DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1931 str. 48     <-- 48 -->        PDF

U smislu 61. 15 zakona o zaštiti domaće drvarske industrije ovaj pravilnik važi
deset godina 0d dana stupanja na snagu zakona o zaštiti domaće drvarske industrije.


Trajanje rezervacije u smislu čl. 6 istoga zakona ne može duže trajati od deset
godina računajući od dana odobrenja ugovora o rezervaciji od strane ministre šuma
i rudnika.


U. slučaju nemanja dovoljno drvne mase može se godišnji kapacitet, a isto tako
i trajanje rezervacije sniziti za ono vreme za koje raspoloživa drvna masa trrje.
Član 2.


Ova izmena stupa rta snagu kfd je ministar šuma i rudnika potpiše i bude obnarodoaana
u »Službenim novinama«.
10 februara 1931 god. Beograd.
Ministar šuma i rudnika: Dušan Sernec, s. r.


....... ....... ......... ...........


.......... ............ ......, ........ .......... ......., ... III ...
9070., .. 28. ........ 1931. ......, .. ...... ..... -ta. ...... . .......... ......,
a .. ....... .... ...... ........ . y ......... .. ......... .... . ......., .....
je: .. je ....... ....... .......... .........:


i. .. ...... ......... .......... . .... .......... y ...........
2. .. ...... ......... .......... . ....... y ..........;
3. .. ...... ......... ...... . ...... y ......;
4. .. ...... ......... ...... . ............ y ...... ..........;
5. .. ...... ......... ...... . ......... .... y ......;
6. .. ...... ......... ........ . ..... y .........;
.. .. ...... ......... ........, ........, ......... . ............ y
.....-....;


3. .. ...... ......... ......, ....... . .... ....... y .......;
9. .. ...... ......... ......, ......, ........ . ...... y .......;
10. .. ...... ......... ........, ........., ....... . ...... y .........;
11. .. ...... ......... ........ . ...... y ........;
12. .. ...... ......... ..... . ...... .. ......;
13. .. ...... ......... ... . ... y ....;
14. .. ...... ......... ...... . ..... y ......;
15. .. ....... ......... ...... . ....... y .......-;
10. .. ...... ......... ...... . ........ y ........;
17. .. ...... ......... ......., ....., ......... . .......... y ........
PERSONALIA


........ .... . ......., ....... .. 3. ........ 1931. ......, .... 3094., y
........... .. ............ ............ ......, ......... je no ....... ......, ..
..... ......... ........ y i. .........., 7. ....., ... ......... ...... Kp. ......
...... y ....... ..... .......... ........! ........... y ..... .......... . .....
... ......... .... y .........


........ .... u ......., ....... .. 5. ........ 1931. ......, .... 454., .........
je .. ......... ....&... . ..... ...... ...... y ...... — .........


202
ŠUMARSKI LIST 4/1931 str. 49     <-- 49 -->        PDF

...... ......., y 1. .........., S. ....., ........ .... ........-........... .........
y 1. .........., 9. ..... . .. .. .... .... ......, .......... .. ........ ..


29.
.... 1930. .......
...... .... .... ......, .. 23. ........ 1931. ......, ... 5755., y ........... ..
............ ............ ......, no ....... ......, ......... je .. ......... .......
.. ......... y 1. .........., 3. ....., ......... ....., .... ......... y 1. ..........,
4-. ....., ... ....... .. ..........
...... .... .... ....., .. 16. ........ 1931. ......, ... 4SSS., y ........... ..
............ ............ ......, no ....... ......, .......... ..: .. ..........
. .... ......... ...... Kp. ...... ...... y ........, y 1. .........., 3. .....,
......... ....., ........ ......... .... II. ...... ...... ....... y ......., y
..... .......... . .....; ... ......... ......... .... .. ...... ...... ....... y
......., y 1. .........., 4-. ....., ........ ........ .... ........ ........ y
...... .......... . ..... . ... ......... ...... Kp. ...... ...... y .........


ISPRAVAK.


Na str. 145. u 13. retku odozdo riječ »zanosnim« ne potječe od autora.
Uredništvo.


OGLASI


....: 1988/1931.
......... ............ ....


0 . . A C.


. ...... ........ Kp. ...... ...... ........ ........ .... .. 5854/1931.
......... ce ......... .......... .. ...... .......... ........ . ...... .........
.... .. 300 .. ....


........... ..... ..... ........ ......... ...... ....... .... .......


.. 30. ...... 1931. ....


...,
23. ..... 1931. ....


DRACH, INDUSTRIJU DRVA D. D.


SREDIŠTE: ZAGREB, GAJEVA ULICA BR. 35./I.
Podružnice i pilane: Ciprag i Virovitica


Tek foni : Zagreb 42-45
Sisak (Caprag) 41
Virovitica lo i 8.


Brzojavi: Drvodrach Zagreb — Drach Caprag i Virovit´ca.
Proizvodnja svakovrsnog hrastovog, bukovog, jasenovog i brestovog materijala,
građe za željeznice i du ....


203
ŠUMARSKI LIST 4/1931 str. 50     <-- 50 -->        PDF

30% POPUSTA


i više dajem na cijene svojih sadnica
Vanredne ponude po želji.


