DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Bracanović Nikola Din 100.— za god. 1930.; Đurlakov Dorde, Cetinje Din 100 —
za god. 1932.; Creznicki Dragutin, Lokve Din 50.— za I. polg. 1931.; Eböncneh Adolf,
Vukovar Din 100.— za god. 1930.; Filipović Mato Din 50.— za I. polg. 1931.; Gačić
Jovan, Beograd Din 100.— za god. 1930.; Hartl Ivan, Zagreb Din 100.— za god. 1930.;
Ištaković Blaž, Vinkovci Din 100.— za god. 1930.; .lanković Miloš, Banja Luka Din 100-—
za god. 1930.; .lanković Đuro, Beograd Din 100.— za god. 1930.; Keiner Hugo, Var.
Toplice Din 109.— za god. 1930.; Kopp Karlo, Tuzla Din 100.— za god. 1930.; Kreč
Milivoj, Osijek Din 100.— za god. 1930.; Krošelj Josip, Ljubljana Din 100.— za god.
1930.; Majzeuovitsch Alfred, Radmirje Din 200.— za g. 1929. i za god. 1930.; Marušić
Mijo, Đakovo Din 100.- za god. 1930.; Mundorfer Lujo, Jasenovac Din 100.— za god.
1930.; Majić Josip, Banja Luka Din 100.— za god. 1930.; Režabek Blaž, Konjice Din
100.— za god. 1930.; Ravuik Franjo, Prnjavor Din 50.— za I. polg. 1931.; Radović Mihajlo,
Apatin Din 100.— za god. 1930.; Rukavina Josip, Zagreb Din 100.— za god. 1929.;
Sokol Smiljko, Zagreb Din 100.— za god. 1930.; Šterić Dragomir, Palanka Din ICO.— za
god. 1930,; Uroić Josip, Ivanjska Din 100.— za god. 1930.; Dr. Vasić Milivoje, Beograd
Din 100.— za god. 1932.; Vlatković Petar, Petrinja Din 200.— za god. 1929. i 1930.;
Vidmar Vilko, Nova Gradiška Din 100´.— za god. 1929.; Žagar Bogoslav, Kočevje Din
50.— za 1. polg. 1931.; Šibalić Dušan, Sarajevo Din 70.— za I. polg. 1931. i upis; Metlaš
Jovan, Novi Sad Din 66.— za god. 1931.; Turkalj Zlatko, Ogulin Din 36.— za god. 1931.;
Anić Milan, Zagreb Din 20— za god. 1931.


Uplata članova pomagača: Žustar Franjo. Krapina Din 50.— za god. 1929.; Autohin
Pavle, Aleksinac Din 50.— za god. 1928.; Štiglmajer Gastav, Zagreb Din 50.— za
god. 1931.; Babin Milutin, Zagreb Din 60.— za god. 1931. i upis; Štetić Vlado, Zagreb
Din 50.— za god. 1931.; Lulić Stjepan, Zagreb Din 20.— aconto za god. 1931.; Plavšić
Milenko, Zagreb Din 25.— za god. 1931-; Kvaternik Ante, Zagreb Din 50.— za god.
1931.; Radivojević Radmilo, Beograd Din 50.— za god. 1931.


Uplata na pretplati za Šum. List: Pavlović Milan, Beograd Din 100.— za god,
1931.; Sančević Mirko, Teslić Din 100.— za god. 1931.; Direkcija šuma brodske imovne
općine u Vinkovcima za Direkciju i 10 šumskih uprava Din 1.100.— za god. 1930.;
Direkcija šuma ogulinske imovne općine Ogulin Din 700.— za Direkciju i 6 šumskih
uprava za god. 1931.; Direkcija šuma križevačke imovne općine Bjelovar Din 100.— za
god. 1931.; Jadransko d. d. Risan Din 100.— za god. 1930.; Sresko načelstvo Gospić
Din 100.— za god. 1931.; Destilacija drva d. d., Teslić Din 50.— za 1. polg. 1931.; Šumska
uprava Valpovo Din 100.— za god. 1930.; Šumska uprava Kranjska Gora Din 98.40
za god. 1931.; Uprava biskupskog dobra Bač Din 100.— za god. 1931.; Uprava posestva
»Jesenice«, Fužine Din 100.— za´ god. 1931.; Trboveljska premog. družba, Trbovlje,
Din 100.— za god. 1931.


«o»
IZ UDRUŽENJA STUDENATA ŠUMARSTVA


ŠUMARSKO PLESNO VEČE.


Priredbe studenata šumarstva u Zagrebu stekle su još prošlih godina neobično
velik renome, tako da nitko nije sumnjao, da će i ove godine »Šumarsko plesno veče«
sjajno uspjeti. Pripreme za ovaj tradicionalni šumarski ples trajale su dugo vremena,


144
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 63     <-- 63 -->        PDF

jer su priređivači nastojali i ove godine pokazati, što studenti šumarstva uz svoje pomagače
znaju i mogu načiniti.


