DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1931 str. 38     <-- 38 -->        PDF

izložene fotosrafije na izložbi u Ljubljani. Tajništvo se je na plemenitom daru najljepše
zalivalilo. Ova svota će biti po želji darovatelja po pola doznačena dekanatu šum.
fakulteta u Zagrebu, te šum. fakultetu u Beograd«, sa molbom, da se dodijeli svagdje
po jednom siromašnom a valjanom studentu šumarstva.


X. Tajnik izvještava, kako je stanje Kereškenijeve zaklade srazmjerno
slabo. Po propisu zaklade smiju se svake godine izdati samo kamati zaklade. Potonji
su upravo neznatni. Glavnica Zaklade izusi nešto preko 8.OOO1 Dinara. Mi bi morali nastojati,
da zakladu nekako povećamo. Naši članovi su nekada bili svi članovi zaklade.
Članom zaklade se je postajalo uplatom od 5 forinti jednom za svagda. To bi recimo
odgovaralo iznosu od lOO Dinara.
Zaključuje se, da se za Olavnu skupštinu spremi predlog 0 zakladi. Osim toga,
da se pošalje članovima raspis za dobrovoljne priloge. U tome raspisu neka se spomene,
da će Uprava predložiti skupštini, da svi oni, koji uplate po 100 Dinara Obilo sada bilo
kasnije) postaju članom zaklade. Poslije smrti takovog člana imade udovica pravo na
potporu iz kamata zaklade. Svaki član Udruženja trebao bi da bude članom zaklade.
Time bi se zaklada podigla 1 oživila.


XI. Pisanje gosp. .. u nekoliko prošlih brojeva Narodne Šume.
Tajnik razlaže, kako neki gospodin .. stalno u Narodnoj Šumi spominje ovo naše
Udruženje. Stalno se spotiče 0 Udruženje. Stavlja predloge o ovome i onome, predbacuje
ovo i ono. Na ovakovo pisanje bilo je svakako potrebno reagovati. Radilo se
samo 0 tome, da li da se reaguje javno, ili da se privatno piše. Smatrao sam podesnijim,
da se privatno piše jedno pismo g. uredniku Narodne Šume. To pismo je odaslano


.21. X. 1930. i glasilo je:
»Poštovani gospodine urednice!
U nekoliko posljednjih brojeva Vašeg cij. lista (na pr. brojevi 32, 35, 36, 42 iz


1930.) iznose se predloži, da bi J. Š. U. trebalo poduzeti izvjesne akcije. Članak u broju
. 36/30 potpisan je sa »jedan član Udruženja«.


Kako se pisac navedeniii članaka nije potpisao svojim imenom, ne možemo se na
njega direktno da obratimo. Stoga molimo Vas, gospodine urednice, da biste g. piscu
tih članaka iskazali slijedeće:


Naši članovi bi trebali znati, kako se stavljaju predloži na Udruženje. Stavljanje
predloga obavlja se pismeno na Upravu, a nikako ne nepotpisano i preko javnosti.


Gospodin pisac, očito potaknut time, što mu Udruženje dosada nije odgovorilo,
u broju 42. Vašeg lista piše: »J. Š. U., koje kako vidimo, nema vremena ni smisl a
za rešavanje ovako komplikovanih pitanja.«


Zar može ovako pisati jedan član Udruženja? Zar to nije kvarenje ugleda Udružennja
i struke? U nijednoj drugoj stručnoj organizaciji članovi ne pišu ovako u nestručnoj
javnosti. Lječničke, inžinjerske i slične korporacije — svi oni drže i znadu da
drže svoj ugled na visini. Čemu smo mi šumari drugačiji?


Gornjim nismo htjeli kazati, da Vaš cij. list nije stručan časopis. Njega čitaju
stručnjaci šumari, ali ga čitaju u znatnoj mjeri i industrijalci i trgovci, kao i njiliovi
namještenici.


Pošto ne želimo polemike, nismo se pozvali na Vas, go.spodine urednice, da donesete
po Zakonu 0 štampi ispravak u Vašem cij. listu. Uvjereni smo, da je onaj izraz
»J. Š. U. nema smisla« u prošlom broju Narodne šume valjda izmakao piscu, a i Vi ste
ga po svoj prilici kao urednik pregledali.


Uvjereni smo, da se to . buduće neće događati, već da će pisac navedenih članaka
imati više pažnje prema svome Udruženju.«
Sjednica odobrava, da je pismo odaslano. Nada se, da će gosp. .. shvatiti člansku
dužnost n buduće prema svome Udruženju.


Ć?6´