DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 69     <-- 69 -->        PDF

JAVNE ZAKLADE


Mirovinska zaklada činovnika krajiških imovnih općina.
RAČUNSKI PREGLED


o
aktivnim i pasivnim zaostacima, primicima i izdacima u gotovom i efektima
za godinu 1930.
.SP


´f?


M


Tekuća
Konačni


o Primitak
Ukupno Pođmirba


´ć?


a


u
pristojba zaostatak


o


M


-Q u gotovom


.


a


-u


CS


M


OJ Si
u
Din P Din P Din 1 ]) Din p


I. Izvjesni :
1 Aktivni kamati 38.415 38.415 57 23.894 83 14.520 74
2 Najamnine i zakupnine
3 Kupovnine
4 Globe
5 Računski povratci . . . 382 66 382 66 382 66
6 Zatezni kamati i ini razni
primici
7


-
Iznos izvjesnih primitaka: 38 798 23 38.798 23 24.277 49 14.520 74


II.
Vjeresijskim
operacijami :
1 Natrag dobivene aktivne
glavnice . ... . ; 14.753 90 14.753 90 14.753 90 — —
2 Primljene pasivne glavnice


3
14.753 90 14753 90 14 753 90
Iznos primitka vjeresijskim
operacijama : — — _ — —


III. Prelazni :
1 Primljeni predujmi . . — — — —
2 Natrag dobiveni predujmi — -— 3
Primlj ostave i tuđi novac
4
5
Iznos prelaznih primitaka :
— — — —


— i —
Svota sviju primitaka : 53.552 13 53 552 13 39.031 i 39 14.520 74


K tome početni blag. ostatak: — — 1.456 24 — —
S[veu´kupni primitak: — — — — 40.487 63


151
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 70     <-- 70 -->        PDF

"S9
Xi
a
JB
.5?
S*
.
..
M
sa aa t30
Izdata k
u gotovom
Tekuća
pristojba
Din P
Ukupn o
Din P
Podmir
Din
>a
P
Konačni
zaostatak
Din P
1
I. Izvjesni:
2 —
3 15.408 79 15.408 79 15.408 79
4 Nagrade i pripomoći . .
Naknada kamata kod na5
6
7
bave vrijeđ. papira . .
Računski povratci . . .
Razni izdaci . .

Iznos izvjesnih izdataka : 15.408 79 15.408 79 15.408 [79 — —
1
2
II. Vjeresijskim
operacijami :
Uložene aktivno
Vraćene pasivne glavnice
20.711 46 20.711 46 20.711 46
:

3
Iznos izdatka vjeresijskim
operacijama : 20.711 46 20711 46 20.711 46 _
III. Prelazni:
1
2
3
Vraćeni predujmovi
Dani predujmovi uz povrat
Vraćene ostave i tudi novac


— — — — —
4 _
5
Iznos prelaznih izdataka: — — — — — —
Siota sviju izdataka:
K tome konačni blag. ostatak:
Sveukupni izdatak:
36120—

25


30.120—
Î25

36.1204.36740.487
|25
138
63

-

-1.
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 71     <-- 71 -->        PDF

153
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 72     <-- 72 -->        PDF

ISKAZ MIROVINA.


U god. 1930. isplaćene su iz mirovinske zaklade činovnika krajiških
imovnih općina ove mirovine : Sepak Katici Din 4.040´—; Pere Emiliji


2.109 87; Polović Gjuri 4.01793; Ogrizović Olgi 3.500´—; Bauer Klementini
1.400´—; Mirić Andji \540 99. Ukupno Din 15.40879.
OGLASI


Upozorenje !


U trgovini sjemenjem dolaze pod imenom Frax.
americana (alba) ponajviše vrste Fraxinus pensylv. (pubescens)
i Fraxinus viridis. Dok Frax. alba raste kao
visoko drvo, rastu ove potonje kao nisko drveće. Radi toga
preporuča se naručivačima ovog sjemenja najveći oprez,
odnosno da obustave za sada narudžbe sjemena američkog
jasena, dok se ne izdadu točne upute o poznavanju sjemenja
gore spomenutih vrsta jasena.


Iz zavoda za uzgajanje šuma
na Univerzitetu u Zagrebu.


URACH, INDUSTRIJA DRVA 0. D.


SREDIŠTE: ZAGREB, GAJEVA ULICA BR. 35./I.


Podružnice i pilane: Caprag i Virovitica


Telefoni : Zagreb 42-45


Sisak (Caprag) 41


Virovitica \6 i 8.


Brzojavi : Drvodrach Zagreb — Drach Caprag i Virovitica.


Proizvodnja svakovrsnog hrastovog, bukovog, jasenovog i brestovog materijala,


građe za željeznice i dužica.


154
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 73     <-- 73 -->        PDF

NASICKA TVORNICA
TANINA I PAROPILA


5


D. D.
Centrala Zagreb


Marulićev trg broj 1S.


Parne pilane :
Gjurgjenovac, Ljeskovica, Andrijevci, Podgradci,
Karlovac, Zavidovići, Begovhan, Novoselec-Križ,
Dugoselo i Dolnja Lendava.


Tvornica tanine, parketa, bačava, pokućtva u
Gjurgjenovcu, tvornica škatulja i ljuštene robe
u Podgradcima, Impregnacija drva u Karlovcu.


Drvare : Zagreb, Osijek, Brod n/S.


155
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 74     <-- 74 -->        PDF

UTEMELJENO 1868 UTEMELJENO 1868


TRGOVINU SJEMENJA, TRUŠNICE, ŠUMSKI RASADNICI


® A GRÎÎNWAîLD


WIENER NEUSTADT ÖSTERREICH


Specijaliteti:
sjemenje sviju vrsti domaćeg i prekomorskog drveća. Z
< Šumske sadnice. >


<


o Državna kontrola provenijcnce! m
H


22 Vanredna ponuda: >10 milijuna 2 god. sadnica


< i—i


100.000 kom. 10.000 kom. 1000 kom.
w


bijeli bor Din 5.000.— 550.— 60.—


> <


crni bor „ 5.000.— 550.-60.


o


./.
.


Ia ZIR ZA SADNJU


ŠUMSKO SJEMENJE
ŠUMSKE SUDNICE


za brdovite krajeve te za ravne


prodaje uz povoljne cijene tvrtka


G. ZIMMERMANN
FROMMERN -WURTEMBERG


NJEMAČKA


kod najavljivanja Vaše potrebe uslijediti
će vanredna ponuda na zahtjev
uz besplatnu tovarninu.


X. .-,*,; >. >^. . - >.-«. A-v-K-/*^ -X;. ,-*w X j :.
i/761