DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 9     <-- 9 -->        PDF

pošteđen. Napad borovog potkornjaka je isključivo došao na južnim
ekspozicijama i nešto istočnim, dok su zapadne i severne ekspozicije
malo stradale. U pogledu starosti najrađe su napadana stabla srednje
dobi (30—50 g.). Napad je uvek grupisan, retko pojedinačan i isključivo
dolazi u čistim borovim sastojinama. Na boru dolaze 1 p s acumina tus
i Ips sexdentatus. Zatim je primećeno nešto srčikara i to
Blastophagus piniperda i Blastop h agus minor.


Pojava Ips acuminatusa prevladuje i to obično na gornjim delovima
stabla (vršika u dužini od 3 m), dok .Ips sexdentatus dolazi u manjoj meri
na donjim delovima uvek u zajednici sa prvim. Uočeno je, da razvoj Ips
acuminatusa traje dosta brzo, što nam je mnogo pomelo sistematsku
borbu protiv ovog kukca kao i detaljno opažanje u pogledu razvoja i
ostalih osobina. Konstatirano je, da je skoro 70% zaraze čist napad Ips
acuminatusa i to na gornjoj trećini stabla, dok su ostale dve trećine
zdrave. Kod ovoga slučaja s obzirom na gornju napomenu, da je razvoj


I. acuminatusa dosta brz, ovaj potkornjak je i na gornjoj trećini stabla
skoro isčezao, te je svaka borba za ovakove slučajeve zaraze uzaludna.
Intervencija u ovakovim slučajevima je to teža, što je kod borovine kao
i kod jele otežano iznalaženje zaraze (požutele iglice su znak, da je
kukac skoro izleteo), kao i to što razvoj I. acuminatusa sa ubrzanim
tempom ne obećava i ne daje dovoljno garancije za uspešan rad u ovome
smislu. Zato je glavna pažnja u borbi protiv borovog potkornjaka obraćena
na slučajeve onih drugih 30% zaraze, gde je I. acuminatus došao
u društvu sa I. sexdentatusom (ovaj u donjim delovima stabla) i gde je
ćelo stablo napadnuto po ovim insektima. Tu je I. sexdentatus nekad u
larvenom stanju, a nekad u stanju imaga, ali uvek takav, da se stabla u
ovome procentu zaraze bezuvetno moraju guliti. S obzirom na gornje
navode mora se u borbi protiv borovog potkornjaka uzeti sledeća
regula:
Odmah u proleće treba najveću pažnju obratiti na boju iglica kao
i ostale osobine bora. Čim se primeti napad potkornjaka na boru, treba
hitno intervenisati, da bi se sprečio brzo razvoj 1. acuminatusa, koji u
protivnom slučaju stablo napusti i stvara novu zarazu.


Što se tiče pojave Blast, piniperda i minor, prvi se pojavljuje u
priličnoj razmeri više na zdravijim stablima, dok drugi obično dolazi na
bolešljivim i požutelim borovima. BI. piniperda redovito napada na
jednogodišnje i dvogodišnje grančice krune, zabode se ispod kite četinja
i radi bušenja uskih cevi grančice venu i otpanu.


Način borbe je i ovde isti kao i kod ostalih vrsta drveta. Jedino
u slučajevima sasvim tankih borova, kora se pri vrhu stabla ne bi gulila,
nego smo ćelu vršiku, a nekada i stablo, u vatru bacali i spalili,


Kalamitet potkornjaka učinio je velike štete. Njegova je pojava
sledovala postupno za prošle tri godine, da se nagomilao dosta velik
broj sušika. Prošlogodišnji sušici po naređenju pretpostavljenih^ nisu
rušeni, ma da je takovog drveta u samom ugovornom području Firme
»Krivaja« doznačeno nešto oko 40.000 stabala.


Ovogodišnji radovi na suzbijanju potkornjaka pomogli su vrlo
mnogo, što najbolje svedoče iskorištena lovna stabla, koja su u dve etape
postavljana. Na području ove Uprave postavljeno je preko 20.000 lovnih
stabala, a iskorišteno je nešto više od 15.000. Svakako ovaj procenat
u količini postavljenog broja lovnica znači mnogo, što se ima blagodariti


91