DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 6     <-- 6 -->        PDF

od prvog roja potkornjaka na 24. maja iste godine. Ova vremenska klasifikacija
od neophodne je važnosti pri razmatranju razvoja potkornjaka,
pošto ono u svakom slučaju odlučuje o pojavi generacija kao i o eventualnim
anomalijama dotičnog kalamiteta.


Tako na primer u početku meseca jula (oko 4.) postojao je priličan
broj zaraženih dubećih stabala, u kojima se potkornjak nalazio u
stanju neorganizovanog imaga (žuto-zelene boje), među kojima je opet
priličan broj izleteo. Takova je okolnost svedočila za bezuspešan rad
na obaranju ovakovih stabala. Ako se bar malo vodi računa o vremenu,
koje je nužno za pojavu imaga (od polaganja jaja do pojave savršenog
imaga treba 10—11 nedelja, u slučaju lepih vremena manje), jasno je,
da od 24. maja, kada je prvi roj Typographusa zapažen, pa do početka
meseca jula iznosi oko 5% nedelja, za koje vreme ne može uslediti pojava
imaga, naročito ove godine, kada je prvo leto bilo kišovito. Znači,
da je za jedan priličan broj dubeće zaraze postojala neka anomalija, koja
se opet s obzirom na vremenske klasifikacije savim jasno tumači ovako:


Postojao je jedan deo stabala iz prošlogodišnje zaraze sa zakašnjelim
napadom. U njima je kukac prezimeo u stanju larve (što se često
dešava), tako da je od prve pojave buđenja na 24. maja ostalo tačno
5—6 nedelja, koliko je faktično potrebno, da iz larve postane imago i da
se početkom jula meseca među tolikom zarazom u stanju larve nađe
jedna izvesna količina stabala u stanju organizovanog ili neorganizovanog
imaga. Svakako je ovaj detalj od prilične važnosti, jer borba protiv
ovakove vrsti zaraze ne daje iste rezultate niti je uspešna kao borba
protiv kukca u stanju larve. Kukac je kod takovih stabala negde već bio
izleteo, a negde se gulenjem kore i purenjem na vatri razasipao već na
sve strane. Stabla su kod ovakovih slučajeva izgledala skoro kao sušici,
te je često postojala jedna ili nekoliko zelenih grančica u vršici požutelog
stabla. Takova stabla je također lako prepoznati, kad su oborena i oguljena,
pošto su hodnici potkornjaka sasvim pocrneli od dugotrajne akcije
kukaca i davali su slike zastarelih sušika.


Isto tako blagovremeno kontrolisanje vremena u pogledu razvoja
davalo je tačne podatke u pogledu broja generacija. Primerice novi
letni napad na dubećim smrčama primećen je koncem augusta meseca
(24.), koji se inače vrlo teško dade prepoznati s obzirom na formalne
osobine zaraze. Kod ovoga slučaja zaraze žutenje i opadanje iglica uopšte
nije postojalo. Jedini vidan znak opažao se po osutoj cfvotočini na donjim
delovima stabla, što je naravno vrlo teško iznalazati. Obaranjem
ovakovih stabala ustanovila se pojava I. Typographusa u stanju jajnog
razvoja. Pojava jajnog razvoja potkornjaka koncem augusta meseca
dovoljan je znak, da je I. Typographus dao i svoju drugu generacija,
koja je zahvaljujući intenzivnom obaranju u mesecu junu i julu .— uzela
minimalne razmere.


Druga generacija potkornjaka u jajnom stadijumu u celosti se poklapa
sa klasifikacijom vremena u pogledu pojave generacija, pošto je za
jednu generacionu smenu potrebno normalno vreme od 10—11 nedelja,
da se sa viškom od 2 nedelje stvori jajno stanje druge generacije, koliko
tačno iznosi vremenski razmak od 24. maja do 24. augusta. (13 nedelja,
od kojih 11 ,",a prvu generaciju, a 2 za pojavu jaja u drugoj generaciji).


Od važnosti je, da je kod ove pojase letnog napada (druga generacija)
žutenje i opadanje iglica sasvim izostalo, što nije bio slučaj kod


88