DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1930 str. 35     <-- 35 -->        PDF

*


0>


a


´S* fH CD


-M 3


00


1 ´3 B"S1 Stovariste Vrst materija la


o
´3 .. u ´s A SI
es


to a s


CD


tu


Din Din


Hrastovi želj. pragovi


po 2-70 m. duž. . kom. 359 56.—
Ind. kolosek „ 2.60 „ , . 279 52—
16 „MURATOVtCAu „ 2.50 „ „ . n 75 45—
kod željezničke * 2.30 „ „ . 880 28 —


stanice » 2.20 „ „ . n 26 22.— 7000
NOVSKA


17 Hrastove obi. 5 —10 cm. . prm. 300 50— 1500
vagona


18 Hrastovo tanin, drvo . . . 40 1000. -4000


10 tona


ce


Hrastovi želj. pragovi :
TELEP


2.70 m kom. 116 56—
19 kod željezničke 2.60 , n 106 52—
stanice 230 „ n 375 28—
NOVSKA 2.20. 2 — 2200


„ 22


vagona


20 Hrastovo taninsko drvo . . 6 1000— 600


10 tuna


Ind. kolosek kod


21 Isto n 1 1000— 100


želj. strnice RAJ1Ć


If
If
Stovariste želj. staJasenove
oblice 4—12


22 prm. 1900 55 — 10000


nice OKUČANI


Prošeke u šumi Mešovite (najviše jasenove)


23 n 1000 32-3000


! Gorice sitne oblice


f
f
Sočna, željeznička Mješovite tvrde oblice


24 n 232 50— 1000


stanica Vrbanja
>


Obala Spačve Mešovite tvrde oblice


25 n 2084 40— 8000


kod Lipovca (5—15 cm.) ... .
Obala Studve Mešovite tvrđe oblice


1


26 n 2845 40— 11000


kod Morovića (5—15 cm.) ... .


Obala Studve kod


27 Mešovite tvrde oblice . . n 3835 40— 15000


Morovića


II
II
Obala Save kod Meke cepanice sa nešto


28 . 960 45— 3500


Domuskele oblica


Obala Košuta


29 Mešovite tvrđo oblice . . 500 50 — 3000


Morović n


î
î
Hrastova bačvarska roba


Telep kod željez.


(Nemačka duga) 1/4—21


30 stanice akova 3894 56. -22000


akov. 70°/0—1/4—5 akov-


NOVSKA


ske po sadržini ... .


4 Prošeke sreza Orljak Mešovite tvrde oblice sa


31 prm. 2000 35.— 7000


kod Bošnjaka nešto mekog drveta


Isklična cena
po meri jedinice


OPĆI USLOVI:


1. Isklična cena za skupine 1—4, 10´—-12, 15—16, 19, 23, 30 i 31 razumevaju se
franco stovariste, za skupine 25—29 franco šlep kod stovarišta, a za sve ostale skupine
franco vagon stovariste odnosno industrijski kolosek. Tovarne listove i dispoziciju za
893