DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 60     <-- 60 -->        PDF

XII. Pitanje uprave pasivnih Imovnih općina u kraškom području treba uzeti što
prije u raspravu radi sniženja upravnih troškova.
XIII. Proizvodnja sadnica za pošumljavanje u banovinskim rasadnicima ravnat
će se prema potrebama za pošumljenje krasa.
XIV. Treba potaknuti i omogućiti što intenzivniji naučni rad na kršu, specijalno
treba istraživati najrentabilniji način pošumljavanja goljeti raznoga tipa, te način
iskorištavanja na kršu podignutih šuma.
Ad B.


I. U vezi odredaba §-a 94. Zakona o šumama uspostavit će se na kraškom području
čim tješnja saradnja stručnjaka šumara i agronoma, koja će se očitovati ne samo
u izdvajanju i obilježavanju zemljišta, nego i u zajedničkom nastojanju da se privode
što višoj kulturi izdvojene površine.
II. Prigodom izdvajanja zemljišta u punoj će se mjeri obezbijediti površine za
biljnu proizvodnju, čija se potreba danas cijeni od prilike na 75O.0OO katastralnih jutara
(431.257 ha) za žiteljstvo i stoku u kraškom području.
III. Uvažujući sadanji način gospodarenja na tom području izdvajanju će se
pašnjačke i travničke površine posvetiti puna pažnja.
IV. Za uređenje izdvojenih pašnjačkih površina provest će se svom energijom
odredbe §-a 29. Zakona o unapređivanju poljoprivrede.
V. U pojedinim dijelovima kraškog područja, blagodareći povoljnim klimatskim
prilikama intenzivirat će se stočarstvo, te nastojati na usavršavanju stočnih proizvoda,
da ista postanu i izvoznim artiklima (sir, maslac, med itd,).
VI. Konferencija podvlači, da će se naročito na ovo područje moći primijeniti
odredbe §-a 34. Zakona o unapređivanju poljoprivrede, koji određuje postupak pri poboljšanju
zemlje krčenjem od panjeva i kamena, ograđivanjem kamenjem i živim ogradama
i terasiranjem, pa upućuje na opću primjenu tih odredaba.
VII. U cilju unapređivanja ostalih grana poljske privrede jasne su odredbe Zakona
o unapređivanju poljoprivrede § 25. unapređivanje vrtlarstva (rano povrće); § 26.
unapređivanje vinogradarstva (rano stolno grožđe); § 27. unapređivanje voćarstva
(naročito u kršu na državnom zemljištu), pa će se energično pristupiti primjeni i izvršivanju
tih odredaba.
VIII. U pitanju zadrugarstva valja, imajući na umu mentalitet pučanstva, energično
pristupiti osnivanju proizvadačkog i kreditnog, a potom i potrošačkog zadrugarstva;
jer će se javna pomoć u prvom redu pružati organizovanim cjelinama, a manje
pojedincima.
IX. Detaljni program unapređivanja biljne proizvodnje za kraško područje donet
će se na zasebnoj konferenciji agronomnih stručnjaka, koja će se održati u mjesecu
novembru ove godine u Gospiću.
Ad C.


I. Provedbi Zakona o uređenju bujica od 20. februara 1930. treba obratiti naročitu
pažnju u području krša.
II. Prema §-u 52. Zakona o narodnim školama od 5. decembra 1929. treba da
postoji najtješnja saradnja između škola na jednoj strani, te poljoprivrednog i šumarskog
referenta na drugoj strani.
142