DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1931 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Pretplata na Šum. List: Una d. d., Zagreb Din 140.— za god. 1930. i 1931.;
Državna nižja škola Maribor, Din 98.30; Šumska uprava, Ilidža Din 100.— za god.
1929.; Direkcija Drž. dobra Belje, Kneževo Din 100.— za god. 1931.


G. Dr. Miletić Žarko poznati stručnjak i saradnik »Šumarskog Lista« uplatio je
2.000 din. i postao članom utemeljačem Jugoslovenskog šumarskog udruženja. Vivant
sequentes!
PERSONALIÄ


t IVAN MURGIC,
direktor šuma brodske imovne općine.


Prema kratkoj vijesti u prošlom broju Š. L.
umro je Ivan Murgić 1. aprila o. g. u Klenovničkom
sanatoriju.


Pokojnik se rodio 1885. god. u Crikvenici.
Gimnaziju je svršio u Senju 1903. god., a šumarsku
akademiju u Zagrebu 1906. god. Državni ispit za
samostalno vođenje šumskog gospodarstva položio
je 1909. god.


U šumarsku službu stupio je kao vježbenik
1907. g. kod šumsko-gospodarstvenog ureda Slunjske
imofvne općine u Karlovcu, od kuda je godinu
dana kasnije jpremješten za upravitelja kotarske
šumarije u Cetingradu. Odövud doL-jzi 1923. god.
Šumsko-gospodarstvencnr uredu Križevačke imovne
općine u Bjelovaru, a 1929. god. preuzimlje čin
direktora šuma Brodske imovnie općine u Vinkovcima.
Nenadano, već pred samu smrt, bude premješten
za direktora šuma Ogulinske imovne općine,
kod koje uopće nije ni nalstupio´ dužnost.


Pokojnik je bio vijeran i odličan kolega, plemenite i poštene duše, čelik-karakter,
pun ambicije i neumorne volje za svaki rad u korist naroda i zelene struke. Kao stručnjak
pokazao se uvijek na svom mjestu, bez obzira na najteže zadatke, koje je —
staloženim rasuđivanjem i rijetkom bistrinom uma — rješavao redovito s uspjehom.
Reambulacijom, arondacijom i lokalnom komasacijom rasplitao je najteže probleme zamršenih
posjedovnih odnošaja. Radio je uporedo i na uređenju šuma, a naročitu je
pažnju posvetio uzgajanju i podizanju sastojina. Njegove branjevine i kulture, lično
provedene prorede, oplodne sječe i pretvorbe bukovih sastojina u mješovite možemo
nazvati remek-djelima, tako da danas Slunjska imovna općina ima možda najljepše
srednjedobne bukove i mješovite sastojine u cijeloj državi. Ovo je svakako neocjenjiva
zasluga pok. Murgića, koji je radio u duhu velikog učitelja svojih mlađih, pok.
Stjepana Frkića, svojedobnog šefa Slunjske imovne općine.


Pored brižnog i savjesnog ispunjavanja redovitih dužnosti, nalazio je pokojnik
vremena i za prosvjećivanje naroda na Kordunu. Suzbijao je analfabetizam, te je
živom riječju sarađivao na podizanju prosvjete i gospodarstva po siromašnim selima.
Narod mu se zato oduživao u moralnom pogledu, jer ga je kao odanog prijatelja i učitelja
osobito štovao i cijenio. Njegova nepristranost i rijetko poštenje, pored pravične


298