DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Za luku sreće pribaviše divljač: g. Dr. Zoričić, g. Dr. Šemper, Hrv. lov. društvo
»Šljuka« (g. Hercezi), Lov. društvo »Mićevac« (g. Dr. Vrbauić), g. M. Albrecht, g. Borovnik,
g. Jesenski, g. ...... i g. ing. Dubravčić (Đurđevac), Kralj, imanje Belje, g.
dir. šuma (Apatin), Dr. Jakobi i drugovi i g. .lurčić. G. Rosenberg dao je lovište, da
mogu kolege loviti za tombolu.


Svim darovateljima Udruženje studenata šumarstva izražava svoju toplu zahvalnost.


PERSONALIA


t IVAN SPURNY.


Dana 22. februara o. g. iumro je ua klinici za unutarnje bolesti u Zagrebu Iva n
S p u r n ., šumar kneza Thurn-Taxisa u Pešćenici kraj Lekenika u 48. godini života.
U prisustvu rodbine, kolega šumara, lugara i prijatelja iz obaju mjesta sahranjeno je
mrtvo tijelo pokojnika na centralnom groblju (Mirogoju) dana 24. februara.


Prije 30 godina došao je Spurny iz Ceske ua šumski posjed kneza Thurn-Taxisa
u Gorski kotar, gdje je službovao u Delnicama i Crnomhigu i oženio se s Hrvaticom.


Nakon izvjesnog vremena bio je premješten u Češku, ali ga srce vuklo natrag
u drugu domovinu Hrvatsku, kamo je bio premješten za šumskog upravitelja u Jurjcvcu,
a kasnije u Pešćenici.


U službenom saobraćaju s narodom bio je blag i susretljiv.


Slava šumaru Ivanu Spurny-u! N.


........ . .......


...... .... .... ....., .. 15. ........ 1930. ......, ... 39.471., y ...........
.. ............ ............ ......, no ....... ......, .......... ..: .. .........
............ y 1. .........., 5. ..... . .... ....... ...... y .......-....... .........
.... .......... ...... ....... ...... ........, ........ ...........
y ..... .......... . ..... . ...... ........ ........ ... ....... ......... y ........;
.. ..... ......... ......... y i. .........., 5. ....., ... ....... ...... ...
...... ...... y ........ ..... ....., ........ ........... y ..... .......... .
..... . ...... ........ ........ ... ....... ......... y .......; .. .........
......... y 1. .........., 6. ....., ... ......... .... .......... ...... .......
y ......... ...... ....., ........ ........ y ..... .......... . ..... ... .........
.... .......... ...... ....... y .........; .. ......... ......... y 1. ..........,


6. ..... . ....... ......... ......... ... ....... ......... y ....... ........
....., ........ ........ y ..... .......... . ..... . ... ...... ...... y ........
....; .. ......... ......... y ..... .......... . ....., .;.. ......... .... ..........
...... ....... y ......... ..... ...., ........ ........ y ..... ..........
. ..... . ... ...... ...... y ........ ....; . .. ......... ......... y 1. ..........,
(i. ....., ... ......... .... y ........ ..... ......., ........ ........ y
..... .......... . ..... . ... ...... ...... y ...-..........
147
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 66     <-- 66 -->        PDF

...... .... .... ......, .. 8. ........ 1930. ......, ... 38.522.-, .. .......
...... ......... je .. .......... y i. .........., (>. ....., ... ......... .... y
...... ...... ....., ....... ..... y ..... .......... . ..... . ... ...... ......
y .........


OIIIIM ...... ....... je .... .. 26. ........ 1929., ... 9506., ..... je ... :...
......... .. ........ ...... y ..... .......... . ..... ... .... ..........


...... .... .... ....., .. 8. ........ 1930. ...., ... 38.523., na ...... ...
52—57. ...... . ..........., ......... je .. ......... ......... y .. ..........,


