DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 57     <-- 57 -->        PDF

.... ...... .. 1928/29. ...... ........., ......... ce, ... je .......... .......
........, y .... 1930., 1929. . 1928. y ....... .. . . .. 100%, y .... 1927. .. 90%, y ....
192G. .. 80%, y .... 1925. .. 70%, y .... 1924. .. 60%, y .... 1923. .. 50%, y .... 1922.
.. 40%, y .... 1921. .. 30%, y .... 1920. .. 20%, y .... 1919. .. 10% .......... ......,
..... ce .. ....... ...... ........ ..... .... ...... ............


§ 2.


........ ....... ..... ce ........... . ... ....... .. ...... ....... y ........
......, .......... ......... .. .... . ............. .......


....... ....... .. ...... ....... y ...... ............ .... (.........
...., ....... ......., ......... ......... . ...) ...... ce no ..... ...........
y ... 1. .... ......, ... no .......... ........ ......... ............ ........
............ .....


§ 3.


. ....... ............. ............ ...... ..... . ......., ........ .. .....
......... y ... 1. . 2. .... ......, .... ........... ...... ....... ..... .
....... .......... y ....... ..., .... he ce ...... y ....... ........ . ......,


a. .. ....., .... .. ........ ...... ........
... ....... ....... ..... . ....... ........ ce .. ..... ..... ... 30 .......
§ 4.


Onaj ..... ..... y ..... . ...... ........ ..... ... ce .......... y „.........
........".


8. ........ 1931. ....
D . . . . a .
REZOLUCIJA


. rješavanju šumarsko-gospodarskog problema u kraškom području Savske banovine.


Kr. banska uprava Savske banovine, svijesna težine prilika u kraškom području,
koje su prilike posljedica loših klimatskih i edafskih faktora, kulturnog i privrednog
stanja, te gotovo stalne pasivnosti u privredi naroda toga područja, uzela je za zadaću,
da te prilike popravi.


U tom smjeru odredila je kr. banska uprava održanje konferencije, na kojoj bi
se imale utvrditi smjernice rada u cilj´U unapređenja oblasti krša u Savskoj banovini
s naročitim pogledom na pošumljavanje krša i goljeti.


Ova konferenecija održana je na dane 14. i 15. oktobra 1930. u banskim dvorima
u Zagrebu, a pod predsjedanjem Bana Savske banovine g. Dra Josipa Šilovića.


Kao stručnjaci prisustvovali su ovoj konferenciji gg. Dr Josip Balen, profesor
univerziteta poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Beogradu; prof. Alfons Kauders,
šef Inspektorata za pošumljenje krša i goljeti, te uređenje bujica u Senju, nadalje od
kr. banske uprave šef odsjeka za šumarstvo Ing. Aleksandar Havliček, kr. viši šumarski
savjetnik; Ing. Josip Grünwald, kr. viši šumarski savjetnik, referent za pošumljavanje
krša, goljeti i živih pijeskova; od odsjeka za poljoprivredu i stočarstvo Ing. Dragan
Tomić, kr. poljoprivredni savjetnik; od odsjeka za agrarno-pravne poslove šef istog
odsjeka Juraj Kučić, inspektor; od Upravnog odjeljenja, opšteg upravnog odsjeka Josip


139