DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1931 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Josip Heckner: Praktične kubične tablice za premjeru drva u okruglom
stanju. Zagreb 1930.


Primili smo i opet jedno praktično izdanje gosp. .lois. Hecknera, kr. gumarskog
nadsavjetnika 11 Zagrebu. Tablice su štampane na; finom papiru, u oktavnom formatu
i služe:


1. za očitavanje pojedinačnih kružnih ploha, što odgovaraju postepeno promjerima
(prečnicima)1 od 1 do 140 cm;
2. za
očitaivanje zbroja tih kružnih ploha, : ko ih ima svega 2—100;
3. za očitavanje drvne mase pojedinih trupaca, ako se orvi kubišu pomoću dužine
i promjera u sredini dužine, dakle po Huberovoj formuli;
4. za očitavanje ukupne drvne mase nekolicine jednako dugačkih i u sredini
jednako debelih trupaca.
Trupci mesu da budu (kako to u praksi redovno i biva) dugački od metra do
metra i debeli od centimetra do centimetra (do 140 cm). Raspoređaj tabela vrlo je
pregledan, a knjiga je vezana u solidno platno. Nabavlja se ili kod rutora (šumarski
odsjek banske uprave) ili kod tiskare »Merkantile«, Zagreb, Hica 35. L.


IZ UDRUŽENJA


Studentima Surnarstua !


Jugoslavensko šumarsko udruženje raspisuje ovime natječaj
za Sveiosavske nagrade. Teme su nabrojene u Šumarskom Listu
od ove godine, br. 1., strana 32 i 33.


Za najb Ije obrađene teme nagraditi će se dvojica studenata
šumarstva, svaki sa 1000 dinara.
Pravo natječaja imadu studenti šumarstva sviju semestara
kao i oni, koji su apsolvirali šumarstvo u godini 1930.


Radnje se imadu poslati najkasnije do 1 decembra 193 i
tajništvu Jugoslovenskog šumarskog udruženja, Zagreb, Vukotinooićeva
2.


Vredniji radovi štampati će se u Šumarskom Listu.
Uprava J. Š. U.


ZAPISNIK II. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA JUGOSLOVENSKOG
ŠUMARSKOG UDRUŽENJA, ODRŽANE NA DAN 8. MARTA 1931. G.
U ZAGREBU.
, Prisutni: Predsjednik Milo š Cirković ; podpredsjednici Dr. P e t r a č i ć,
I n g. Lenarčić; tajnik . N. Neidhardt; blagajnik: D. Hradil; odbornici:


V. D, oj ko vi ć, S. Bojić, B. M an oj lov i ć, B. Dujić, H. Sacher, P.
Rohr,
J. Grünwald, S. Sev.nik.
Ispričali su se: P. P r p i é, Dr. Baien. B. M iod r a g o>v i ć, A.-Si vic,


F.
P a h e r n i k.
Predsjeda predsjednik M. Ć i r k o v iénu