DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1931 str. 45     <-- 45 -->        PDF

strogosti, ostat će trajno sačuvana u svjetloj uspomeni medu pravoužitnicima Slunjske
imovne općine.


Kod šumsko-gospodarstvenog ureda Križevačke imovne općine vršio je razne
referade, a na koncu postao i vršilac dužnosti direktora. I u službi te imovne općine
pokazao je rijetku marljivost, ambiciju i spremu, nastojeći da svojim stručnim znanjem
i savjetom što više doprinese za njenu korist.


U svojstvu direktora Brodske imovne općine velikim se elanom i energijom prihvatio
proučavanja ekonomskog stanja te imovne općine. Brojio je i analizirao vrijednost
starih hrastika, odnos dobnih razreda, količinu i strukturu etata, sve s obzirom na
direktne potrebe pravoužitnika i ostale godišnje rashode. Proučavao je u tančine temelje
imovne općine i to sve u kratkom roku prikazao poznatim grafikonima, koji su bilizloženi
prošle godine na lovačkoj izložbi u Ljubljani. Rezultati napomenutog ispitivanja
u pogledu ekonomskog stanja imovne općine pokazali su se međutim dosta nepovoljnima.
Uočio je odmah, da ta imovna općina, koja na oko stoji još dobro, može postati
za kratko vrijeme pasivnom, ako bi se produžio dosadanji način gospodarenja. Da
ukloni za vremena tu pogibelj i da produži normalni život imovne općine, uvađa pokojnik
strogu štednju na svim linijama . Kao nužna posljedica toga zrelog i muževnog
rasuđivanja dolazi otklanjanje svih daljnjih kupovanja šumskih objekata, koja za
imovnu općinu s obzirom na njeno današnje financijalno stanje nemaju više nikakova
privredna značaja.


Dakako da je ova politika bila mnogima nesimpatična. Javljaju se nezadovoljnici
i unutar i izvan imovne općine, no pokojnikova ambicija, energija i ljubav za rad
na dobrobit imovne općine ne poznaje, sve i pored teško narušenog zdravlja, nikakove
zapreke. Čak i onda, kad je već legao u krevet, svijest velike odgovornosti ne dopušta
mu, da napusti borbu. I u tom stanju još se živo interesuje za sva pitanja, koja tangiraju
imovnu općinu, dok ga napredovanje bolesti nije prisililo, da ode na liječenje
u Klenuvnik.


Ali na žalost, kad je teški bolesnik najviše trebao duševnog mira, stiže ga bolna
vijest o njegovu premještenju u Ogulin, koje, kako je i sam kazao, nije zaslužio. Ondješnje
teške terenske prilike nisu nikako odgovarale njegovu narušenu zdravlju. Međutim
ma da je, sve i pod bolnim dojmom, bio svjestan dužnosti, da preuzme novo mjesto,
tuberkuloza — pojačana u zadnje dane suhom upalom porebrice — prerano je prekinula
nit njegova života. I 1. aprila, u ranu noć, plemenito srce, uvijek puno ljubavi za
pravoužitnički narod i njegovu dobrobit, prestalo je kucati.


Umro je kao junak, do zadnjeg časa svjestan svog poziva i nacionalne dužnosti,
daleko od svoje obitelji i mnogih prijatelja, koji su ga voljeli kao rođena brata i kojima
ostaje svjetlim primjerom čovjeka i šumara rijetkih vrlina.


Pokopan je u Zagrebu 4. aprila. Posmrtne ostatke ispratila je do mjesta vječnog
počinka ražalošćena supruga sa rodbinom i mnogim kolegama, koji su ga cijenili i poštovali.
Nad otvorenom rakom održao je u ime kolega i pravoužitnika Brodske imovne
općine dirljivo slovo računarski savjetnik Josip Crepić.


Slava Ivanu Murgiću i pokoj mu vječni! Ing. M. Markić


t JOVAN LAZIĆ,
šum. nadsavjetnik u p.


Dne 4. aprila o. g. umro je u Zagrebu na kirurškoj klinici nakon kratke, ali teške
bolesti u 54-toj godini života dugogodišnji šef direkcije šuma II. banske imovne općine
Jova n Lazić . Sa pokojnikom nestalo je i opet jednoga od naših dobrih i iskusnih
šumara, koji je cijeli svoj život posvetio s najvećom ljubavi šumarstvu i lovu.


299