DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 4     <-- 4 -->        PDF

smrčcva stabla iscrpla i oslabila, da je moglo svakako doći do prvog
slabljenja stabla. I najzad uzevši u obzir ,prošle dve godine, koje su u
pogledu klimatskom imale toliko anomalija, mislim, da su postojali ozbiljni
razlozi, da se smrčeve .sastojine poremete u pogledu snage i vrednosti.
Za ovo su najbolji svedok stariji smrčevi sušici, iz kojih se kukac širio,
a koji se većinom nalaze kod otvorenijih sklopova, gde su služili kao
semenjaci. Također ogroman broj izvala i vetroloma, od čega smrče
ovde mnogo stradaju, doprinesle su još više, da se mogao očekivati dolazak
ovogodišnjeg kalamiteta.
Jela je u glavnom pošteđena, u koliko se procentualno može usporediti
sa količinom zaraze kod omore i bora. Ona je bila mnogo otpornija
od drugih vrsta. To se najlepše vidi kod čistih jelovih sastojina, gde pojava
starih sušika postoji minimalno, a i kod prvog napada potkornjaka
jela je očuvala svoju snagu i vrednost. Kod mešovitih sastojina bilo je
slabije sreće, te se sva zaraza u glavnom skoncentrisala na ovakovim
mestima.


Konačno napominjem, da je velik broj uzurpacija u ovim krajevima
oštetio sastojine, da su skoro svi rubovi starijih šuma podlegli potkornjaku.
Isti se slučaj desio i u vrlo mladim sastojinama, što svedoči za
ogroman intenzitet zaraze i propadanja.


Time bih ukratko izneo, koliko se s obzirom na lokalne uzroke
moglo doprineti kalamitetu potkornjaka u ovom srezu. Svakako da ovakovo
mišljenje rezervišem specijalno za ovaj kraj i njega bezuvetno
treba pridružiti opštem mišljenju o pojavi potkornjaka. U daljnjem toku
prvenstveno ću se zadržati na opisivanju pojedinih potkornjaka, kako
u kojoj vrsti drveta dolaze, kao i na opisivanju njihova razvoja, te naročitih
iznimnih osobina (specijalno kod Ips Tvpographusa), koje su se vrlo
jasno u toku borbe mogle primetiti.


Smrča. — Glavni kalamitet potkornjaka obuhvatio je smrčeve sastojine.
I p s T y p o g r a p h u s je najteži štetočinac čistih smrčevih sastojina,
koji je napravio u ovom srezu ogromne štete. Njegova je pojava
najobičnija u otvorenijim sklopovima, na starijim sečištima, zatim pokraj
puteva i paljevina. Budući da je intenzitet zaraze bio ogroman, nisu bili
pošteđeni ni najgušći sklopovi, pa ni u sasvim mladim sastojinama. Baš
poradi ovako velikog kalamiteta poremetile su se normalije, koje su
inače u toku prošlih vremena ustanovljene s obzirom na mesta i pojavu
smrčevog potkornjaka.


Pojava Ips Tvpographusa usledila je u ovim krajevima oko 24.
maja, kada se prvi roj pokazao (Prvi roj u krajevima Šumske Uprave
Olovo bio je raniji, čak u aprilu mesecu, što se tumači varijacijama u
visinskom položaju kao i drugojačijim ekspozicijama). Druge polovine
meseca juna počeo Je rad na guljenju lovnih stabala. Zaraza je većinom
bila u stanju ličinke i odloženih jaja, što se u potpunosti poklapa sa vremenom
od 3—4 nedelje, koliko je potrebno od polaganja jaja do pojave
ličinki. Mesec juni pretežno je posvećen gulenju lovnih stabala, koja su
još od meseca marta blagovremeno postavljana. Odmah se primetilo
prema potpunom iskorišćenju prvih lovnica, da će zaraza imati u ovoj
godini ogromne dimenzije i da nije isključen napad i na potpuno zdrave
sastojine. Prvi znakovi zaraze na dubećim smrčama već su primećeni
koncem meseca juna.


86