DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1930 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Šumari I


Zar još uvijek niste upotpunili svoje biblioteke domaćim stručnim
djelima? !


Cijena je knjizi


u


za


Knjiga se nabavlja


Im e autor a
NasloT knjige studente


0
kod Din šumar


stva


1
Diu


....... sa ........ ....., ......., ...


1. ..... M. JOB.
60 —
......... y ...... ........... 52.


pisca, Zagreb, Vukoti


2 Dr. A. Petračić Uzgajanje Suma, I. dio
100 —


novićeva 2.


Tablice za obračuna


Ing.
pisea, Garešniea (kraj


.. vanje njemačke
50-40-—


V. Mihaidžić
Bjelovara)
bačvarske robe


pisca, Beograd, Novo


4. Dr. J. Baien , 0 proredama"
50 —
pazarska 49.


pisca, Zagreb, Vukoti


.. Dr. Đ. Nenadić »Uređivanje Suma"
150 — 120´


novićeva 2.


6.
.Osnovi Šumarstva" n 80--60-IV


7. *_ Šumarski kalendar" n 25 -20-—
„Zakoni i propisi o Tipografija đ. đ.


8. Dr. Ugrenović
120 —
Sumama i pilanama". Zagreb


**4
pisca, Sarajevo, Zagre


9. Veseli D. Drag. Uzgajanje Suma
30.-25.—
bačka ul. 1.


a


10. n S.
. ....... .... » 30 — 25.11.
» M ....... .... . 40.— 35 —
".


12.
n 1 ............. * 20.-15.S
a


13.
......... » 40.— 35.»
»00


Kađenje ćumura u uspr.


14. »
J» 15.-12.icznicamu


Sisi. i nazivlje S. drvaća i


1..
10.-8.

» grmlja


........ ...... o ......


16. »
n 15.— 12......
. ...........


17. n Sušenje naSih Cei. Suma . 10 — 8.18.
Ing. HolL-Veseli Osnovi opće botanike
m— 8. .


Mehanička prerada pisca, B ograd Miloša Po


19. Dr. Đ. Jovanović
zerca 28 i Zagreb, Narodna 50.—
drveta


Sama, Katančićeva ni.


Upozorenje!


Na svojoj sjednici od 15. decembra 1929. stvorila je Glavna uprava). Š. U.
slijedeći zaključak:


„Kako bi se poduprli gg. autori stručnih Šumarskih knjiga, Štampati će
]. Š. U. besplatno u Šumarskom Listu stalan oglas sviju izaSlih stručnih
knjiga. Pri tome će se napose označiti, gdje se pojedina knjiga može nabaviti
i uz koju cijenu".


Molimo gg. autore, koji se žele poslužiti takovim oglasom, da to izvole
javiti Sto skorije tajniStvu ]. Š. U., Zagreb, Vukotinovićeva 2.