DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1931 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Razloga, koji opravdavaju šum. deputate imade mnogo, a kad ovih i ne bi bilo
dovoljno jakih, oni su barem toliko opravdani, koliko i kod ostalih struka, koje ih bilo
u kom vidu primaju.


Deputati šumara sastoje se iz drva i zemljišta, a razlozi koji opravdavaju i jedno
1 drugo jesu slijedeći:


1. Naročito naporna i često sa opasnostima po zdravlje i život skopčana služba.
2. Naprama ostalim strukama izuzetan i delikatan položaj šumara, kojima su milijuni
narodnog i drž. imetka povjereni na čuvanje i upravljanje.
3. Naročita potreba šumara na odjelu, obući i rublju, a u vezi sa troškom i napornom
službom.
4. Školovanje djece većim dijelom izvan mjesta službovanja.
5. Svi ovi razlozi uvaženi su u raznim zemljama, te danas imaju i historijsku
potvrdu.


ad 1. Šumari vrše službu u glavnom na terenu pod najtežim uslovima.


Duševni rad njihov skopčan je sa teškim i fizičkim naporima, usled kojih retko
koji da nije već i prije 10 godina službe prisiljen tražiti lekara i banje bilo zbog lečenja
već zadobivene bolesti, bilo zbog preventivnog suzbijanja bolesti, koja je na pomolu.
Uza sve ovo česti su obzirom na narav službe i lični sukobi skopčani sa životnim opasnostima.
Stari zakon o činovnicima uzimao je u obzir struke i krajeve u kojima se vrši
služba sa naročitim naporom ili sa opasnostima po život (čl. 40.).


ad 2. Šuma je uvek u očima laika a inteligencije smatrana objektom za ličnu
spekulaciju pa nije ni čudo, što se u takim prilikama vrši pokatkad i atak na savest šumara.
Da li će svaki pojedinac, koji je prisiljen da čak i drvo kupuje u
šum i sa kojom upravlja, a opterećen još k tome i brojnom porodicom, moći da izdrži
ovakav atak?


ad. 3. Rad na terenu vrši se pod takovim terenskim i vremenskim nepogodama,
da je šumaru potrebno gotovo za svako godišnje doba naročito odelo, obuća i rublje za
rad, što kod ostalih struka nije potrebno. Osim toga mora šumar i van terenskog rada
biti odeven dostojno položaju drž. činovnika.


ad 4. Komentar suvišan.


ad 5. Šumarsko osoblje je i ranije, kad su životni uslovi bili kud i kamo povoljniji,
kada socijalne i kulturne potrebe nijhove nisu bile tolike kao sada, uživalo već obzirom
na narav same službe naročite dodatke u drvu i zemljištu


Ovi dodaci nisu u nijednoj državi bili smatrani nepotrebnima i nepravednima,
pa njihova isplata nije sve do danas nikad bila osporavana.
Iz ovih razloga potpuno je opravdano, da se deputati i u drvu i u zemljištu i
nadalje isplaćuju bez ikakvih odbitaka.
Slobodni smo predložiti, da bi dosadanji pravilnik br. 87000 od 3. jula 1926., koji
je još uvijek na snazi ostao sa slijedećim izmjenama:
u čl. 2. al. 3., 4. i 5. da se izostavi i nadomesti sledećim:


činovnici II gr. 60 prm
III » 52 »
IV » 44 »
V » 40 »
VI » 36 »
VII » 32 »
VIII » 28 »
IX » 24 »
X » 20 »
pripravnici I » 24 »


296