DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1931 str. 41     <-- 41 -->        PDF

III. Gospodin Ing. B. D u j i ć predlaže, da se Ministarstvu šuma pošalje rezolucija
u predmetu deputat a državni h šumarskih službenika, a u vezi člana 29. novog
zakona o činovnicima.
Zaključuje se zamoliti g. Ministra šuma, da bi uložio svoj ugledan upliv, kako bi
se pitanje riješilo u korist šumarske službe i državnih šum. službenika. Nemoguće Je
gotovo zamisliti, da bi šum. službenici morali kupovati drvo, kada su im povjerene
šume na upravljanje i gazdovanje. Eventualno da bi morali kupovati i drvo u šumi,
koja im je povjerena na gazdovanje. Jednako bi tako dovelo oduzimanje deputatnog
zemljišta do znatnih teškoća po vršenje službe i i po državne službenike. Oduzeti na pr.
čuvarima šuma deputat zemlje, znači učiniti ih ovisnima o okolišnom seljačkom pučanstvu,
nad kojim treba da vrše kontrolnu službu.


Zaključuje se dopisom zamoliti g. Ministra šuma po predmetu i priložiti slijedeću
predstavku, predloženu po g. savjetniku ing. Dujiću.


PREDSTAVKA


Jugoslavenskog Šumarskog Udruženja u predmetu deputatnog ogrijeva i zemljišta
državnih šum. službenika.


Već po nekoliko puta od oslobođenja na ovamo, a naročito kada god se radilo o
sanaciji finansijskih prilika zemlje, bili su prvi na udaru šumari sa svojim deputatima,
pa se je to desilo i prilikom donošenja novog zakona o činovnicima od 31. III. 1931.


Tač. 3. § 29. z. o. č. ne kaže doduše, da se ini kakovi dodaci činovnika u naturi
ili u novcu dokidaju, ali jasno podcrtava mogućnost, da se ovi odbiju od ličnog dodatka
na skupoću, što bi zapravo značilo dokidanje ovih dodataka, ako Ministar finansija
svojom uredbom drugačije ne odredi. Do danas nije g. Ministar finansija ništa propisao
u vezi § 29. z. o. č. ali je prt. 4. v. lanjskog budžeta u ovogodišnjem budžetu šumarstva
izostavljena po svoj prilici u vezi sa ovim § z. o. č. Počam od 1. aprila o. g. drž. šumari
ne dobivaju deputate, dok ga neke ostale državne struke, monopol, carina, željeznica
i oficiri uživaju nesmetano i dalje bez obzira na to, u kome ga vidu primaju.


Kada je pred donošenje sadašnjega pravilnika o deputatima, obnarodovanog u
Službenim Novinama od 03. VII. 1926. god. bilo opravdane bojazni, da bi se isti mogli
i sasvim dokinuti, Jugoslavensko šumarsko udruženje obratilo se na nadležne u svrhu
zaštite staliških interesa, a za sprečavanje takove nepravde. Neki članovi obratili su
se i na pojedine tadanje parlamentarne klubove moleći ih, da se zauzmu za opravdane
zahtjeve državnih šumarskih službenika. U jednom klubu rečeno im je ovo: »Kako se
državnim šum. činovnicima mogu dokinuti deputati; ta oduzimati njima deputatno drvo
znači isto toliko, koliko i nekome dozvoliti da vadi med iz košnice, a zabraniti mu da
liže prste.«


Po našem mišljenju jedan od razloga koji uvijek dovodi u pitanje deputate šum.
osoblja leži u tome, što od svih struka predratne Srbije, a koje i danas uživaju neke
naročite dodatke u naturi ili novcu, jedino šumari nisu imali nikakovih dodataka, pa se
prema tome misli, da su ovakovi dodaci nepotrebni. Teže bi bilo pretpostaviti, da se
vrednost deputata šum. osoblja obzirom na objam i težinu a u poredenju sa na pr. 1000
cigareta monopolskog činovnika smatra odviše velikim. Ukoliko bi ovaj razlog i ostao
zašto se ovakav argumenat ne upotrebi i za drvo, koje primaju na pr. oficiri. Nabavna
cena oficirskog metra drva nije ni u jednom slučaju manja od šumarskog metra.


Isto tako i srazmjerno visoke dažbine car. činovnika nisu osporene. One doduše
direktno ne terete drž. budžet, no zapravo ga terete isto onako, kako ga je svojedobno
teretio i uzgojni prinos, koji je ovakovom argumentacijom a na predlog Glavne Kontrole
i dokinut.


295