1. ....., ... ......... ..... y ........., ........ ......., ........ ........ y
i. .........., 2. ....., ... .... ..........
...... .... .... ....., .. 15. ........ 1930. ......, ... 39.472., y ...........
.. ............ ............ ......, no ....... ......, .......... ..: .. .....
....... y 2. .........., 1. ....., . .. .. ....... ......... ......... ... ....... .........
y ....... ...... ........, .... ..... y ..... .......... . ..... . ......
........ ........ ... ....... ......... y .......; .. ...... y 2. .........., 2.
..... . ii. .. .... ...... ...... y ..... ........ ....., ..... y ..... ..........
u ..... ... ...... ...... y ......; .. ........ ...... y 2. .........., 2. ..... .
i:, .. .... ...... ...... y ..... .......... ......, ....... ..... y ..... ..........
. ..... . ... ...... ...... y .....; .. ......... y 3. .........., i.
..... . i´., .. ....... ......... ......... ... ....... ......... y ....... .....
...., ........ y ..... .......... . ..... ... ...... ...... y ......; .. ..........
y .´i. .........., i. ..... . .. .. .... ...... ...... y ..... ...... .....
...., ........ y ..... .......... . ..... . .. .. .... ...... ...... y .....; ..
......... y 3. .........., 1. ....., ... ...... ...... y ..... ....... ....., .........
y ..... .......... . ..... ... ...... ...... y ..... .......; . .. ................
......... y 3. .........., i. ....., ... ....... ...... y ........
...... ...... ......... y ..... .......... . ..... ... ............. ......... ....
y ......


...... .... .... ....., .. lu. ....... 1931. ......, ... 1391., y ........... ..
............. ............ ......, ira, ...... ... l. ...... . ....... irpaiia .. .....
......., ....... je y ....^. ...... ...... ....., ........ i. .........., 3-. ..... ...
....... .. ........., .. ...... na ......., .... .. no ........ ...... ........


........ .... . ....... ....... .. 13. ....... 1981., ... s-17., y ...........
.. ............ ............ ......, no ....... ......, ......... je: .. .........
........... y 1. ........... 7. ..... . .... ....... ...... y ....... ........
........, ......... ........... y ..... .......... . ..... . .... ...... ......
y ......; .. .......... ........... y 1. .........., 7. ..... . .... ...... ......
y .......... — ......... ..... ....... ...... ....... ....... ......, ..........
........... y ..... .......... . ..... . ....... ......... ......... ... .......
......... y ........; .. .......... ........ y 1. .........., s. ....., ... .........
.... ........ ...... ....... y ..... ........ ...... ....., .........
........ y ..... .......... . ..... . .... ...... ...... y ........ — .........
.... ...... ...... ........


...... .... .... ....., .. 24. ....... 1931. ......, dp. 2149., a .. ...... .......
....... ........ ...... .. 30. ........ 1930. ......, ... 42.123, ......... je,
.. .......... 1. .........., 5. ....., ... ....... .. ......... ............ ....
. ....... ...... A. ........., .... ..... 2. .........., 1. ..... . ... ......
......> y ............


148
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 67     <-- 67 -->        PDF

.... ...... ........ .. ... ..... . .....: .. 25. ......... 1928. ......, ...
38.053., ..... je ......... .. ........... . .... ........... ...... 1. ..........., -i.
l´pyne, ......... ......... .....; .. 30. ........ 1929., ... 1012/1930., ..... je .........
.. .......... 2. ..^......., i. ....., .. ...... ... ....... .. ......... .
.. 15. .... 1930. ......, ... 21.335.. ..... je ......... .. ...... ...... 2. ..........,


i. ..... u .... ...... ...... y ............
...... .... .... ....., .. 16. ....... 1931. ......, ... 1392., y ........... ..
............ ............ ......, ...... ... 1. ...... .. 12. ....... 1929. ......,
no ....... ......, .......... ..: .. ..... ......... ......... y L. ..........,


4. ....., .... ......... ...... ......... ...... ...... y ..... ...., ....... .....,
........ ........... y ..... .......... . ..... ... ......... .... ........
...... ....... y ..... ........; .. ......... ......... y 1. .........., 6. .....,
... ......... .... y Capajeisy, ........ ....., ........ ........ y ..... ..........
. ..... u ...... ......... ........ ... ....... ......... y ........: .. .........
......... y i. .........., 6. ....., . ....... ......... ......... ... .......
......... y ........, ........ ...., ........ ........ y ..... .......... .
..... . ... ...... ...... y .......... — ....... ...... .......; .. .........
........» y 1. .........., .. ....., ... ......... .... y ........ ..... ...., ........
........ y ..... .......... . ..... . ... ...... ...... y .......; .. ......
y 2. .........., 2. ....., ... ......... .... y ..... .... ..... ....., .....
y ..... .......... . ..... . ...... ........ ........ ... ....... ......... y .......
.....; .. ...... y 2. .........., 2. rpviiit . .. .. .... ...... ...... y .......
....... ....., ..... y ..... .......... . ..... ... ......... .... y ........;
.. ...... y 2. .........., 2. ..... . .. .. .... ...... ...... y ...... .........
...., ..... y ...... .......... . ..... . ... ...... ...... y .......; .. .........,
y 3. .........., 1. ....., ... ...... ...... y ..... ..... ...., ........ y
..... .......... . ..... ... ....... ......... y ....... . .. ....... ...... y ..
.........., 1. ....., ... ....... ......... y ........ .......... ...... ......
..... y ..... .......... u ..... ... ....... ......... y ......
...... 11>... .... ......, .. Hi. ....... 1931. ......, ... 1394., y ........... ..
............ ............ ......, no ....... ......, .......... ..: .. .... ......
.. ............ ... ....... .. ......... ............ .... . ....... y 1. ..........,
.. ....., ....... ..... ........ ......... y ..... .......... . ..... .
... ......... ...... ....>..... ...... ...... y .... . .. .......... y 1. ..........,
4. ..... . i;, .. .... ......... ...... ......... ...... ...... y ....,
... ....... ....., ... ...... y ....... .. ......... ............ .... .
........