RASADNICI S


o 3
A. GRUNWALD
u TRUŠNICE I TRGOVINA SJEMENOM §
u WIENER NEUSTADT, ÖSTERREICH L


P-* ©v


*
Specijaliteti: Sjemenje sviju domaćih i prekomorskih
vrsti drveća


Državna kontrola provenijence !


ŠUMSKO SJEMENJE
ŠUMSKE SADNICE


za brdovite krajeve te za ravne
prodaje uz povoljne cijene tvrtka


G. ZIMMERMANN
FROMMERN -WÜRTENBERG


NJEMAČKA


kod najavljivanja Vaše potrebe uslijediti
će vanredna ponuda na zahtjev
uz bezplatnu tovarninu.


204
ŠUMARSKI LIST 4/1931 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Knjižnica
Jug. Sum. Udruženja


Dosada izašla izdanja:


... 1. ........: ».... . ...... ........ y
.........." . . . .. . . ... 13*—
Br. 2. Hufnagl-Veseli-Miletić : „Praktično uređivanje
šuma" Din 20´—


... 3. .......... .....: „...... ......." . . ... 10´—


U nakladi JugosL Šumarskog Udruženja štampano:
Ružić: „Zakon o Šumama" Din 50´—
Levaković: „Dendrometrija" za članove .... . „ 70´—
Nenadić : „Računanje vrijednosti šuma" za članove „ 70´—


.........: ».... ....... ........." . . . . Din 200´—
Cijene se razumijevaju bez poštariife.


Knjige se naručuju kod „Jugoslovenskog
Šumarskog Udruženja"
Zagreb, Vukotinovićeva iil. 2.


Z~~~~~~~~~~~~~~^^^^J


Šumska industrija


Filipa Deutscha Sinovi


Vrhovčeva ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30-47
Parna pilana u Turopolju.


Export najfinije hrastovine. Na skladišta ima velike koliiine potpuno suve hrastove gradje svih dimenzjia
Utemeljeno godine 1860. _ Utemeljeno godine 1860.


Uprava gospodarstva I šumarstva : KRNDIJA NAŠICE, SLAVONIJA.
gospodarska i šumarska industrija d. d. Proizvodi i eksportira svekolike
u Zagrebu gospodarske i šumske proizvode
ŠUMARSKI LIST 4/1931 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Šumari!


Žar još uvijek niste upotpunili svoje biblioteke domaćim stručnim
djelima? !


Cijena jeknjizi


"S"


u


za


Knjiga se nabavlja


. Im e šator a Naslov knjige
studente


a
kođ Din šumar


.
stva


©


Din


....... .. ........ ....., ......., ...


1. ..... M. JOB.
60 —
......... y ...... .... ....... 52.-,


pisca, Zagreb, VukotL


2-Dr. A-Pelračić Uzgajanje šuma, I- dio
100 —


noviéeva 2.


Tablice za obračuna


Ino.
pisca, GareSnica (kraj


8. vanje njemačke
50 -40-—
V. Mihaldžić
Bjelovara)
bačvarske robe


pisca, Beograd, Novo


4. Dr. J. Baien „O proredama"
J>0 pazarska
49.


pisca, Zagreb, Vukoti


., Dr. Đ. Nenadić „Uređivanje šuma4*
150 — 120-


novićeva 2.


6. ´ » »Osnovi šumarstva" i» \ 80-607.
m Šumarski kalendar" n 25-20 —
»Zakoni i propisi o Tipografija đ. đ. ,


8, Dr. Ugrenović
120-—


šumama i pilanama". Zagreb


g. Dane Tomieić, Za9.
» » Iskorištavanje šuma I.
80.—
greb, Tehnički fakultet


pisca, Sarajevo, Zagre


10. Veseli D. Drag. S Uzgajanje šuma 30.-25.—
bačka ni. 1.
«


11. » ´ ,--´-´ . ....... .... * 30~ 2512.
» M ....... ....
40.-35 —
%


13. »-´ ............. -n 20-15i


14.
» --......... n 40.-35Kađenje
ćumura u uspr.
16.
15-12.»
ieznicama SI
st. i nazivlje s. drvaća i


16.
». 8 rmija a 10.-8..<
...... ...... o ......
17-» I
w 15.-12—


..... . ...........


18.
SuSenje naših Let. suma n 10.--8.»


19.
Ing. Holl-Vesell Osnovi opće botanike n 10 — 8.—
....., ......., ......
......... ....... ....... 23 . ......,


20. ..............
....... ...., .....-50. ......


...... ......


Samari


Privredni značaj lova pisca, Beograd, Kotež i lovci


21. Dr. M. Marinović
60.—
u Jugoslaviji Neimar, Bejonska 45.


40—


...


..... .......... .. .. ... ......, .......,


22. ... M. .........
70.— .....
...... ............ 18.


60.—


UpoBorenjel


Na svojoj sjednici od 15. decembra 1929. stvorila je Glavna uprava J. S. U.
slijedeći zaključak:


»Kako bi se poduprli gg. autori stručnih šumarskih knjiga, štampati će
). S. U. besplatno u Šumarskom Listu stalan oglas sviju izašlih stručnih
knjiga. Pri tome će se napose označiti, gdje se pojedina knjiga može nabaviti
i uz koju cijenu".


Molimo gg. autore, koji se žele poslužiti takovim oglasom, da to izvole
javiti što skorije tajništvu J. S. U., Zagreb, Vukotinovićeva 2.