DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1931 str. 36     <-- 36 -->        PDF

na tuda mišljenja, ali je zadržao svoj put. Knjiga je zbog toga ne samo naša, već i


originala.


Originalna je i metodika prikazivanja, t. j . način, kojim se čitalac korak po korale


uvodi iz poznrtog u nepoznato. Metodika pisanja istovremeno i udžbenika i priručnika


zapravo je najteži problem, ali je autor svojim višegodišnjim univerzitetskim nastav


ničkim radom tu metodiku u sebi dotjerao i taj problem odlično riješio. Dok je ostala
. šumarska literatura manje pristupačna sivim šumskoprivrednim krugovima, djelo o
iskorišćivanju šuma neposredno interesu je sve te krugove počam od vlasnika šume do
industrijskoga prerađivača drveta.


Vrijedno je napomenuti, da starije generacije šumarskih činovnika, ulazeći »


praksu, nisu imale mogućnosti, da se na vrijeme upoznaju sa jednim od prvih i najvaž


nijih poslova, zbog čega su i oni i šumovlasnici imali poteškoće. Te praznine nestaje i


početnici će odjentismi i sigurni stupati u život. Bolje će se međusobno povezali
. opravdani interesi vlasnika šuma i šumsko-trgovačkih krugofva, nastati će bolja harmonija
međusobnih odnosa, čega dosad često nije bilo. Knjiga ne treba posebne preporuke,
jer će se kad trd naći na stolu svakoga šumarskog nadleštva, upravnih vlasti,
svakoga šumara, pilanara, industrijalca, trgovca, pa i maloposjednika.


Ipak se očekuje, da će nadležni krugovi ovakav patriotski rad materijalno osigu


rati, kako idealni narodni pregaoci kraj toga ne bi imali eventualno i štete.


A. Perušić.
... ........: ...... ........... ....... 1931. ...... . .......... ..... ..
.......... ...... .... ..... 267 ....... .... 50 .......


.. .. ....... ...... .......... ........, ..... — ........ ............
y .......... — ...... ...... ........ ............... ....... u ..... .. ....
........... ...... ........... To .. ....: ... .... ......... (0 ..... .....),
......, .......... .....-. (.......... . ............ ....., ..... ............
....... y ..........), ..... ..... (......... ...... ...., ... — ...... .........,
....... . .... .......), ......... ....... (..... ....... ............ .
..... .......... .........), ....... (0 ........., 0 ....., 0 .........), ........
....., .... ........ ...., ..... ...... (......... ..... ....., ..........
............., ... — ...... ........., ........ . ....... ..... cuarc . .. ..).


.... y ..... .... .... .. ...... ...... .........., ..... .......... ....
...... .........., a ........, ... .. .. .. ...... .. ....... ......, ... ... ..
...... ... ....., ......., ......., .... .... .´....... ..... .... ...., .. ..
.... ..... ..... IIITO ....... ...... ..... ......... ......, ... .. .... .......
....... ..... ........., ..... ......... ... .... ............ — ..........,
...... ...... ..... je .... ....... ......... ... ...... ........


.... ce ... ........ ......., ... ........ ........ .... ce oceha ... .......,
.... .. ......, .... ce ..... y ..... ........ ....... . ...... ...... ..
TO .... ........ . ..... ...... ...........


........ .... .... . .., ... je ... ...... ..... ........ . ...... ..........,
na .. .... .......... . ... ....... .... ....... ...., .... je ...... ......
....... ........, .. je ....... ...... ....... ........ ....... ....... .......
............. ....., ........ . ........... ........ ........ ........... .
...........


...... .. .......... je! ..... . ...... ..... ...... ........ .... .... .....
y ..... ....... ........, ..... ..... ......... ...... ...... ......., ........,
............., ........ ....., ..............., ......... ....... . .. .., .. ce
...... ..... .... ........... ..... ........, .... ..... .. ..... ... .... -\<>......
y ........ ......... .......... ..- . ........


190