DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1931 str. 22     <-- 22 -->        PDF

raspolaganje direkcijama potreban novac i dodjeljujući šumskim upravama
i srezovima potrebno stručno osoblje, čija je specijalna zadaća
proučavanje kretanja zaraze i njezino suzbijanje. Bez sumnje će taj opsežni
rad ostaviti traga i moći doprinijeti nešto koristi nauci i praksi.
Ima pitanja, kojima se nije do sada odviše bavila teorija, ali o kojima će
još dugo raspravljati praktičari. Ako je već pala odluka, da na tom i
tom mjestu mora biti oboren izvjestan broj lovnih stabala, ipak je teško
pogoditi, koje ćemo stablo odabrati između stotine drugih. Obarati
zdravo stablo nema nikakovog smisla. Zašto da obaramo stablo, koje
i u ovim teškim prilikama ima sve uslove za daljnji život? Ali ne samo
to. Ako je stablo u momentu obaranja bilo posve zdravo, ono će se još
dugo odupirati, zagušivati i tjerati kukce, a ako uz to ima u blizini i
drugog podesnog materijala, kukci prosto neće takovo stablo napadati.
Nismo li vidjeli u prilično jako zaraženim šumama tobož lovna stabla,
koja nisu nikako izvršila svoju funkciju i neće je nikad izvršiti. Nu ako
je obaranje posve zdravih stabala beskorisno i štetno, obaranje stabala
jako i davno oštećenih ne može se također preporučiti. Kukci moraju
imati dovoljno biljnog soka u drvnom tkivu i prebirljivi su, kad imaju
dosta hrane na raspoloženju. Povući srednju liniju u odabiranju stabala
za »hvatače«, znati i umjeti izvršiti izbor u svakom konkretnom slučaju


— to je zadaća praktičara, zadaća, koja se nikako ne bi smjela shvaćati
na laku ruku.
Možda bi trebalo na ovom mjestu spomenuti i jednu činjenicu, koja
našu javnost još manje zanima nego sušenje bosanskih četinjača. To je
sušenje bukve u pojedinim predjelima Bosne. O vrijednosti bukve, apsolutnoj
i relativnoj (spram vrijednosti jele) dosta se raspravljalo. Najmanje
mi je cilj, da se vraćamo tom pitanju. U ovom je slučaju za nas apsolutno
sporedno, da li je vrijednost bukve približno jednaka onoj četinjača ili
daleko zaostaje iza nje. Ali mi, koji smo još u školskim klupama čuli o
bukvi kao o vrijednoj i uzornoj »sluškinji šumskog gospodarstva«, zabrinuto
gledamo, kako se suše hiljade i hiljade kubika odličnog bukovog
drva u mješovitim sastojinama bukve i jele. Jela sama neće ovdje moći
održati produktivnu snagu zemljišta i praznine, koje nastaju i ostaju,
dovode u pitanje i pomladak (i jelov i bukov) i preostala stara jelova (za
sada još posve zdrava) stabla.


Resume. Les questions »quand«, »ou« et »guels« arbres doit on couper comme
»arbres-attrapoires«, qui sont, come on le sait, destines pour attirer les insectes
(bostrychiđes) et pour etre alors ecorchćs, sont loin d´ etre resolues. Les difficultes sont
de deux categories. La premiere est de caractere biologigue et depend de . essence,
de . espece et de la resistance des forets aussi bicn que de la maniere .d´agir des
insectes. La seconde difficulte est fondee dans les vols de bois et dans quclques
autres crimes forestiers. Parmi les autrcs, on peut recommandcr comme arbresattrapoires
les arbres qui sont coupes par les voleurs et par certaines raisons ne sont:
pas ecartes de forets.


-«0»


20