...... Fber. .... ....., .. 8. ........ 1931. ......, ... 420s., y ........... ..
............ ............ ......, no ....... ......, .......... ..: .. .........
......... .... ......... ...... ....... y ....... y i. .........., 4-. .....,
...... ..... ........ ......... .... ....... ...... ....... y .......... y .....
.......... . ....., . .. ......... ......... .... ....... ...... ....... y ..........
y i. .........., 4. ....., ....... ....., .... ........ ........ y .....
.......... . ....., ... ......... ...... Kp. ...... ...... y ..... .....


...... Eber. .... ....., .. 8. ........ 1931. ......, ... 3709, y ........... ..
............ ............ ......, no ....... ......, ......... je .. .......... y


i. .........., 4-. ..... . .... ......... ...... Kp. ...... ...... y ......., .....
........, ........ y ..... .......... . ..... ......... .... ......... ...... .......
y ........
14.9


ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 68     <-- 68 -->        PDF

...... .... .... ....., .. 8. ........ 1931. ......, ... 3710., y ........... ..
............ ............ ......, ...... ... 1. ...... .. 12. ....... 1929. ...., no
....... ......, .......... ..: .. ......... .......... y 1. .........., 4. ....., ...
......... ...... Kp. ...... ...... y ..... ...., ....... ... ....... ........ .........
y ..... .......... . ....., ... ......... ...... I»i>. ...... ...... .. ......;
.. .......... y 1. .........., (i. ....., ... ....... .. ......... ............ ....
. ......., ...... ......., ........ ........ y ..... .......... . ....., ... .........
...... Kp. ...... ...... y .... ...., . .. .......... y l. ........^., .>.
....., ... ....... .. ......... ............ ..... . ......., ..... .........
........ ........ y ..... .......... . ....., ... ......... ...... Kp. ...... ......
y ........


...... .... .... ....., .. 8. ........ 1931. ...., ... ....., y ........... ..
............ ............ ......, no ....... ......, .......... ..: .. .........
............ y 1. .........., 5. ....., ... ......... ..... y ........ ..... .....,
........ .......... y ..... .......... . ....., ......... .... y ........; .. ..........
y 1. .........., 5. ....., ... ....... .. ......... ............ .... .
......., ........... ........ ......... y ..... .......... . ....., ... .........
.... y .....; .. ......... ......... y i. .........., 6. ..... . .... .......
...... y ..... ....., ...... ....., ........ ........ y ..... .......... . .....,
... ......... .... .......... ...... ....... y ......... . .. .... ......... y


1. .... (i. ..... ... ......... .... ..... ..... ....... y ........., ........
......, ...... ........ y ..... .......... . ..... . ... ...... ...... y .....
......
....... .... ..... ....., .. 16. ....... 19.31. ......, ... 1395., ........ je ..
......... ......... y 1. .........., 6. ....., ... ......... .... ....... .......
....... y .......... ...... ...., ........ .......... y i. .........., 7. .....,
... .... ...... ........


...... .... .... ....., .. 16. ....... 1931. ......, ... 1393., y ........... ..
............ ............ ......, no ....... ......, .......... ..: .. .... ......
.. ............. ....>..>. .. ......... ............ .... . ....... y 1. ..........,


3. ....., ........ .........., ... ......... ...... Kp. ...... ...... y ....... y
..... .......... . .....; . .. ......... ......... .... y ..... y 1. .........., 3.
....., ..... ....., ........ y ...... .......... . ..... ... ....... .. .........
............ .... . ........
150