DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 3     <-- 3 -->        PDF

............


.... 55. ....


1931


Ing. RAG. KOLAKOVIĆ, OLOVO:


IZ BORBE PROTIV POTKORNJAKA U
BOSANSKIM ČETINJASTIM ŠUMAMA


(LUTTE CONTRE LES BOSTRICHIENS DANS LES FORETS
DES CONIFERES EN BOSNIE)


Želim da opišem u što kraćim potezima sva opažanja, koja sam
tokom ovoga leta imao prilikom borbe s potkornjacima, pridržavajući
se naročito razvoja i života samoga kukca. Radovi, o kojima u ovom
članku pišem, odnose se isključivo na srez Kladanjski (istočna Bosna),
koji po kapacitetu zaraze spada skoro na poslednje mesto. Iako je vrlo
mala pažnja odnosno bojazan vladala u pogledu zaraze u ovim krajevima
s obzirom na minimalnu razmeru, ipak se može reći, da je napad
potkornjaka učinio toliko, da su rezultati skoro neverovatni.


Radi jasnijeg prikaza ćele slike iznosim ukratko stanje četinjastih
šuma u ovom srezu, te njihovu momentanu vrednost u vreme, dok je
zaraza bila na pragu, kao i prve lokalne uzroke ovoj velikoj zarazi. Sume
su u ovom srezu mešovite. Podela sastojinskih zona je u većini pravilna,
do tog je moglo da dođe prirodnom selekcijom. Postoji također jedan deo
formiranih mešovitih sastojina, koje su s obzirom na zajedničke osobine
prilično u protivnosti, što je bez sumnje pridonelo opštem slabljenju tih
delova šume. Tako primerice svi viši planinski delovi ovoga kraja zauzeti
su sastojinama belog bora i hrasta, koji svakako nisu došli do svojstvenog
izražaja u pogledu vrednosti i razvoja. Naravno da su stojbinske
vrednosti tih predela polagano gubile svoj specijalan karakter bar za
jednu od ove dve vrsti drveta i konsekventno dobar deo površine izgubio
je značenje za postojeću sastojinu. Držim, da je ovakovo predstanje bez
sumnje donekle dovelo do prvog legla odnosno prve pojave borovog
potkornjaka, koji je razumljivo mogao posle zaraziti i čiste borove sastojine.
To se jasno primečuje u pomenutim sastojinama, gde se na mnogim
mestima nalaze stariji sušici, iz kojih je kukac širio svoju zarazu.


Što se tiče smrčevih sastojina, one su kao čiste najviše stradale.
Fakat je, da je smrča u ovim krajevima na mnogim mestima dostigla
priličnu starost, te su postojali svi izgledi na lagano opadanje njene vrednosti.
Uz to je prošla godina naročito bila rodna semenom, te su se mnoga


85