DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1930 str. 23     <-- 23 -->        PDF

.... ..... ........, .......:


.......... ......
. ............. ....


(L´EXPLOITATION DES FORETS EN VUE D´UNE RÉGULATION
MONÉTAIRE)


.. je ......... y ..... ...... y ....... ............. .......
..... ........ ......... ........., . .... .. .... .........
......... ...... . .... ....... .... je .. ........ ........ .. con........
.... ......, .... .. ce ....... . ....... ..... ..........


...... ......... . .......... ...... .. ...... ........ .
........... ........ ...... .......... ....... je .. ..... ..................
.......... .......... ... ........... .. ...... ..
......... ....... .. ........... ..........., .... .. y ......
. ........ ......... ....... ........., . ......... ............
......... ....... ..... .. ..... ..... ......... ........ ..... ..
......., ... je y ... ....... .........-............. ....... .......
....... ......... ..... y ..... ......... y ........, a .........
......... ........... (....... .. .... ......) .......... .. . ..........
......... ... .... — .... je ........., .. he ...... ..........
...... ... ... ..... .... ......... .. ............ ........
....... .. ......... ........ ........, a y .... .. ce ....... — .....
.... — ...... ......... ....... ........... ....... ..........
. y ......... .......


... .... .. ..... .. .. ..... ....... ...... .. .... ........,
.. ..... — ... ....., ......... . no ........ ........ — .......
.... ..... .... .... .. ....... .... ........ ....., ... .. ce
...... ...... y ...... ......... ...... ......... . .. .. .........
...... ..... ........... ......... ..... ......... .. ......... ....
..... y ...., .... ............ ........ ...... ...... ...........


............ ...... ........ ......... — ... ...... .. .., .. ..
je y ...... ............ ......... ... ......... — .... y .....
.... ... ... ........ .. ... ..... ..... ......... .. ...... ......
....... y ....... .... .. ......... ........, ... ... je .. ...... y
....... .......... ....... ........., a .. . ...., ... je ......
....... ......... . ......... ......... . ... ...... .. ...........
......... .... .. ........ .......... ...........


...., .... ..... .. .... ........ ......., .... ....... .....


...... . ......... ........, ..... . .... ........, .... ce .... ....


... ......... ..... y ....... ........ . ... ......... ...........


......... .. ........ ....... ........ ......, .... ce ...... ...


...... ...... y ..... ........... ......., a .. je y ....... .........


... .........-.............. ........... ..... Ta ...... ....


..... . ....... ........, ... je . ........... ........ ........ ..


......., a ......... je y ....... ......... .......


415
ŠUMARSKI LIST 9-10/1930 str. 24     <-- 24 -->        PDF

......., .... ..... ........... ...., .. .. ce ...., y ..... ce
....... y ...... ....... ....... . ....... ......... ..... .........,
.... ............. . ..... ......... ....., ..... .. .......,...
je .........., ... je ...... ....... ...... .. ......... ..........,
.. . . ... ... .. .... .........


. ........ ....... .... ...... ............ . ....... .... y
....... ........ ..... .. ........., .. ..... y ........ ........
.... ..... ...........


..... ...., ... ........ ......., ... y ...... ...... . .. ....
......... ....... ........ .... ... .... ......... ........., ....
.... ......... ... ............ . ......... ........... . ......, y
...... .. ......... ..... ....... .. ...........


........ .... ......... ....... ........ ......... .........
..... . .. ...... .. .......... ........ ........ .. .. ce y .......
........... ...... ........... ........... ......... ......., ...
........ ....... y ...... ...... ... .... . ...., .. ........... ......
.... ........ ..... ......, .... ... je .. ......... .........,
....... .............. .... ..........


..... .. ......... .... ......., y ......., .... je .. ........
... ....... ....... .. ........., a ...... je . ..... ...... .. ........
........ ....., . ..... ... ...... .. ....... y ..........? ... ....,
.. ... ce ..... ..... .... ...., .. .... . ...., ... ce .... .........
........ ..... .........., .... ... .... .. ....... ...., ... ce ........
..... ......... (.... ... ..... .......... ....... ........)
...... ....... ...... y ......... ..... .. ........... ....... .....
.........


....... je ....., .. ce ...... ........., ....... y .... .....
....... . .... ......... .........., .. .... ......... y ..........
......... ......... .. ........... ......... ..... ....... ..
..... . ..........-.......... ......., .. ......... ...... .........
........ ......... ......, ......... .. ... ........ ..... ....
..... ......... y ....., .. ..... .... . ......... .......... ... ce
... ...... ........ .... ...... .........., .... .. ... .... ..... .........
......... .......... ............. ... ................ ......
....... ........, ..... .. — .... .. ............. ...... ....
. .. ....... ....... — ... ... ........ . ............


............ .......... .. ......... ...... y ....... .......
......... ......... . ...... je ......... ........ ...........
y .... ........ ... .............. ....... .......... .......
........... ....... .. ...... .... ......, .... .. ......... ..........
........... .....


...... .. ......... ....... y ... ......... .......... .......
........., .. ........ . ......... ....... ......... . .............,
y ...... ce .... ..... .... .......... ........ ........
.... . ............. y .... je ....... ... ..... ....... .............
........ ..... ........... . ......... .......... ..........
......, .. .. .. .. ...... ..... ....... ... ........ . .........
..... .. .... ....... .......... (..............
........ ........ ....... ..........).


...... .... . ........ ........ .. .. y ...... ....... ............
..... y ....... .......... ..... ..... .... .. ..... .....,


416
ŠUMARSKI LIST 9-10/1930 str. 25     <-- 25 -->        PDF

................, .. he ....... .......... .... .......... .......
.... y .........., .. ........ .......... ..... ...........


