DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 46     <-- 46 -->        PDF

. 7 ......, ....... ......... ....... ... ...... ............. ...... ...... y
....., .. ......, ......, ....., ......, ........., ....... ... .... ............ ....
......... .......... 4—5 .... .. 10 .., a ... ...... ............ ...... ...... ..
30 ...


.. .. ... .... .... ....... ...... ......... . ...... ............, ......
.. ..... y ..... . ........ ....... ...., ... . ...... .......... ........


. ..... .... ............ y .... .... ......... .... ...... ............ ..
..... ....... y ....... . ..... ...... ...... .. 30 ...... ........ .... ... ......,
...., ....., ...... ...... ............. ...... .. ....... 30 ....; . ..... ......
15 ......., ......, ....... ........, ......... ...., .... ...., ......; .......,
........., ......., ....... ...... . ........., ......, ......., ...... ....: ...........
..... ...... ....... ............ ...........


.. ..... ......, .. ce ...... ....... ........, .. .......... ..... .........


— . .. ... ....,. ... ..... ........ ........ ..... ....... .. juopauro ....... ...
.... eue ......., .... .. ...... .. .... ........ ... .... je ........ .........
...., ........ ..... ..... ........... . ..... ....... .. ..........., .. .. .. .....
..... ..... ... ..... ce .... .... ........ .....: ......... ....... ...... .... y
.......... .... ...., .......... ....... ...., ..... ....... .... y .... ...........,
........... .... .... .. ..... ....... .....
............ je, ... ......., ... .. ... ...... . iinnpy, . .... .... ...... y
„.. JI.", ..... ....... .. ...... . .. ...... ... .. ........ 19. .... .... .......
... OTOK, ........ ce .. .... .... .... ......, ....... ......... .......... .........
.. ....... ....... .......... .. ....... .... ...... .. ............. y 2—i%
..... ..... ..... 80 ...... ..... je ..... ....... . ...... „...... ........ ....miJic"
(..... ...... ......). To je ........ ....... ......, .... .. ...... . y
... . . y .... . . . . a. ...... ... ........ .... .. .... ........, a .. ........
.. ........ ......... ........ ....... .... joj ..... .... ..... ... .. ......
...... ... ... ...... y ....... ...., ........... ... ...... ........ ....... ......
.... .. ce ..... .......... .... ....... . .. ........ ....... ............ ......
...... .. ......


«.»


LITERATURA


Prof. Dr. A. Ugrenović: ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA. Zagreb, 1931. Knjiga prva.


Nauka o iskorišćavanju šuma jeste jedna od najvažnijih šumarskih disciplina.
To je ona nauka, koja veže šumu i nas šumare s najhitnijim praktičnim životom. Ona
veže šumarstvo sa trgovinom, industrijom i financijama; veže lokalitet uže šum. produkcije
(t. j . samu šumu) sa drvnim tržištem, t. j . gotovo sa čitavim svijetom.


Šume se iskorišćavaju od pamtivijeka. Od vajkada su one podmirivale razne
životne potrebe čovjeka i čovječanstva. Napose su naši jugoslavenski krajevi bili
odavna područje manje više živahnog iskorišćavanja šuma. To iskorišćavanje kretalo
se isprva oko namirivanja lokalnih potreba, ali je već u starom i srednjem vijeku postojalo
i iskorišćavanje za trgovinu. Naši krajevi kraj mora bili su onda izvorom drveta
za ondašnje svjetsko tržište. Unutarnji krajevi, dalje od mora, bili su za svjetska
tržišta duže zatvoreni. Razvojem prometnih sredstava, razvojem industrije, civilizacije
i kulture umnožale su se potrebe čovječanstva. Šume unutrašnjosti otvarane su


12.