DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1931 str. 41     <-- 41 -->        PDF

.... ....., ........ ... 50.— .. .. ..... 1930.; ..... Jocinr, ..... ... loo.—
.. .... 1930.; ........ ......., ....... ... 100.— .. .... 1930.; ............ ....,
....... ... 100.— ;iii .... 1930.; ...... ......, ........-......... ... 100.— ..
.... 1930.


...... ....... ........: .......... ......., ....... ... 50.— .. .... 1930.;
..... ....., ..... ... 7.5.— ... .... 1929. . i930.; ........ ......, ...... ...
40.— .. .... 1930.; ..... .Ileo, ...... ... ...— .., .... 1930. . ....; ......1; .1...,
...... ... 5..— .. .... 1930.; ...... ......, ...... ... 30.— .. .... 1930.; ......
....., ...... ... ...— .. .... 1930.; .......... ....., ...... ... 60.— .. .. 1930.
. ....; .´loiipnli ........., ......... ... loo.— ;!. ..... 1929. . 1930.


......... .. „........ ....": ....1..... ...., ...... .., ....,... ... 24.55
.. 4/lV. .... 1930.; ............. ......... ..... ....... ... 250.— ... .... 1930./1931.
. ..... 1932.


-«0»


PERSONALIA


t ..... ......, t ..... .....


niy.\iapciai ............. . ........


lio ......... ........ ....... ............ .. 9. ....... 1929. ona ...
0......11......1!..1:. ............... ...... ....... ... ..... .......... ... ... Je
]!... ............. ..... ...... .... . ......... 20. ..... 1930., a ..... .....
........ ...... . ......... 21. ....... 1930.


...,.... ....... . onaj .... .... ]!... ......... . ....... ........., Kojcjo
........, .........:. ......... ....., ........... .......... ......... . .......,
^.. . 111......1.,. ....... ^ ^ ^


..... .....^! Tipoiipo .je BPVIH ,UM) ...,.. .../... . .......... .... . ..... .je Hiy.
....... ........., .... .. Tai;() ....... . . .......; ......... ....()...... . ......
. iipoiuice ........ ....... lino .(! .. ...! .^..^..... .... ....... . ....... ........,
]>´..,.. .je .. .. .. .[)...... ........, ira .je ;i6(i[´ .... . ..... .... ..... ......
......-....... ......... ........ ........, .. .. ,... .......... ..... ,...-1..., ...
.je ... ............ .........


IberoBa ............ p(4ueii,a, .>(.´().. ...... .. ....... ...... . (.-;..11..... ....
.. ....... . ........ .........., a .]). .... .... ........, .. .... ..... ...,......
... .......


..... ...... ...... 11]).... ,.. ...... . iiiy.MaiicKy .......... . ... .....
........ . ....... ........ .........
... je ....... ......... ........., ...... cn ........... .. ...... . ca.vr
... 1!... ..... ......


Kao ... je ... ...... ........, .... je .... ... ........ . ...|).. ,.... .
........, ..... ....... ....... . .. .......... ....... .... ..... ...., ...... je
... ....... . ......., ... .je . ......... oirniie uiToBau . ..... . . ......
....... .... .......


.... je . ......... . ........ .. 55 ......, a ........ je . ..10.. ......
..... .......... ..... iipoiseo je .... ..... ..,.. ..... ..... ..,.... .. ........ ......,
... je ... ......... ..... 2. ......, .. ..... ..... 20 ...... ... ....... . ....-
MBij ^. . je ...... ...... [ "^ ´"
39 .
/1 ´^ -. 0 - ., r


V-/kit . 0


´ -. ci


!:/h]´o, /./9-f)^
9>^/´,
/C0 ^ dfcrC.^ .^