0 .... ........ ...... ......... ce .. ......... ............
....... .. ...... y .... .......... ...... ......... ... ....,
........ je .. ...... ... ...... ...... ........, ........ . .. ......
y ........ .......-.......... ...........


.. . ... je .... ......, ........., ..... .......... ........
......... .. ............ ..... ......., .... ce ....... ....... ..
.............. ........ .............. .. ...... ......, .. .........
....... ........, ....... y ......... ......... .. ......
.......


......... ... .... ...... ......... ........ ......... — na
.... .. . ..... .......... ...... ............. ........ .... .
..........., ... y ...... .......... ..... — .... ce ........ ...
..... .. ..... . ........ ........ ........... .....


..... ..... ........ ........ ce . ........ ......... ......,
.... ...... ... . .... ... .......... .... y ........ ........,
...... ............. .... . ............., a .. ... .... ...... ..
...... ......... . ........ .........?


... ........ .......... ........, ...... . .......... .......
. ...... ....... ...... .... ..... ..... ......... ... .... ..
....... ......... ...........


....... . ....... ...... ......... .... ...... . ..... — ...
............. — . . . . . . a, .. y ..... ......... ........, ...
...... .......... .. ...... ...... .......... ... .... . ........
...... ............ y ..... ......... ........... ...... .......
...... ............. ...., .. ce .. ... ..... ........ ........
..... .... .......... ........ ..... y .......... »Hausse «-.........
y .... ......... ....... ........ ....... ....?


......... ...... ..... .... ...... ..... ......, .... y ......
.......... ..... .... ............., ......... ....... ....... y
.......... .......... .......... ........... ........ ..... . ..
..... ........., ....... . ..... ..... ........ ... . ..... .....
...... ....; y ............


. ......., ... je ........ ... ..... . ........ ...... ..........,
a y .... .... . ........ ......... . ...... ...., .. ..... ..........
........... ........ ........ .. ..... ...... ...........
........... ........ ............ ..... je ...... ........... ....
. ...... ......, .. ..... . .. ce ......., .... ce ........, a no .....
............. ............ .. .. ........ ......... y ..........


....... ........... .. ..... je y .... ......., ... ....... .........
....... ......... ... ...... »-...... .......«,


..... ... ..... ..... . ....... ......., ......... je, .. y .........
..... .. ....... ....... ..... ....., .... ce y ....... ....
....... ........, ...... . ..........., ... ... je ..... ............
. ....... ...... .......... ........ .........., ..... ..... je ....
......... ........, ... ce ........... ...... .......... y ...........
........ ........, .... ....... .... ..... ........ .........


AKO .... ..... ...... ..... .... ... . ......., .... ............
.. ......, »..... je y ..... ....... ........ ........... .......
«, ....... .... ...... .... ...... ........, .... ....... .........
...... .... ......... .. .......... ......... . ........ Taj


41?
ŠUMARSKI LIST 9-10/1930 str. 26     <-- 26 -->        PDF

....... ... ........ .. .... ...... ......... ....., .. he .... ..
............. ....... ...... y ..... .. ....... ............ ...
... .. ......... ......... ........., ... ... .... ..... .. .......
....... ......... ....... ......, .. ...... ............ .......
......... .......... ..... . ..........., .. ......... ........... ..
......... ... ....... ........., ........ . .......... ...............


..... .. ........ ...... ....... .. ...... ..... ............ .....
......... ... .... ......., .. ..... . ..... ........ ..... .. ...........
........ .... . .......... ........ ..... .......... ..........
ce y .... ....... .......... ......... ..... ..........
...., .... . ............ ..... ......... .... .... ..... ...........,
.... .... ... . ........ ..... ...... .. ...... ........ .........
........ ...... ........, ...... ..... ad hoc ....... ..... ...... ........
...... ....... he ...., ... ..... .... .. ........ ......., a
... .... . ........ ........ ...... ....... ....... ......... .....
.. ........ ..... ....... .. ........... ....... ..... . .......
..... .. .......... ......... ....... ........ ........... y ........
..... ........., ...... ........... ....... ...... . . ........-
.......... ...........


Résumé. Une étude sur la compatibilité de l´exploitation, mentionnée ci-devant,
de nos forets avec les principes de l´entretien d´un état de persistance quant aux revenus
forestiers.


Ing. SALIH OMANOVIĆ, NEVESINJE:


OBRANA JELOVIH ŠUMA OD
POTKORNJAKA


(DÉFENSE DES FORETS DE SAPIN CONTRE LES
BOSTRICHIDES


Usljed raznih anorganskih uzroka i elementarnih nepogoda (suše,
snijega i .t. d.) u godinama 1927. i 1928. otpočela su se sušiti u god. 1929.
četinjasta stabla, a naročito omorika i jela, u šumskim predjelima Bosne
i Hercegovine, koja je nepogoda imala za posljedicu napadaj potkornjaka
(Ips curvidens) na ovako oboljela stabla. Ovaj je kalamitet zauzeo znatne
dimenzije, tako da je Ministarstvo Šuma i Ruda bilo u velikoj neprilici,
kako da se ovome zlu stane na kraj, pa je u tu svrhu odredilo veće sume
novca, da bi se spasile lijepe i prostrane četinjaste sastojine BosanskoHercegovačkih
šuma. Organizovani je rad otpočeo prema već izdanim
pismenim uputama sa najvećom ozbiljnošću u mjesecu aprilu o. g. i trajati


418