DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1931 str. 28     <-- 28 -->        PDF

u drugom je dijelu prikazana čitava organizacija i tok rada kongresa. Štampan
je u njemačkom, (francuskom i engleskom jeziku izvještaj o radu kongresa, zatim pravila,
zaključci i prijedlozi, doneseni na tom kongresu. Na koncu je tog dijela štampan
program, te popis društvenih funkcionera i učesnika toga kongresa. Prama tome su
popisu bile zastupane na kongresu 34 države čitavog svijeta sa preko 220 zastupnika.
Našu su državu zastupali tom prilikom gg. Dr. Jovanović D., prof. beogradskog univerziteta
i Dr. Škorić V., prof. zagrebačkog univerziteta. Ing. Anić Milan.


-«0»


NASTAVA I ISPITI


....... ..... ......... ......... ..... ...........


....... ......... ........ .... . ....... .. 10. ......... 1930. ....
... 28.216 .......... je ... ....... -.. ......... — ............ .... . .......
........ .. ........ ......... ...... .. ............... — ............. .......
......... ..... .......... . ......... .......


. ........ .. ........:


.. ...........: .. ......... ......., ........ ........... .........;


.. ....... ..........: ... ....... ....... . ........ ....., .... ......


.... ....... sa .........;
.. ....... ........: rr. ....... ....... . ........ ......., ..........
....... .. .........; .


.. ......... .. ....... ........, ......... ....... .. ..........


........ ......... ........ .... . ....... .. 27. VlII. 1930. ...... ...


24.378 . .. 7. X. 1930. .... ... 30.785 ......... je ........ ..... ......:
1. ........ ........, ........ ... ......... .... . ......;
2. ........ ......, ................ ......... ......... .... ...............
...... ....... . ........ .........;
3. ...... ...., ................ ......... ...... ...... . ......; .
4. ......... ......, ................ ......... ....... .. .............
. ......... — ............ .... . ........
...... .. ...5.... .. ... 17. ........ .... .... ... ....... .. ..........
...... ........ ............ je, .. je ........ .... ...... ... ..... ..............
. ........ je .. .. ... ........ ........ .... ....... ..... ..
...... ,,. . . . . . . a . . .".


........ je ........ ......., .. .. ......... rr. ....... ..... . .....
...., ........ ....... ..... . .. ... je ...... ......, .. .. ....... ........
........ .... . ......., .. .. ...... ..... . .... ......... ...... ..... ....:
„. . . . 0 . . a . . a . a . . . . . . .", . ... .. .... .......... ........... . iio......
..... .......


............ .. joni ...... .... ...... . ....... . ......... .......
...... .. ....... ........ .. ........ ...... .. ...............-.............
...... ......... ..... .......... . ......... .......


26