Ovogodišnji šumarski ples bio je bez sumnje jedna od najljepših i najottnjenijih
zagrebačkih zabava. Dnevne novine zagrebačke pisale su o njemu najljepšim riječima.


Ova uspjela priredba i opet je pokazala, kolikim simpatijama zagrebačka publika,
a specijalno šumarske familije prate rad studenata šumarstva. Kao što moralni, tako
i materijalni uspjeh zabave bio je iznad svakog očekivanja.


Ples se održao 10. I. o. g. u veoma ukusno dekoriranim dvoranama Hrvatskog
glazbenog zavoda. Zelena boja, simbol šumarske struke, oživljavala je dvorane. Dekoracije,
koje su se sastojale od crnogoričnih vijenaca, zelenih jela i lijepih zastora,
davale su i onako otmjenom Glazbenom zavodu još svečaniji, otmjeniji i intimniji
izgled. Dvorane su odisale ugodnim mirisom crnogorice.


Posjet publike bio je vanredan. Po dolasku rektora univerziteta g. Dr. J. Belobrka
započeo je program. Na koncertu su iz blagonaklonosti sudjelovali operni prvaci
zagrebačkog kazališta. Gda P. Trauttner-Križaj otpjevala je svojim simpatičnim glasom
ulierov »Ne uplitaj«; Zagorčev »Ojuliće«. Cvijeće i buran aplauz bilo je nagradom
njezinom nastupu. Iza toga je g. L. Mirkovič pjevao Biničkovu »Grivnu« i ariju iz
»Seviljskog brijača«. Svojim vaurednim glasom tako je oduševio posjetioce, da ga je
dugotrajni pljesak prisilio, da otpjeva još nešto izvan programa.


Nakon dovršenog koncerta bio je ples. Otvorio ga je predsjednik Udruženja
studenata šumarstva sa suprugom g. rektora. Uz zvukove glazbe nastavio se ples u
punoj velikoj plesnoj dvorani. Dok su tu mladi plesali, dotle su se u maloj dvorani
sabrali za stolovima brojni odličnici.


Zabavu su posjetili predstavnici naših najviših prosvjetnih ustanova, predstavnici
šumarskog staleža i naše industrije. Pored g. rektora univerziteta bio je prisutan


g. dekan šumarskog fakulteta Dr. VI. Škorić, g. prodekan Dr. 1. Pevalek, te gg. profesori
univerziteta Dr. A. Petračić, I. Rittig i Dr. A. Tavčar. Od ekonomsko-komercijalne
visoke škole bio je tu njen rektor g. Dr. Nagy. Od predstavnika šumarskog staleža
bila su gg. šum. nadzornik Dr. V. Vučković, direktor šuma .1. Grünwald, šum. nadsavjetnici
R. Erny,K. Katić, S. .lagrović, N. Šubert, A. lielebrant, gradski šumar iug.
A. Leustek, a od predstavnika naše industrije gg. gen. dir. Sohr, dir. Bosnie, dir. S.
Deutsch, dir. Flögl, dir. Greiner i mnogi drugi. Bratsko Udruženje stud. šumara iz
Beograda poslalo je svoja 3 delegata. Za vrijeme velikog odmora pozdravio je predsjednik
Udruženja zanosnim govorom goste. Na to je g. rektor univerziteta odgovorio
lijepim govorom, naglasujuči težinu i važnost uloge šumara u narodnom životu.
Zabava je dalje tekla u odličnom raspoloženju sve do jutra. Ovdje treba naročito
spomenuti uspjelu luku sreće od divljači. Priređivači su pribavili zečeve, fazane,
divlje patke i jednog vepra, kojeg je dobio g. prof. Petračić i poklonio ga studentskom
klubu.


Za sjajan uspjeh zabave imaju studenti zahvaliti ne samo svome trudu, nego i
velikom razumijevanju od strane profesora šumarskog fakulteta i brojnih šumarskih
familija, te njihovom obilnom potpomaganju savjetima i prilozima.


Naročito su mnogo truda uložile, da zabava što bolje uspije, gda Zl. Čeović sa
simpatičnom kćerkom Zdenkom i gđica Lj. Jozić.


Ovogodišnje »šumarsko plesno veče« još je više utvrdilo renome, što ga imaju
šumarski plesovi u Zagrebu. D. Djapić.


145
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 64     <-- 64 -->        PDF

PRILOZI UDRUŽENJU STUDENATA ŠUMARSTVA.


Prilikom ovogodišnjeg šumarskog plesa darovaše:


D. d. za eksploataciju (Delnice) 1000.— Din.
Po 500.— Din: g. Dr. Škorić, g. M. Bosnie, g. A. Deutsch de Macelj, Filipa
Deutscha sinovi, Račun, ured dobra bisk. Đakovo, D. d. za eksploatac. drva (Zagreb)
i g. Sohr Aleksandar.
Po 250.— Din: Slavonija d. d., i Slavex d. d.
Po 200.— Din: g. prof. Dr. Nenadić, g. prof. Dr. Petračić, g. gradonačelnik Dr.


