DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 69     <-- 69 -->        PDF

JAVNE ZAKLADE


Mirovinska zaklada činovnika krajiških imovnih općina.
RAČUNSKI PREGLED


o
aktivnim i pasivnim zaostacima, primicima i izdacima u gotovom i efektima
za godinu 1930.
.SP


´f?


M


Tekuća
Konačni


o Primitak
Ukupno Pođmirba


´ć?


a


u
pristojba zaostatak


o


M


-Q u gotovom


.


a


-u


CS


M


OJ Si
u
Din P Din P Din 1 ]) Din p


I. Izvjesni :
1 Aktivni kamati 38.415 38.415 57 23.894 83 14.520 74
2 Najamnine i zakupnine
3 Kupovnine
4 Globe
5 Računski povratci . . . 382 66 382 66 382 66
6 Zatezni kamati i ini razni
primici
7


-
Iznos izvjesnih primitaka: 38 798 23 38.798 23 24.277 49 14.520 74


II.
Vjeresijskim
operacijami :
1 Natrag dobivene aktivne
glavnice . ... . ; 14.753 90 14.753 90 14.753 90 — —
2 Primljene pasivne glavnice


3
14.753 90 14753 90 14 753 90
Iznos primitka vjeresijskim
operacijama : — — _ — —


III. Prelazni :
1 Primljeni predujmi . . — — — —
2 Natrag dobiveni predujmi — -— 3
Primlj ostave i tuđi novac
4
5
Iznos prelaznih primitaka :
— — — —


— i —
Svota sviju primitaka : 53.552 13 53 552 13 39.031 i 39 14.520 74


K tome početni blag. ostatak: — — 1.456 24 — —
S[veu´kupni primitak: — — — — 40.487 63


151