DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 49     <-- 49 -->        PDF

dijelu njige. Preko tih primjera dobiva čitalac odličan pregled i uvid u sve detalje
same stvari.


Knjiga je ilustrovana sa više instruktivnih slika i grafikona. Tako nam na pr.
si. 6. grafički prikazuje cijenu bukovog drveta prema troškovima izrade i izvoza. Tu
je prikazana najprije cijena na panju, pa pokraj panja, cijena pored šum. željeznice,
pa u vagonu i konačno na tržištu u gradu. Jednako je interesantna na pr. slika 7.
Prikazuje ovisnost cijene hrastovog tehničkog drveta o promjeru. Uspoređene su
naime cijene hrastovine ispod 30 cm., od 31—50 cm., od 51—80 cm. i preko 80 cm.
Slika 8. prikazuje ovisnost cijene o vrsti sortimenta. Slika 9. cijene prema vrsti
drveta i t. d., i t. d.


Mogao bih još da nabrojim mnogo zatiimivosti ove knjige, ali bi me to odvelo
odviše daleko. Moram se zadovoljiti s generalnim, sumarnim prikazom.


Čitavom knjigom vlada duh precizne obrade, kako u teorijskom tako i u formalnom
pogledu. Upoređeno sa sličnim djelima inostranstva, koja su mi poznata, čini mi
se, da se djelo g. prof. Ugrenovića ističe zasebnom originalnošću obrade i prikazivanja.
Materija je iskristalizovana u odličnom sistemu.


Na koncu ovog prikaza slobodan sam preporučiti svim stručnjacima, da si što
skorije nabave ovu knjigu, koja je svima toliko potrebna. Što će naime prva knjiga
ovog djela naići na bolji prijem, to će prije biti omogućena štampa daljnjih knjiga,
odnosno čitavog djela. Jer pisac u predgovoru knjige spominje, da će izlaženje daljnjih
česti zavisiti o financijskoj mogućnosti. Knjiga je naime izdana u vlastitoj nakladi pisca.


Usprkos toga, što je izašla knjiga zamišljena tek kao prva čest velikog djela,
reprezentuje ona ipak posve zaokruženu cjelinu i naravno — već sama po sebi —
znatnu dobit za našu struku. Držim, da se djelo g. prof. Ugrenovića može staviti o
bok najboljim sličnim djelima inostranstva, pa nam u buduće neće više trebati knjige
Gavera, Hufnagla, Abelesa i t. d.


Knjiga sadrži 2,25 stranica normalnog formata na najfinijem papiru. Dodan joj
je popis upotrijebljene literature. Narudžbe prima i izvršuje g. Dane Tomičić, sekretar
tehničkog fakulteta u Zagrebu, Wilsonov trg 12. Cijena je knjizi, zajedno s poštarinom
i otpremom, 88 Dinara.*


Dr. Alfred Dengler: »Waldbau auf ökologischer Grundlage«.


Prošle godine (1930.) izašlo je pod ovim naslovom u Berlinu u nakladi Juliusa
Slpringera novo djelo o uzgoju šuma. Autor je toga djela Alfred Dengler, profesor
šumarskih znanosti na visokoj šumarskoj .koli u Eberswaldu. Djelo je odlično opremljeno
i popraćeno mnoštvom vrlo uspjelih fotografskih snimaka, a obuhvaća 549 stra.
nica. Po svom se I. dijelu razlikuje u mnogome od većine do sada izdanih djela o
uzgoju šuma. Tu se po prviput nastoji, da se saberu svi ekološki faktori u jednu
cjelinu i oni se, po proučenju njihova djelovanja na šumu kao poseban vegetativni tip,
uzimlju kao temelj uzgoja šuma.


U prvom odsjeku pisac karakteriše šumu kao zajednicu bilina, koje po svojoj
fiziognomiji i ekologiji imaju izvjesne zajedničke karakteristike. Tako on na pr. kaže:
»Šuma je zajednica stabala izvjesne visine i određenog oblika, rasprostranjena uz
izvjestan sklop na izvjesnoj´ površini.« U toj su životnoj zajednici (Biocenezi) međusobna
borba kao i međusobna pomoć pojedinih članova te zajednice one velike sile,
koje pokreću čitavim njezinim životom.


* Gospodin ministar šuma i rudnika riješenjem svojim od 20. IX. 1930. br. 11.445.
preporučio je svim šum. ustanovama nabavku ove knjige. Glavna kontrola riješenjem
od 10^11-1931 br 13.946 saglasila se s time.
131