DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Djela, što ih autori budu eventualno poslali institutu izravno, bit će po glavnom
tajniku dostavljena kojem članu kompetentnih sekcija internacionalnog poljoprivrednonaučnog
vijeća ili kojem članu poljoprivrednog odbora na referisanje.


Clan 7.


Natječajno ocjenjivanje povjeruje se ocjenjivačkom odboru od 5 članova. Članovi
su odbora predsjednik instituta i 4 člana imenovana po permanentnom odboru
između članova internacionalnog poljoprivredno-naučnog vijeća i poljoprivrednog odbora.
Oni se izabiru tako, da medu članovima ocjenjivačkog odbora bude zastupano
5 različitih narodnosti. Svakom članu toga odbora bit će pridijeljen zamjenik iste
narodnosti.


Član 8.


Svakom članu ocjenjivačkog odbora bit će dostavljen po jedan primjerak svih
djela, koja se natječu, kao i po jedan primjerak referata, koji se odnose na njih. Taj
odbor moći će da ispituje samo djela, koja mu se službeno dostave na ocjenu, a nikakova
druga.


Član 9.


Svaki član ocjenjivačkog odbora, nakon što ispita dostavljena mu djela, rasporedit
će ih onim redom, kako misli, da je koje vrijedno, pak će taj popis poslati glavnom
tajniku instituta. Ako koje od djela, postavljenih na čelo rasporeda, dobije tri
glasa, nagrada će biti dodijeljena njemu. Ne dobije li nijedno od njih tri glasa, glavni
tajnik napravit će listu sastavljenu od dva djela, koja su bila na čelu rasporeda i ujedno
su dobila najveći broj glasova. Ova će se lista dostaviti članovima ocjenjivačkog odbora
u svrhu novog glasanja. Rezultat toga glasanja odlučit će o podjeljenju nagrade.


Tako glasi pravilnik. Djela, koja će se natjecati ove godine, imaju da budu predana
do 30. septembra. Nagrada će se podijeliti 31. decembra o. g. Kako u djelokrug
spomenutog instituta spada i šumarstvo, mogu se naravski natjecati i šumarska djela.
Članom gore spomenutog (Čl. 6.) internacionalnog poljoprivredno-naučnog vijeća za
našu zemlju jest gosp. Dr. Andrija Petračić, redovan profesor poljoprivredno-šumarskog
fakulteta u Zagrebu, pa će biti najbolje, ako gg. natjecatelji što skorije pošalju
njemu svoje odnosne radove. L.


... 0 .......


...... ...... . ...... .. s. ........ ... .... .... .. ...... .........
......... ...... ..... To .. je ........., .. je ......... .... y ...... .... 1925.
....... ....... .. ...... ...... no ... ....... .. ......... ........... .............
... ......., .... ... .... ... ....... ......... . .... ....... .....
........ ........ .........


........ ......... . .... ... ....... ......... .......... je. To je ......
......... ........ y ..... ...... .......... . ....... ..... . ......... .....
...... je ouiuie ....... ...... „. . y ...... ..... .... ..... .. ....
. ...." . ... .. ce ........ ...... ........ .. .... ...... ..... . .., ......
.. ....., ...... ....... ......... .. .. ..... ....... ....... ..... ....., .. ..
..... ...... ....... ........ ....... ....... ........ ..... ......, ......,
...... (.............. ........), ...... ......... .. ... ..... ......... uo......
— . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . a. ......, .... ....., .... ..
....... ........... ...... ... ........ ......, ..... ce ...... ... ...;. ....
.. ..........


125