DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 10     <-- 10 -->        PDF

pravovremenom postavljanju lovnica, da bi se prcdusreo napad insekata
na dubeća stabla.


Radovi traju i sada, te se detaljnim pretresanjem i iznalaženjem
zaraze čiste i poslednji ostaci, da bi do proleća šume bile sasvim očišćene.
U tom slučaju proletni napad potkornjaka, koji će svakako u minimalnoj
razmeri uslediti, dočekaćemo spremni, da se eventualno uguši u
samome početku.


Résumé. Description des moments biologiques remarquables, observés pendant
la durée de ladite calamité, particulierement pendant l´été dernier et avant-dernier;
description des succes et des insucces dans l´utilisation de ces divers moments biologiques
pour combattre le mal.


«0»
Ing. TEODOR ŠPANOVIĆ, APATIN:


MEKE ILI RITSKE ŠUME U PODUNAVLJU


(LES FORETS DE BOIS TENDRE AU BASSIN INONDÉ
DE DANUBE)


I. OPĆENITO O RITSKIM (MEKIM) ŠUMAMA.
Šume, koje se nalaze u nizama, a to je skoro uvijek u blizini većih
rijeka, mogu se nazvati nizinskim šumama. Od nizinskih šuma jedne se
nalaze u neposrednoj blizini rijeke, bilo da leže u poplavnom području
same rijeke, bilo da su djelomično odvodnjenc. Takove šume zovemo
ritskim i mekim šumama. R i t s k i m nazivamo ih zato, jer se uzgajaju u
ritu, na zemljištu, koje dolazi pod vodu ili, ako je zaštićeno napisom,
koje je prije toga dolazilo pod vodu. Meki m se šumama zovu zato,
jer se u njima pretežno uzgajaju meke vrste drveća. One šume, koje leže
nešto dalje od korita rijeke, a redovito se u njima uzgajaju tvrde vrste
drveća, bile bi u pravom smislu riječi nizinske tvrde šume. Te ne
dolaze nikad pod vodu.


Pod poplavnim šumama razumijevaju se uvijek onakovc
šume, koje se protežu uz rijeku, te dolaze periodično pod vodu i leže na
apsolutnom šumskom tlu. Glavna vrst drveta jest vrba i jagnjed, a pored
njih znade biti ponešto bijele topole, kanadske topole, veza, hrasta i jasena.
Procentualno se može uzeti, da vrba zaprema od čitave površine
mekih šuma 75—85%, jagnjed 10—20%, bijela topola oko 1%´, kanadska
topola oko 1%, dok tvrdo drvo 2—3%.


Kako se najviše mekih i ritskih šuma, o kojima želim govoriti, nalazi
uz Dunav i Dravu, odnosno među njima, kako te šume imaju svoje
specijalne osobine i kako se u njima do sada provodilo intenzivno šumsko
gospodarenje, nastojati ću prikazati njihov postanak, uzgoj pojedinih


92