DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 11     <-- 11 -->        PDF

vrsta drveća i gospodarenje u njima. Analogno ovome mogu se u sličnim
slučajevima stvoriti zaključci za cstale meke šume u poplavnom području
drugih većih rijeka.


U velikom dijelu naše javnosti, dapače i kod samih stručnjaka, vrlo
se malo zna o mekim šumama i ne posvećuje im se tolika pažnja, koliko
one zaslužuju, jer im prihodi za jedno te isto vrijeme nadmašuju prihode
popriječnih visokih šuma. Kad je govor o vrbi, tada se uvijek misli na
vrbu kao podređeno drvo ili grmlje, koje samo raste uz potoke, rijeke i
na rubovima jezera. 1 zbilja ondje, gdje ima vrednijih vrsta drvećadrveta ima dosta, vrba se ne može uzimati u obzir za uzgoj. Ondje međutim,
gdie nema drugog drveća, gdje nema drugih šuma ili ih ima na vrlo
malim površinama, a gdje su pored rijeka površine, koje redovito dolaze
pod vodu i na kojima se jedino može vrba uzgajati, mora se najozbiljnija
pažnja posvetiti što racionalnijem uzgajanju i iskorišćavanju mekih šuma.


SI. 1.


Meke ritske šume u Podunavlju nalaze se na okrajcima velike stepe
prvašnjega mađarskoga Alfelda između 44" 40´ — 46" T sjever, širine i
36" i 39" 6´ istočne dužine, a imaju faktičnu površinu od oko 50.000 hektara
s lijeve strane Dunava i Drave.


Postanak Alfelda vodi nas do aluvija i diluvija. U diluviju bila je i
ova čitava nizina pod vodom. Po odlasku vode u aluviju nastaje nanošenje
i taloženje sedimenta. Zemljište se počinje isušivati i pojavljuju se
prva suha mjesta u Telečki i visoravan kod Titela. Isušivanjem se pojavljuje
i prva flora, no zato u aluviju ima još uvijek dosta močvara u nizinama
rijeka. Ljudsko naselje dolazi tek u zadnjem dijelu neolitskoga
doba. Istina, nađeno je ostataka i kostura i iz diluvija, ali je dokazano,
da su ti ostaci ovamo došli nanosom (Borovszkv).


93