DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1930 str. 5     <-- 5 -->        PDF

ŠUMARSKU LIST


GOD. 54. SEPT.—OKT. 1930.


Prof. Dr. MAKS ENDRES


Dne 3. aprila 1930. g. navršio je profesor münchenskog univerziteta
Dr. Mak s Endr es 70 godinu svog neobično plodnog života. Taj je
rijedak jubilej nestora šumarskih nauka i dostojnog sljedbenika slavnog
Presslera proslavljen s velikom ljubavlju i štovanjem njegovih mnogobrojnih
učenika i štovatelja ne samo u Njemačkoj, nego i diljem cijelog
svijeta, gdje u šumskom gospodarstvu prestaje empirija, a počinje se voditi
računa o vrijednosti šumskih kapitala.


Kroz 35 godina nastavničkog rada na glasovitom univerzitetu u Miinchenu
jubüarac je živom i plamenom riječi pred mnogobrojnim slušačima


— koji su mu dolazili sa svih strana svijeta — širio i produbljivao Presslerova
načela o najvećoj zemljišnoj renti, što je sve izloženo u njegovoj
odličnoj knjizi: »Lehrbuch der Waldwertrechnung und forstliche Statik«.
Ta knjiga je najbolja na svijetu ove vrste, a njenom je drugom dijelu,
šumskoj statici, dao Endres tako solidnu osnovu, da će ona u doglednoj
budućnosti postati samostalna šumarska disciplina. Njegovim dugotrajnim
radom, kojim je po svojoj žilavoj energiji uspio šumsko gospodarstvo
Njemačke podignuti na zamjernu visinu, postalo je ono uzorkom za sve
narode svijeta. Taj vidni položaj, koji šumsko gospodarstvo danas zauzima
u privrednom životu čitavog njemačkog naroda, cijene i uvažuju ne samo
najširi njegovi slojevi, nego i visoko obrazovani članovi »Almae matris«,
koji mu priznaju odličnu ulogu među ostalim privrednim naukama. Zasebnu
epohu u povijesti šumskog gospodarstva čitavog svijeta čini likvidacija
borbe između pristaša najveće šumske rente (Waldreinertragslehre)
i pristaša najveće zemljišne rente (Bodenreinertragslehre), koju je likvidaciju
pobjedom najveće zemljišne rente pr of. Endres konačno dovršio.
Druga je ne manje važna tekovina njegovog rada, posljedica velikog
pronicavog duha, koji je obuhvatio šumarstvo čitavog svijeta i sveo ga u
harmoničnu cjelinu s ostalim granama narodnog gospodarstva. Ta se tekovina
ispoljava u njegovom epohalnom djelu »Forstpolitik«, koja je kao
prvi udžbenik ove discipline sa svojim sadržajem i važnosti dala zasluž


397
ŠUMARSKI LIST 9-10/1930 str. 6     <-- 6 -->        PDF

nom autoru časni naziv osnivača. U tom djelu on idealnom pronicavošću
veže specifična šumarska pitanja s problemima općeg narodnog gospodarstva,
koja su njegovim radom postala nerazdvojiva.


Na tom je širokom polju razvio prof. Endres dalekosežnu djelatnost,
osnovanu na naučnoj podlozi i to u prvom redu šumarske politike i njezinih
grana: drvne produkcije, trgovine drvom, carina, željezničkih tarifa, statistike
i t. d.


Prema ukazanoj potrebi zalazi on i u pitanja općeg gospodarskog
života, i tako daje o duška svom unutarnjem osvjedočenja za obranu šume
i njenih dobara, a to osvjedočenje proizlazi iz jake ljubavi prema domovini
i to tako snažno, da je njegova muževna riječ našla uvaženja i na najvišim
odlučujućim mjestima. Ona je našla jakog odziva i u poratnim vremenima
izrađenog parlamentarizma, kad su partijske strasti počele zadirati i u
mirni život šume, te ju je očuvao protiv nasrtaja nesavjesnih seoskih i
malogradskih demagoga, koji su nastojali da šuma danas kao i u prošlosti
plaća račune narodnih sudara. Taj se glas za obranu šuma nije čuo samo
u Njemačkoj, nego je prešao njene granice i dopro na sve strane svijeta,
pa tako s pravom dobiva ličnost jubilarca internacionalni značaj.


Mi Jugosloveni jesmo malen narod; maleni smo u razvoju našeg gospodarstva
uopće, a šumarstva napose. No i onaj razvoj, do kojeg smo do
danas dosegli, moramo najvećim dijelom zahvaliti tekovinama rada njemačkih
naučnika. Stoljećima temeljito obrađivane zasade šumarske nauke
u Njemačkoj i brižno privađane u život dolaze danas sve više do onog
značaja u privredi uopće, za kojim mi svi oduvijek težimo. Ono, što je
njemačkim šumarima već vrlo blizu, nama je još gotovo nedohvatno. Ideja


o zemljišnoj renti i pitanje finansijalne ophodnje — sve su to kod nas još
samo želje i vrlo daleko od konkretnog stanja naših šuma i našeg praktičnog
rada.
Dok se u domovini prof. Endresa računom utvrđuje zrelost pojedine
sastojine, a sa pojedinim se stablom tako reći prije razgovara nego li
će se posjeći, to se kod nas prostrane šume putem dugoročnih ugovora
predaju gruboj eksploataciji bez obzira na faktore njihove produkcije.


Pošto i mi uživamo plodove velikoga rada prof. Endr esa, moramo
da se poklonimo tom mnogo zaslužnom sijedom jubilarcu i da mu pošaljemo
tople pozdrave sa Slavenskog Juga, domaje tolikih oprečnosti, divnih
slavonskih hrastika i golog jadranskog Krša.


Prof. Dr. NENADIĆ.


398