DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Sastojina čiste kanadske topole od 25 godina može imati oko 250 m3
po 1 k. j., a od 40 godina oko 300 m3 i do 80% tvorivoga drveta. Jedan
se m3 vrlo lijepog tvoriva plaćao i 500 Din, dakle 2—4 puta više nego
1 m3 jagnjeda.


Kanadsku topolu naći ćemo i u vrtovima, drvoredima i uz prosjeke,
no ona ima budućnosti i kod pošumljavanja u ovdašnjim mekim šumama.


Sličan crnoj topoli ili jagnjedu jest jablan (P o p u 1 u s pyramida
l i s), pa ga neki i drže za hibrid crne topole. Jablan se ponajviše
nalazi u drvoredima i parkovima. U šumi se nalazi tu i tamo umjetno
posađen, obično uz prosjeke. Značajno je za jablan, da se može dalje
razmnožavati samo s ključicama, jer u Evropi nema ženskoga oblika
jablana. Vrlo ga vole kod izradbe pokućtva, pošto od njega izrađuju
čvoravo kvržljave furnire.


U svemu je mnogo nalika bijeloj topoli siva topola (IP´ o p u 1 u s
canesce n s), koja se katkad isto nađe među mekim drvećem, a inače
oko puteva, u drvoredima i parkovima. Nije od osobitog značaja sa šumarskoga
gledišta,


O vanjskim utjecajima i neprijateljima topole vrijede iste napomene
kao i kod vrbe, u koliko nijesu istaknute posebne osobine pojedine vrste
kod istoga drveta.


Štete od mraza trpi jagnjed i to poglavito rani, dok kod drugih
vrsta topole nema štete od mraza, jer kasnije listavaju i time izbjegnu
mrazovima.


Prema suši je više osjetljiva kanadska topola i jagnjed, dok druge
manje.


Prema suvišnoj vodi topole su već osjetljive, kako je o tome kod
svake vrste govoreno, zato na takova mjesta ne mećimo pri umjetnom
pošumljivanju nikada ni jedne topole. Štete od snijega, leđa, tuče i vjetra
trpe i topole, no ipak ne u tolikoj mjeri kao vrba.


Veoma veliku štetu, još veću nego kod vrbe, čini grmlje gloga,
svibovine, bazge, rakite, ive, zatim kupina, penjalice, hmelj, slak, pavit
i t. d. Nezgodno je i to kod topola, što se one nalaze samo na gredama
i višim mjestima, gdje se baš i ovo nesnosno grmlje nalazi i najbolje
razvija. Kod se mlado drveće otelo, onda mu već neće ništa škoditi.


Od gljiva prave na listu topole štete Taphrina aurea, Uncinulla
adunca, Cladosporium fumago i Melampsora populnea, na drveću Polvporus
sulfureus, P. igniarius i Nectria ditissima.


Jeleni ne vole da gule jagnjedovo i topolovo drvo, a i od domaćih
životinja bivaju napadane manje nego vrba .


Kukci najradije napadaju bijelu topolu. Spomena bi bile vrijedne
nekoje vrste, kao Melolonthe, Chrysomela (Lina) populi, Ch. tremulae,
Agrilus sexgutatus, Aspidiotus Salicis, Dorytomus vorax, Saperda carcharias,
S. populnea i dr.


Od mekoga drveća još se može spomenuti joha crna (Alnus
g 1 u t i n o s a), koja se isto nalazi na nekim mjestima. Nije vrijedna preporuke,
makar jošikovo drvo bolje gori, pa se može upotrijebiti i za
gradnje u vodi, jer joha ovdje raste dosta sporo, budući da nema sviju
preduslova, potrebnih za razvitak. Joha voli vlažno tlo, ali koje je uvijek
vlažno. K tome ona traži, da voda po mogućnosti teče, što ovdje nije
slučaj, jer jedared ima vode i previše, a drugi put ništa. Joha ne voli


122