DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1931 str. 43     <-- 43 -->        PDF

pripravnici II » 20 prm
III » 16 »


zvaničnici 20 »
al. 6 da se ispusti;
ai. 7 da se izmeni utoliko da bude sa dostavom do stana;
al. 9 u kojoj je određena veličina deputata zemlje, da bude određena za:


činovnici II gr. 7 ha
III » 7
IV » 7


V » 7
VI »´ 4
VII ´ »" 4


VIII » 4
IX » 4
X » 4
pripravnici I » 4
´ II 4


»
III » 3
zvaničnici 2


al. 10 da se izmeni i da glasi: Dep. zemljište izdaje se onamo, gdje ga za tu svrhu
ima. Uživalac deputatnog zemljišta dužan je ukoliko mu sedište nije udaljeno više
od 15 km isto obrađivati u sopstvenoj režiji. Za one činovnike, koji imaju sedišta od
zemljišta udaljenija od 15 km ili ga u svom službenom području uopšte nemaju, izlučuje
se zemljište u području onih Direkcija, gdje ga za tu svrhu ima raspoloživoga, odnosno
gdje to Ministarstvo šuma i ruda odredi.


Cl. 4. 5. 6. i 7. da se izostav i,te se mesto njih doda kao čl. 5.: Šefovi uprava bez
obzira na rang uživaju 40 prm drva i 4 ha zemljišta. Čl. 6. da glasi: ovi dodaci ne
odbijaju se od ličnoga dodatka na skupoću.


IV. Tajnik čita predlog Podružnice u Beogradu, da J. Š. U. urgira kod Ministarstva
šuma rešenje pitanja putni h paušal a drž. šum. činovnika.
Zaključuje se umoliti Ministarstvo, da se taj predmet što pravednije i hitnije
riješi. Kod izrade uredbe o paušalima da se uzmu u obzir stvarne potrebe pojedinih
krajeva i služb. mjesta. U predstavci da se naglasi važnost pravednog rešenja toga
pitanja po uredno odvijanje šumarske službe i šum. gazdovanja.


UPLATA ČLANARINE U MJESECU APRILU GODINE 1931.


Redoviti članovi: (po Din 100.— za god. 1931.) Bojić Savo, Ilidža; Blaha Josip,
Radoha-Semić; Filipović Slavko, Ilok; Protoklitov Iikola, Belišće; Ružičić Ante, ujakovo;
Radmir Dragutin, Sarajevo; Sučić Jakob, Turbe; Vančetović Živojin, Peć;
Zečević Vladimir, Brčko.


Huša Jaroslav, Apatin Din 50.— za I. polg. 1931.; Šibalić Dušan, Sarajevo Din
50.— za I. polg. 1931.; Perušić Andrija, Sušak Din 50.— za I. olg. 1931.; Javor Milan,
Turbe Din 200.— za god. 1299. i 1930.; Odžić Vladimir, Zagreb Din 200.— za god.
1931. i 19312´.; Pajc Miso, Ilok Din 100.— za god. 1930.; Sirutschek Vjenceslav, Nuštar
Din 50.— za god. 1929.


Članovi pomagači: Šavor Ivan, Koprivnica Din 50.— za god. 1931.; Ing. Šarić
Božidar, Zagreb Din 100.— za god. 1930. i 1931.; Milinković Ivan, Beograd Din 30.—
za I. polg. 1931.; Andrašić Dragutin, Zagreb Din 20.—; Piškorić Oskar, Zagreb Din
10.— upisnina.


297