojine borove na Visibabi podigli
su Francuzi prema usmenoj predaji odnosno prema pričanju Vuje Mirića iz Ljeskovca,
kome da je to još kao dječaku priopćio stari lugar Petar Delić.


U Ljeskovcu nas je dočekao šef ondješnje šumske uprave g. ing. Rukavina i bio
nam je vodom za vrijeme našeg boravka na Plitvičkim jezerima. Prespavali smo u
Ljeskovcu i drugi dan otputili se, da razgledamo taj naš prirodni spomenik.


Plitvička jezera leže u Maloj Kapeli, a ova u gorskom zglobu između Plješivice
i Velike Kapele. Prema uzoru modernih država proglašene su šume, koje se nalaze
unutar oborinskog područja jezera, zaštitnim šumama, te imaju karakter nacionalnog
parka. Države nastoje na taj način sačuvati netaknutu prirodu u okolini krajeva, znamenitih
radi svojih prirodnih ljepota. Uprava nad tim šumama povjerena je šefu šumske
uprave u Ljeskovcu.


327