Srkulj, g. prof. ing. Flögt, g. prof. Dr. Šolaja, Prva Hrv. Štedionica, g. nadsavj. Hele


brant i Tvornica tanina (Sisak).
Po 150.— Din: g. S. D. Aleksander i g. T. Janjaiiin.


Po 100.— Din: g. rektor Dr. Belobrk, g. prof. Dr. Pevalek, g. prof. Dr. Ugrenović,
g. prof. Dr. Tavčar, g. prof. Rittig, g. dir. Grünwald, g. Dr. Vučković, g. prof.
Dr. Levakovié, g. S. Jagrović, g. K. Katić, g. Ing. Flogl, g. ing. Kereškenji, g. J. Greiner,


S. Deutsch i sin, g. Dr. Ogrizek (Berlin), g. M. Puk, g. A. Tocauer, g. P. Kovačević,
g. P. Prpić (Vinkovci), g. V. Radonić (Apatin), g. R. Kovačević, g. B. Manojlović, g. L.
Brosig, g. P. Vlatković, g. P. Ferenčić, g. prof. Fantoni, g. prof. Dr. Gračanin, g. Heim,
g. J. Halle, g. prof. Setinski, Nihag d. d., g. dir. Honig, g. prof. Dr. Poštić, g. dir. Jovanovac,
g. V. Piršić, »Slavondrvo«, Carbofag d. d., g. M. Mautner, Binder i Polgar,
D. d. za proizvodnju tanina, g. Stj. Kugli, g. O. Heinrich, g. A. Dumendžić, g. .1. Šustić,
g. H. Rosenberg, g. prof. P. Horvat, g. Navratil, g. Pukler, g. Dr. Ž. Mažuranić, g. ing.
Leustek, g. I. Matolnik, g. A. Res-Koritić, g. Dr. Neidhardt, g. R. Erny, g. R. Kolibaš,
g. N. Šubert, franc, gen. konzul g. Boissier, g. Dr. Zoričić, gen. konzul Poljske g. Lazar-
ski i g. Makso Antić.
Po 80.— Din: g. M. Sekulić insp. (Beograd).
Po 60.— Din: O. .1. B. D. d. d.
Po 50.— Din: g. Manojlović, g. F. Jindra, g. Stanko Bilinski, g. Dr. Nagy, g.
Dr. Trgovčević, g. M. Pichler, g. V. Dojković, g. M. i S. Milekić (Jakšić), g. .1. Čižek
(Valpovo), g. F. Lang (Brezice), g. T. Schillinger, g. F. Kundrat, g. D. Gjukić (Bjelovar),
g. D. Trostel, g. H. Petronijević, g. Pavao Klumpner, g. F. Neumann, g. P. Škrljac,


g. F. Slanina (Bjelovar), g. M. P. Čirković (Kruševac), g. Herzog Zoltan, g. S. Eisen,
g. Lederer, g. S. Milinov, g. Oreščanin d. d., Destilacija drva d. d., g. Hercezi, g. D.
Matizović, g. V. Ugrinić i g. Kretonić, kapelan (Đakovo).
Po 40.— Din: g. A. Jošovec i g. S. Horvat.
Po 30.— Din: g. Tonković, g. Oskar Agić, g. I. Lončar, Hrv. ind. papira, g. Dr.


N. N., g. Andrašević, g. Knežević, g. M. Schneller, g. B. Dujić (Sušak), g. S. Serdar i
g.
N. ´N.
Po 25.— Din: gda Striga, g. S. Kopf (Vinkovci), g. F. Asaj, g. ing. Batić (Kosinj),
g. M. Fischer (N. Gradiška), g. D. Hradil, g. F. Hrustić, g. .1. Cvetko, g. A. Pavlić, g.
I. Šverko
(Sušak), g. A. Horvat (Sušak), g. S. Šurić (Sušak) i g. P. Ziani (Sušak).
Po 20.— Din: g. M. Knežević.
G. A. Leustek dao je mlade jele i zelenilo za dekoraciju, g. ing. Skoko kola za
dopremu. G. Dr. A. Ugrenović pozajmio nam je klišeje.
Za buffet su darovale gde: Petračić, Škorić, Pevalek, Vučković, E´rny, Rittig,
Grünwald, Jerbić, Veseli, Ugrenović, Šustić, Ružić, Heckner, Šubert, Bacskor, Šuklje,
Eisenhut, Lončar, Dražić, Kereškenji, Jagrović Bilinski, Škrljac, Katić, Piršić, Jošovec,
Haueise. Strapajević i tvrtke Rabus i Mokrović.


146